Εγγραφές στη Σ.Α.Ε.Κ. του Νοσοκομείου Τρίπολης

Εγγραφές στη Σ.Α.Ε.Κ. του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης για το έτος 2024-2025

 Ο Διοικητής του Γ.Π.Ν. Τρίπολης λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις ανακοινώνει:

 1. Την έναρξη εγγραφών στο Α εξάμηνο στην ειδικότητα  «ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ»:

Από το σύνολο των μαθητών που θα εγγραφούν , στην  παραπάνω ειδικότητα, οι 25 θέσεις μπορούν να καλυφθούν και με τη διαδικασία «Παράλληλο μηχανογραφικό εισαγωγής στις ΣΑΕΚ αρμοδιότητας Υπ.Υγείας» από συμμετέχοντες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής στη ΣΑΕΚ του  Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης και με απλή αίτηση που υποβάλλεται στη σχολή, ανεξάρτητα από την επιτυχία ή αποτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Για να επιλέξετε τη σχολή του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης επιλέγετε: «Περιφέρεια Πελοποννήσου-Υπουργείο Υγείας- ΣΑΕΚ Γ.Π.Ν. Τρίπολης ¨Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ¨».

 1. Την έναρξη κατατάξεων στο Γ εξάμηνο στην ειδικότητα «ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ»:

Σπουδαστών που έχουν κατοχυρώσει τα αντίστοιχα Α και Β εξάμηνα σε άλλη ΣΑΕΚ ή ΕΠΑΛ με συναφή ειδικότητα Νοσηλευτικής, καθώς και για τους κάτοχους ΒΕΚ των ΙΕΚ, του Μεταλυκειακού Έτους –Τάξη Μαθητείας, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου και ΤΕΛ.

Δύναται οι ανωτέρω να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες της ΣΑΕΚ, με απαλλαγή από τα μαθήματα τα οποία έχουν διδαχθεί ή κατατάσσονται σε εξάμηνο πέραν του Α και σε συναφείς ειδικότητες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη ΣΑΕΚ για τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 1. Την έναρξη αιτήσεων μετεγγραφών και αλλαγής ειδικότητας:

Αιτήσεις μετεγγραφών και αιτήσεις για αλλαγή ειδικότητας καταρτιζομένων που φοιτούν στο Β ή στο Γ εξάμηνο σπουδών, σε άλλη συναφή ειδικότητα, εφόσον οι δυο ειδικότητες έχουν κοινό πρόγραμμα στα προηγούμενα εξάμηνα, όπως προκύπτει από τους Οδηγούς Κατάρτισης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη ΣΑΕΚ για τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Τι προσφέρει η ΣΑΕΚ του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης:

 • Είναι Δωρεάν.
 • Δίπλωμα Επιπέδου 5 στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων.
 • Επαγγελματικά Δικαιώματα.
 • Προοπτικές Επαγγελματικής Αποκατάστασης.
 • Κατατακτήριες εξετάσεις σε αντίστοιχο τμήμα ΑΕΙ.
 • Επιστημονικά καταρτισμένοι εκπαιδευτές.
 • Εκπαιδευτικές δράσεις και επιμορφώσεις.
 • Εξοπλισμένα Εργαστήρια.
 • Διασύνδεση με την αγορά εργασίας.
 • Σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, στην κατηγορία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον υπάρχει και δεύτερος τίτλος σπουδών σε συναφή  αντικείμενο παρέχεται μοριοδότηση επιπλέον 150 μόρια.
 • Μειωμένο Εισιτήριο(πάσο).
 • Αναβολή στράτευσης.

 Οι απόφοιτοι της Ειδικότητα Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας έχουν την δυνατότητα να εργαστούν σε υγειονομικές δομές του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και συγκεκριμένα:

 • Δημόσια και Ιδιωτικά νοσοκομεία.
 • Κλινικές και κέντρα Αποκατάστασης.
 • Διαγνωστικά και ιατρικά κέντρα.
 • Κέντρα υγείας.
 • Μονάδες Α΄ Βοηθειών.
 • Αθλητικά κέντρα, κατασκηνώσεις, βιομηχανικές μονάδες, ΚΑΠΗ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ιδρύματα κ.α.
 • Ελεύθεροι επαγγελματίες για αποκλειστική φροντίδα ασθενών.

Εγγραφές στη Σ.Α.Ε.Κ. του Νοσοκομείου Τρίπολης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

 • Α ΕΞΑΜΗΝΟ: 19 Αυγούστου – 13 Σεπτεμβρίου 2024
 • ΑΠΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ : Αναμένονται οι ημερομηνίες να ανακοινωθούν από το αρμόδιο Υπουργείο.
 • ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ: 19 Αυγούστου – 13 Σεπτεμβρίου 2024
 • ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ: 1 – 10 Ιουλίου 2024
 • ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: 1 – 10 Ιουλίου 2024

Τρόπος επικοινωνίας με τη ΣΑΕΚ Γ.Π.Ν. Τρίπολης Γ.Π.Ν. Τρίπολης ¨Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ¨».

Tηλέφωνο: 2713601971 / 2713601728/ 6947078332

email: [email protected]

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για εγγραφή στo Α΄ Eξάμηνo στη Σ.Α.Ε.Κ είναι τα ακόλουθα:

1) Αίτηση με τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου. (ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΑΕΚ)

2) Τίτλος σπουδών. ( ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ & ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ).

Απολυτήριο Λυκείων, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ,ΤΕΕ Β Κύκλου και ισότιμων τίτλων

3) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο. (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ & ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ)

4) Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας ομογενούς.

5) Άδεια διαμονής ενιαίου τύπου.

6) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. (ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ)

7) Αλλοδαποί υπήκοοι χωρών εκτός Ε.Ε. στους οποίους έχει αναγνωριστεί η ιδιότητα πολιτικού πρόσφυγα και δεν μπορούν λόγω αντικειμενικής αδυναμίας να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής, προκειμένου να εγγραφούν στα Δ.Ι.Ε.Κ., υποβάλλουν αντί του τίτλου σπουδών, Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, συνοδευόμενη από επίσημο έγγραφο του ελληνικού κράτους με το οποίο τους αναγνωρίζεται η προσφυγική ιδιότητα.

8)Δίνεται η δυνατότητα εγγραφής σε Σ.Α.Ε.Κ. για αιτούντες άσυλο που κατέχουν Δελτίο Αιτούντος Διεθνούς Προστασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4636/2019 (Α’ 169) και οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις ττου Κανονισμού Λειτουργίας

9) Προσωπικό email (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ- δηλώνεται στην αίτηση που υποβάλλεται στη ΣΑΕΚ).

10) Βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ (ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ).

11) Για καταρτιζόμενους χωρών Ευρωπαϊκής ένωσης ή τρίτων χωρών απαιτείται γνώση Ελληνικής γλώσσας κατ’ ελάχιστο επίπεδο Β1.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στη Γραμματεία της ΣΑΕΚ του Γ.Π.Ν. Τρίπολης ¨Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ¨».

Αναστάσιος Τζανής

Διοικητής  Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Διαβάστε ακόμη

Γενέθλια πολιτιστικής αστειότητας (γράφει ο Γιώργος Κόνδης)

Γενέθλια πολιτιστικής αστειότητας Θα έπρεπε να μην χαλάμε μελάνι, κατά τη γνωστή έκφραση, σε μια περίοδο με τόσο σημαντικές και ωραίες εκδηλώσεις πολιτισμού στην...

79χρονος έχασε τη ζωή του ενώ κολυμπούσε στην Ερμιονίδα

79χρονος έχασε τη ζωή του ενώ κολυμπούσε στην Ερμιονίδα Τις πρωινές ώρες της Κυριακής 14/7, ενημερώθηκε το Β’ Λιμενικό Τμήμα Ερμιόνης του Λιμεναρχείου Ναυπλίου, για...

1964: 50,7% Κεντροαριστερά στην Αργολίδα (του Τόλη Κοΐνη)

1964: 50,7% Κεντροαριστερά στην Αργολίδα Εν όψει της επετείου από την «Αποστασία του 65» (15 Ιουλίου) ανέσκαψα αρχεία και βρήκα το εκπληκτικό: Υπήρξε μια εκλογική...

Γενέθλια πολιτιστικής αστειότητας (γράφει ο Γιώργος Κόνδης)

Γενέθλια πολιτιστικής αστειότητας Θα έπρεπε να μην χαλάμε μελάνι, κατά τη γνωστή έκφραση, σε μια περίοδο με τόσο σημαντικές και ωραίες εκδηλώσεις πολιτισμού στην...

79χρονος έχασε τη ζωή του ενώ κολυμπούσε στην Ερμιονίδα

79χρονος έχασε τη ζωή του ενώ κολυμπούσε στην Ερμιονίδα Τις πρωινές ώρες της Κυριακής 14/7, ενημερώθηκε το Β’ Λιμενικό Τμήμα Ερμιόνης του Λιμεναρχείου Ναυπλίου, για...

1964: 50,7% Κεντροαριστερά στην Αργολίδα (του Τόλη Κοΐνη)

1964: 50,7% Κεντροαριστερά στην Αργολίδα Εν όψει της επετείου από την «Αποστασία του 65» (15 Ιουλίου) ανέσκαψα αρχεία και βρήκα το εκπληκτικό: Υπήρξε μια εκλογική...

Μια άλλη εικόνα στην Πυραμίδα του Ελληνικού Άργους

Μια άλλη εικόνα στην Πυραμίδα του Ελληνικού Άργους Εδώ και μερικές εβδομάδες, οι επισκέπτες της Πυραμίδας του Ελληνικού στο Δήμο Άργους-Μυκηνών, βλέπουν μια διαφορετική, σαφώς...

Μια άλλη εικόνα στην Πυραμίδα του Ελληνικού Άργους

Μια άλλη εικόνα στην Πυραμίδα του Ελληνικού Άργους Εδώ και μερικές εβδομάδες, οι επισκέπτες της Πυραμίδας του Ελληνικού στο Δήμο Άργους-Μυκηνών, βλέπουν μια διαφορετική, σαφώς...

Θλίψη στο Άργος για τον Βασίλη Μαρκάκη

Θλίψη στο Άργος για τον Βασίλη Μαρκάκη Θλίψη επικρατεί στο Άργος και την ευρύτερη περιοχή στην είδηση του θανάτου του Βασίλη Μαρκάκη, ο οποίος έφυγε...

Ανακοίνωση της παράταξης Ορφανού για Κωστούρο: “Ψεύδεται χωρίς ντροπή”

Ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης "Όραμα Δημιουργίας" του δημάρχου Ναυπλιέων Δημήτρη Ορφανού Συνεχίζει να προκαλεί ο πρώην δήμαρχος Δημήτρης Κωστούρος στην προσπάθειά του να παραμείνει στην...

Πρόσφατα θέματα

Πρόσφατα θέματα

Σχόλιο της Λαϊκής Συσπείρωσης Πελοποννήσου για τις δηλώσεις Κικίλια για τα νερά του Ανάβαλου

Σχόλιο της Λαϊκής Συσπείρωσης Πελοποννήσου για τις δηλώσεις Κικίλια...

Ζητείται κυρία για τετράωρη φροντίδα δύο ατόμων ΑμεΑ στο Ναύπλιο με αμοιβή 600€

Ζητείται κυρία για τετράωρη πρωινή εργασία (φροντίδα δύο ατόμων...

Γενέθλια πολιτιστικής αστειότητας (γράφει ο Γιώργος Κόνδης)

Γενέθλια πολιτιστικής αστειότητας Θα έπρεπε να μην χαλάμε μελάνι,...

79χρονος έχασε τη ζωή του ενώ κολυμπούσε στην Ερμιονίδα

79χρονος έχασε τη ζωή του ενώ κολυμπούσε στην Ερμιονίδα Τις...

1964: 50,7% Κεντροαριστερά στην Αργολίδα (του Τόλη Κοΐνη)

1964: 50,7% Κεντροαριστερά στην Αργολίδα Εν όψει της επετείου από...

Μια άλλη εικόνα στην Πυραμίδα του Ελληνικού Άργους

Μια άλλη εικόνα στην Πυραμίδα του Ελληνικού Άργους Εδώ και...