Σύσκεψη των Τ.Ο.Ε.Β. και Ομάδων Άρδευσης Αργολίδας με τους βουλευτές

Ανακοίνωση των Τ.Ο.Ε.Β. και Ομάδων Άρδευσης Αργολίδας

Μετά τη θετική ανταπόκριση των Βουλευτών Αργολίδας στην πρόσκληση που τους απευθύναμε με την ανοικτή επιστολή την 19.12.2023, σήμερα Σάββατο 23.12.2023 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Σχολείου Δαλαμανάρας, σύσκεψη για το αρδευτικό ζήτημα της Αργολίδας.

Από πλευράς των ΤΟΕΒ & Ομάδων Άρδευσης Αργολίδας, κατατέθηκαν εγγράφως ως βάση της συζήτησης μας, αιτήματα – ερωτήματα, για όλα τα θέματα που απαιτούν άμεσες λύσεις – παρεμβάσεις (Κεντρικό Αντλιοστάσιο, Διώρυγα, Αντλιοστάσια ΤΟΕΒ, κόστος νερού άρδευσης, λειτουργία ΓΟΕΒ Αργοναυπλίας κ.ά.) τα οποία στην συζήτηση που ακολούθησε, διεξοδικά αναλύθηκαν.

Παρέστησαν πέραν των Προέδρων ΔΣ των ΤΟΕΒ και Ομάδων, στην σύσκεψη και οι κ. Καβούλας Εμμαν, Ντούρος Χρησ. & Μαρκάκης Νικ., Πρόεδρος, Αναπληρωτής Πρόεδρος & Διευθυντής του ΓΟΕΒ αντίστοιχα, διευκολύνοντας στο να γίνει πλήρως κατανοητή η υφιστάμενη σήμερα κατάσταση στον ΓΟΕΒ Αργοναυπλίας.

Οι Βουλευτές κ.κ. Ανδριανός Γιάννης, Γαβρήλος Γιώργος, Πουλάς Ανδρέας δεσμεύτηκαν να προωθήσουν άμεσα και από κοινού τα αιτήματα και τις τεκμηριωμένες προτάσεις των ΤΟΕΒ – Ομάδων Άρδευσης Αργολίδας, προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Ευχαριστούμε όλους για το χρόνο που γιορτινές μέρες διέθεσαν στην σύσκεψη αυτή και ελπίζουμε σε άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις για το αρδευτικό ζήτημα της Αργολίδας.

Καλές Γιορτές σε όλους!

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΠΟ Τ.Ο.Ε.Β. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΙΑ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ – 23.12.2023

 

 1. ΑΝΑΒΑΛΟΣ
 • Αντλίες Αναβάλου: Σύμφωνα με ενημέρωση μας, από τον ΓΟΕΒ Αργοναυπλίας έχει απομείνει λειτουργική μόνο μία αντλία από τις 5.

Λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας των τελευταίων ετών, η λειτουργία του Αναβάλου πρέπει να ξεκινήσει τους πρώτους μήνες της άνοιξης.

Πρέπει δε οπωσδήποτε να ληφθούν υπόψη, οι ρήτρες της Συμβολαιακής Γεωργίας των παραγωγών του ΤΟΕΒ Ιρίων, που όλο το χρόνο χρησιμοποιούν νερό Αναβάλου.

Ερώτημα: Πότε προβλέπεται να αποκατασταθούν οι βλάβες στις υπόλοιπες αντλίες;

 • Φράγμα & Αντλιοστάσιο Αναβάλου: Πρόκειται για μια κατασκευή 50 και πλέον ετών. Σύμφωνα με ενημέρωση από τον Διευθυντή του ΓΟΕΒ, η βλάβη των αντλιών προέρχεται από θραύσματα μπετόν και βράχων.

Ερώτημα: Έχει πρόσφατα ελεγχθεί η στατική και εν γένει λειτουργική κατάσταση του φράγματος του Αναβάλου και των λοιπών κατασκευών και ποια είναι τα αποτελέσματα των ελέγχων;

 • Υφαλμύρωση Αναβάλου: Το καλοκαίρι του 2023 η αγωγιμότητα στο νερό της Πηγής Αναβάλου άγγιξε τις 3.000 μονάδες. Κατά δήλωση υπηρεσιακών παραγόντων σε ανοικτή σύσκεψη παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Αργολίδας τον Ιούνιο του 2023 «πρόκειται για εκτεταμένη υφαλμύρωση που έχει βάθος 35ετίας και θα εντείνεται στο επόμενο διάστημα».

Ερώτημα: Τι ενέργειες έχουν γίνει;

 • Διώρυγα Αναβάλου: Η διώρυγα του Αναβάλου είναι κατεστραμμένη. Κινδυνεύει ενδεχομένως και με κατάρρευση ανά πάσα στιγμή (σε κάποια τμήματα), έχει δε τεράστιες απώλειες σε νερό λόγω ρηγμάτων και επιπλέον είναι μόνιμα επιβαρυμένη με μεγάλα φορτία σκουπιδιών και αλγών.

Αιτήματα:  Α) Επίσημη μέτρηση από ειδικούς παρουσία των Τ.Ο.Ε.Β. των απωλειών σε νερό που έχει η διώρυγα.

Β) Ανάληψη από την Περιφέρεια του κόστους άντλησης και διανομής των ποσοτήτων νερού που χάνονται λόγω της μη συντήρησης της διώρυγας.

Πρόταση: Τοποθέτηση κλειστών αγωγών μέσα στην διώρυγα αντί οποιασδήποτε άλλης επισκευής ή καθαρισμού που δεν φέρνουν αποτελέσματα. Η τοποθέτηση κλειστών αγωγών θα εξαλείψει τις  απώλειες νερού και την δημιουργία αλγών.

 1. ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Γ.Ο.Ε.Β. &Τ.Ο.Ε.Β.
 • Αυξημένο κόστος λειτουργίας αντλιοστασίων Γ.Ο.Ε.Β. & Τ.Ο.Ε.Β: Πρόκειται για πεπαλαιωμένα και ενεργοβόρα συστήματα εκτός σύγχρονων προδιαγραφών. Προτείνουμε την συνολική αντιμετώπιση των παραπάνω έργων με τις ακόλουθες δράσεις:

Αιτήματα-Προτάσεις:

 • Εκσυγχρονισμό εξοπλισμού αντλιοστασίων Γ.Ο.Ε.Β. & Τ.Ο.Ε.Β (αντλίες, inverter κ.λπ.),
 • Υδροηλεκτρικό έργο στον αγωγό κατάβασης του νερού μετά το κεντρικό αντλιοστάσιο (όπως έχει μελετηθεί από το 1970),
 • Φωτοβολταϊκά με κάλυψη της διώρυγας και των δεξαμενών (Συμψηφισμός καταναλώσεων με παραγωγή ρεύματος).
 • Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης (τηλεμετρία) όλου του αρδευτικού συστήματος Γ.Ο.Ε.Β. & Τ.Ο.Ε.Β. προκειμένου να υπάρξει και συμμόρφωση στην καταγραφή των ποσοτήτων νερού που απαιτεί η νέα ΚΑΠ.
 1. Γ.Ο.Ε.Β. Αργοναυπλίας Ελλείψεις & Χρηματοδότηση
 • Ελλείψεις: Από το 2011 ο ΓΟΕΒ Ακροναυπλίας βρίσκεται σε κατάσταση «μη θεσμικής λειτουργίας» (χωρίς Δ.Σ., εγκεκριμένους προϋπολογισμούς, ισολογισμούς, τραπεζικό λογαριασμό, κ.λπ.).

Τον Φεβρουάριο 2023 ορίστηκε Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο έχει ζητήσει από την Περιφέρεια Πελοποννήσου ενδεικτικά τα ακόλουθα:

 • Διενέργεια δεκαετούς οικονομικού ελέγχου.
 • Πρόσληψη προσωπικού.
 • Διενέργεια καθαρισμών, επισκευών και συντηρήσεων στο σύστημα άντλησης και διανομής νερού.
 • Επιχορήγηση από την Περιφέρεια για να καλυφθεί το συσσωρευμένο «έλλειμα» των προηγούμενων ετών ύψους περίπου 2 εκ €, το οποίο δεν έχει χορηγηθεί.
 • Η μη υλοποίηση των παραπάνω οδήγησε στην υποβολή παραιτήσεων εκ μέρους των διορισμένων μελών του Δ.Σ., οι οποίες δεν έγιναν αποδεκτές.
 • Στην συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΓΟΕΒ της 12.12.2023 αποφασίστηκε ομόφωνα η κήρυξη του οργανισμού σε «κατάσταση ανωτέρας βίας».
  • Πρόταση χρηματοδότησης ελλείμματος του ΓΟΕΒ Αργοναυπλίας:

Καθώς το θέμα της χρηματοδότησης του συσσωρευμένου «ελλείματος» του ΓΟΕΒ είναι άμεσης και καθοριστικής σημασίας για την συνέχεια του, προτείνουμε τα ακόλουθα:

Ο Νόμος 414/76 (ΦΕΚ Α΄212/14.8.1976), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4691/2020, στο άρθρο 2 παρ. 2-δ προβλέπει «την κάλυψη από το δημόσιο δαπανών διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης εγγειοβελτιωτικών έργων για δαπάνες που αφορούν στην πρόληψη ή αποκατάσταση ζημιών οι οποίες προέρχονται από … αιτίες που συνιστούν ανωτέρα βία…». (Πηγή: https://bit.ly/3pftrUr).

Καθώς η συνολική κατάσταση των υδάτων στο Αργολικό πεδίο είναι εκτός ορίων ποιότητας και ποσότητας με βάση και τα σχέδια διαχείρισης, η κατάσταση μπορεί σίγουρα να αναγνωριστεί ως κατάσταση «Ανωτέρας Βίας» και να δικαιολογηθεί η χρηματοδότηση.

 1. Πρόταση χρηματοδότησης έργων ΓΟΕΒ-ΤΟΕΒ

Τα παραπάνω θέματα και οι προτάσεις που κατατίθενται, για να τύχουν χρηματοδοτήσεων, απαιτούν άμεσα την σύνταξη μελετών.

Επειδή τους επόμενους μήνες θα γίνουν προκηρύξεις μέτρων για ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ, προτείνουμε την σύνταξη μελετών που θα αφορούν τόσο τις επιμέρους ζώνες και περιοχές ευθύνης κάθε ΤΟΕΒ, όσο και του ΓΟΕΒ Αργοναυπλίας συνολικά με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η παρούσα «ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ» μπορεί να λύσει την πλειονότητα των ζητημάτων που αναφέρονται-καταγράφονται στις προηγούμενες σελίδες και παρακαλούμε να τύχει ιδιαίτερης προσοχής.

 1. Τελικό Αίτημα – Πρώτο Βήμα: Σύσκεψη Όλων των Εμπλεκόμενων Φορέων

Ουσιαστικό αίτιο των προβλημάτων που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο είναι η έλλειψη σταθερής, άμεσης αμφίδρομης επικοινωνίας και συνεργασίας, μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων, που έχουν σχετικές με τα αιτήματα μας αρμοδιότητες ήτοι Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Περιφέρειας Πελοποννήσου, Θεματικής Αντιπεριφέρειας Πρωτογενούς Τομέα, Αντιπεριφέρειας Π.Ε. Αργολίδας, Υπουργείων, με τον ΓΟΕΒ και τους ΤΟΕΒ.

Η επικοινωνία δε αυτή πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των σχετικών με το αντικείμενο υπηρεσιών  ανά φορέα  όπως, ενδεικτικά, Διευθύνσεις Υδάτων – Οικονομικών – Τεχνικών Έργων – Μελετών – Οικονομικών  κ.λπ.

Τελικό Αίτημα – Πρώτο Βήμα:

Ως πρώτο βήμα, ζητάμε την άμεση ανάληψη πρωτοβουλίας από την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την πρόσκληση σύσκεψης όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην οποία να συζητηθούν όλα τα θέματα που θέτουμε στο παρόν έγγραφο και όποια άλλα κριθούν απαραίτητα.

Της σύσκεψης να προηγηθεί περιοδεία όλων των εμπλεκομένων στο αρδευτικό του Αναβάλου (φράγμα, αντλιοστάσιο, διώρυγα, Τ.Ο.Ε.Β.) ώστε να αποκτήσουν όλοι αντικειμενική και πραγματική εικόνα.

Θεωρούμε υποστηρικτική των όλων ενεργειών και απαραίτητη, την εγκατάσταση ενός σταθερού καναλιού επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και κομβικής σημασίας για την διαχείριση του προβλήματος και παρακαλούμε να μην αγνοηθεί.

Με εκτίμηση, Τ.Ο.Ε.Β. & Ομάδες Άρδευσης Αργολίδας

 

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Διαβάστε ακόμη

Συλλυπητήριο μήνυμα του δημάρχου Ναυπλιέων Δ. Ορφανού για την απώλεια του Χρήστου Κωστούρου

Έφυγε από τη ζωή ο Χρήστος Κωστούρος, αγαπητός Ναυπλιώτης ο οποίος διέμενε και εργαζόταν στην Αθήνα. Τον πρόδωσε η καρδιά του την Τετάρτη 28...

Το ποίημα του Σουρή για μια Αργίτισσα και οι 5 μελοποιήσεις του

του Γιώργου Νικολόπουλου Το ποίημα του Σουρή για μια Αργίτισσα Ένα ποίημα του Γεωργίου Σουρή διεκδικεί μια πρωτιά που, γιατί όχι, θα μπορούσε να μπει...

Διακοπή ρεύματος την Κυριακή 3/3 σε χωριά του Άργους

Διακοπή ρεύματος σε χωριά του Άργους Διακοπή ηλεκτροδότησης λόγω εργασιών θα γίνει την Κυριακή 3 Μαρτίου, από τις 12  το μεσημέρι έως τη 1μμ, στις...

Συλλυπητήριο μήνυμα του δημάρχου Ναυπλιέων Δ. Ορφανού για την απώλεια του Χρήστου Κωστούρου

Έφυγε από τη ζωή ο Χρήστος Κωστούρος, αγαπητός Ναυπλιώτης ο οποίος διέμενε και εργαζόταν στην Αθήνα. Τον πρόδωσε η καρδιά του την Τετάρτη 28...

Το ποίημα του Σουρή για μια Αργίτισσα και οι 5 μελοποιήσεις του

του Γιώργου Νικολόπουλου Το ποίημα του Σουρή για μια Αργίτισσα Ένα ποίημα του Γεωργίου Σουρή διεκδικεί μια πρωτιά που, γιατί όχι, θα μπορούσε να μπει...

Διακοπή ρεύματος την Κυριακή 3/3 σε χωριά του Άργους

Διακοπή ρεύματος σε χωριά του Άργους Διακοπή ηλεκτροδότησης λόγω εργασιών θα γίνει την Κυριακή 3 Μαρτίου, από τις 12  το μεσημέρι έως τη 1μμ, στις...

Θλίψη στο Άργος για το θάνατο του Θεοδόση Τσάλτα

Άργος θάνατος Θεοδόση Τσάλτα Θλίψη επικρατεί στο Άργος στο άκουσμα της είδησης του θανάτου του Θεοδόση Τσάλτα ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Τρίτη...

Θλίψη στο Άργος για το θάνατο του Θεοδόση Τσάλτα

Άργος θάνατος Θεοδόση Τσάλτα Θλίψη επικρατεί στο Άργος στο άκουσμα της είδησης του θανάτου του Θεοδόση Τσάλτα ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Τρίτη...

ΔΕΥΑ Ναυπλίου: Πόσιμο το νερό σε Μιδέα, Αμυγδαλίτσα

Ανακοίνωση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ναυπλίου Από τη Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπλίου ανακοινώνεται ότι μετά την επανεργοποίηση της βασικής γεώτρησης της Τ.Κ. Μιδέας και μετά τους...

Η κοπή της πίτας της ΕΠΣ Αργολίδας και της Επιτροπής Διαιτησίας

Με μεγάλη συμμετοχή κόσμου έγινε τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αργολίδας και της Επιτροπής Διαιτησίας...

Πρόσφατα θέματα

Πρόσφατα θέματα

Καταγγελία από το Σωματείο Σωφρονιστικού Καταστήματος Ναυπλίου “Αριστείδης”

Ανακοίνωση από το Δ.Σ. του σωματείου ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του Σωφρονιστικού...

Το ποίημα του Σουρή για μια Αργίτισσα και οι 5 μελοποιήσεις του

του Γιώργου Νικολόπουλου Το ποίημα του Σουρή για μια...

Α. Πουλάς: Η αλαζονεία με την οποία κυβερνά η ΝΔ δεν θα της βγει σε καλό

Ο βουλευτής Αργολίδας, Ανδρέας Πουλάς κατά τη συζήτηση στην...

Αναζητείται προϊστάμενος για το κατάστημα VOI-NOI Άργους

Αναζητείται προϊστάμενος για VOI-NOI Άργους. Αναζητούμε έναν προϊστάμενο καταστήματος για το κατάστημα VOI-NOI Άργους που...

Ενοικιάζονται δύο διαμερίσματα στο Άργος

Ενοικιάζονται δύο διαμερίσματα μέσα στο Άργος, στην οδό Περσέως. ...

Πέθανε ο ηθοποιός Ηλίας Λογοθέτης

Πέθανε ο ηθοποιός Ηλίας Λογοθέτης Σε ηλικία 85 ετών έφυγε...