Πέμπτη, 28 Μαΐου, 2020

Όλοι οι Επιτάφιοι του Άργους και του Ναυπλίου

 

 

Ευαγγελίστρια Ναυπλίου

 

 

 

Αγία Τριάδα Ναυπλίου

 

 

 

Άγιος Γεώργιος Ναυπλίου

 

 

 

Παναγία Ναυπλίου

 

 

 

Άγιος Κωνσταντίνος Ναυπλίου

 

 

 

Άγιος Αναστάσιος Ναυπλίου

 

 

 

Άγιος Βασίλειος Άργους

 

 

 

Άγιος Νικόλαος Άργους

 

 

 

Άγιος Πέτρος Άργους

 

 

 

Κοίμηση Θεοτόκου Άργους

 

 

 

Άγιος Ιωάννης Άργους

 

 

 

Παναγία Κατακεκρυμμένη Άργους