Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στο Λύκειο της Αγίας Τριάδας