ΣΑΕΚ Άργους

Οι ειδικότητες παράλληλου μηχανογραφικού στη Σ.Α.Ε.Κ. Ναυπλίου

Οι ειδικότητες παράλληλου μηχανογραφικού στη Σ.Α.Ε.Κ. Ναυπλίου Οι ειδικότητες παράλληλου μηχανογραφικού 2024 στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (πρώην Δ.Ι.ΕΚ.) Ναυπλίου: 1. ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 2....

Έξι καταρτιζόμενες της ΣΑΕΚ Άργους στη Βουδαπέστη με το Erasmus+

Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) Άργους υλοποίησε με μεγάλη επιτυχία το διαπιστευμένο Σχέδιο κινητικότητας «Νέες Τεχνολογίες και Εξειδίκευση στον ψηφιακό και υγειονομικό τομέα:...