Αδάμι Αργολίδας

Εταιρεία με έδρα το Αδάμι Αργολίδας ζητά υπεύθυνο αποθήκης, λογιστικής παρακολούθησης

Εταιρεία με έδρα το Αδάμι Αργολίδας επιθυμεί να προσλάβει Υπεύθυνο Αποθήκης και Λογιστικής Παρακολούθησης. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ: Διαχείριση όλων των προμηθειών, πρώτων υλών,  αναλωσίμων/υλικών συσκευασίας και των χώρων...