Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Παναργειακού

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Παναργειακού, σε εφαρμογή του άρθρου 6 του ισχύοντος καταστατικού του Συλλόγου, συγκαλεί  σε έκτακτη Γενική Συνέλευση τα μέλη, τη Δευτέρα 19 Αυγούστου (8 μμ), στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αργους – Μυκηνών.

 

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα παρακάτω.

 

 Παρουσίαση έκθεσης πεπραγμένων 2018-2019 (Αγωνιστική Περίοδος).

 

 Παρουσίαση οικονομικού απολογισμού και ισολογισμού 2018-2019.

 

 Ανάγνωση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής για την Αγωνιστική Περίοδο 2018-2019.

 

 Συζήτηση εκπροσώπων για τα πεπραγμένα και τον οικονομικό απολογισμό.

 

 Ψηφοφορία για την έγκριση του Οικονομικού Απολογισμού Αγωνιστικής Περιόδου 2018-2019 και αντίστοιχη απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

 Αρχαιρεσίες Ανάδειξης νέου Δ.Σ

 

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα ½ πλέον ενός, των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, και που έχουν επίσης εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο μέχρι την ημερομηνία της συνόδου της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το καταστατικό.

 

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 26 Αυγούστου (8 μμ), στον ίδιο χώρο.