spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Ορφανός: “Μηδενικό το έργο Κωστούρου και στην πυροπροστασία • Πέντε ερωτήματα στον απερχόμενο δήμαρχο”

Ανακοίνωση του Δημήτρη Ορφανού, υποψηφίου δημάρχου Ναυπλιέων, επικεφαλής της παράταξης “Όραμα Δημιουργίας”

Μηδενικό καταγράφεται το έργο του απερχόμενου δημάρχου Δημήτρη Κωστούρο και σε έναν άλλο ζωτικό τομέα, της πυροπροστασίας. Ανησυχία προκαλούν οι εικόνες παντελούς εγκατάλειψης του Δήμου, ακόμη και στη λήψη των αναγκαίων μέτρων δασοπυρόσβεσης.

Στις 29 Μαρτίου του 2023, κατανεμήθηκε στους Δήμους της χώρας, επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών, για την κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας για το έτος 2023.
Ο Δήμος Ναυπλιέων έλαβε ποσό ύψους τουλάχιστον 80.000 €.

Ο Δήμος μας, ανήκει στις ιδιαίτερα επικίνδυνες περιοχές της χώρας για την εκδήλωση πυρκαγιών σε δάση και δασικές εκτάσεις, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο Προεδρικό Διάταγμα 575/1980.

Η εκτέλεση προγραμμάτων μείωσης του κινδύνου πυρκαγιών με την προληπτική απομάκρυνση μέρους της βλάστησης (εργασίες καθαρισμού), γύρω από περιοχές ιδιαίτερης προστασίας (κτιριακές υποδομές και εγκαταστάσεις, κατασκηνώσεις, αρχαιολογικοί χώροι, άλση, πάρκα, κ.λπ.) και περιοχές που θεωρούνται λόγω της φύσεως τους υψηλού κινδύνου (σημεία διέλευσης δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, δεξαμενές καυσίμων, χώροι εναπόθεσης απορριμμάτων, κ.λπ.) αποτελεί ευθύνη των φορέων στους οποίους ανήκει ο χώρος. Η εκτέλεση αυτών των προγραμμάτων πρέπει να πραγματοποιείται πριν από την αρχή της αντιπυρικής περιόδου που ξεκινά την 1η Μάϊου εκάστου έτους.

Ειδικότερα ο Δήμος οφείλει να μεριμνά για:

  • την εκτέλεση έργων και εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης για τη μείωση του κινδύνου, σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας (άλση, πάρκα, κατασκηνώσεις, κ.λπ.) αρμοδιότητάς του,
  • την απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης που ενεργείται από ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών, προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, εντός των διοικητικών τους ορίων, και, σε περίπτωση μη ανεύρεσης ή μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, την υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού των χώρων αυτών.

Στις δράσεις πρόληψης των δασικών πυρκαγιών προβλέπεται και η εκτέλεση έργων καθαρισμού της βλάστησης κατά μήκος του οδικού δικτύου, η οποία εντάσσεται κατά κανόνα στην κατηγορία των έργων στοιχειώδους συντήρησής του. Προγραμματισμός και εκτέλεση έργων πρόληψης πυρκαγιών γίνεται με ευθύνη των Δημάρχων, δια των αρμοδίων υπηρεσιών τους, κατά μήκος του οδικού δικτύου αρμοδιότητάς τους. Στις εργασίες αυτές συμπεριλαμβάνονται και η αποψίλωση και απομάκρυνση ξηρής φυτικής βιομάζας από τις φυτεμένες νησίδες και τα πρανή του οδικού δικτύου ευθύνης των Δήμων.

Επιπλέον, το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου εκάστου έτους, αποστέλλεται από τους οικείους Δήμους, μετά από σχετικό έγγραφο της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού, κατάσταση με τους χώρους ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων.

Σε περίπτωση που υφίστανται από τους Δήμους χώροι ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων, άχρηστων ή ογκωδών υλικών, ευρισκόμενοι σε δασικές εκτάσεις και τεκμηριωμένα αποτελούν χώρους συστηματικής, ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων κ.λπ. υλικών, πόλεων, χωριών ή οικισμών και όχι σε τυχόν μεμονωμένες θέσεις μικρής έως ελάχιστης έκτασης, στις οποίες γίνεται εντελώς τυχαία, στιγμιαία και χωρίς «σύστημα» η όποια εναπόθεση απορριμμάτων από πολίτη ή πολίτες, θα πρέπει με ευθύνη τους να λαμβάνονται απαραιτήτως συγκεκριμένα και αυστηρά μέτρα πυροπροστασίας.

Η ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές, γίνεται σε κεντρικό επίπεδο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Η ενημέρωση του κοινού για θέματα πρόληψης και καταστολής των πυρκαγιών, γίνεται με ευθύνη του Πυροσβεστικού Σώματος. Ωστόσο, περαιτέρω ενημέρωση του κοινού, με βάση τις οδηγίες και το έντυπο υλικό των ανωτέρω, πραγματοποιείται από τις κατά τόπους αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, καθώς και τις αρμόδιες κατά τόπους οργανικές μονάδες Πολιτικής Προστασίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Περιφερειών και Δήμων.

Με δεδομένη την ζωτικής σημασίας αναγκαιότητα λήψεως δράσεων πυροπροστασίας, είναι κρίσιμο οι δημότες μας να γνωρίζουν τι έπραξε ο Δήμος Ναυπλιέων για όλα τα παραπάνω.

  • Ποια προληπτικά έργα και εργασίες που συμβάλλουν στην μείωση του κινδύνου εκδήλωσης των δασικών πυρκαγιών καθώς και των συνεπειών τους, συμπεριλαμβανομένων και έργων που εξυπηρετούν στοχευμένα τις ανάγκες καταστολής όπως συμβολή στη βελτίωση και συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου κ.λπ., δρομολογήθηκαν με εντολή του Δημάρχου;
  • Ποια προπαρασκευαστικά μέτρα και δράσεις πολιτικής προστασίας που συμβάλλουν στην ετοιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων που διαθέτουν οι Δήμοι για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, καθώς και την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή τους, αποφασίστηκαν με εντολή του Δημάρχου;
  • Υπάρχουν στην επικράτεια του Δήμου χώροι ανεξέλεγκτης ή μεμονωμένης απόθεσης απορριμμάτων; Εάν ναι, ο Δήμος έλαβε τα απαιτούμενα μέτρα πυροπροστασίας;

Ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών σε τακτά χρονικά διαστήματα, συνιστά την πιο ασφαλή μέθοδο για την τακτική και σε βάθος δοκιμασία, εκπαίδευση και αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας, επάρκειας, αλλά και του επιτυχούς συντονισμού των φορέων σε δράσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

  • Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με το Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου, έχουν πραγματοποιηθεί ασκήσεις ετοιμότητας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών;
  • Έχουν πραγματοποιηθεί από τον Δήμο δράσεις ενημέρωσης του κοινού για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές;

Οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν μία ασύμμετρη απειλή και γι’ αυτό ο Δήμος πρέπει να είναι σε πλήρη ετοιμότητα. Εδώ δεν υπάρχει χώρος για εκπτώσεις, υπεκφυγές ή αδράνεια.

 

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Διαβάστε ακόμη

Τα εγκαίνια του εκλογικού κέντρου του Δημήτρη Πτωχού στο Ναύπλιο

Με την παρουσία πλήθους κόσμου έγιναν το βράδυ της Δευτέρας 25 Σεπτεμβρίου, τα εγκαίνια του εκλογικού κέντρου στο Ναύπλιο της παράταξης "Η Πελοπόννησος Μπροστά",...

Ο τύπος και η ναυπλιακή ιστορία του 19ου αιώνα

«ή υπούργημα μου δίδεις, ή εφημερίδα γράφω…» Το σατυρικό δίστιχο του Γ. Σουρή για πολιτευτή της εποχής του Χ.Τρικούπη συμπυκνώνει σε λίγες λέξεις την «ελληνική συνήθεια» της...

Το νέο Δ.Σ. του Σωματείου Συνταξιούχων ΟΑΕΕ Δήμου Άργους-Μυκηνών

Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση και εκλογή νέων οργάνων στο Σωματείο Συνταξιούχων ΟΑΕΕ του Δήμου Άργους Μυκηνών. Την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου και για...

Τα εγκαίνια του εκλογικού κέντρου του Δημήτρη Πτωχού στο Ναύπλιο

Με την παρουσία πλήθους κόσμου έγιναν το βράδυ της Δευτέρας 25 Σεπτεμβρίου, τα εγκαίνια του εκλογικού κέντρου στο Ναύπλιο της παράταξης "Η Πελοπόννησος Μπροστά",...

Ο τύπος και η ναυπλιακή ιστορία του 19ου αιώνα

«ή υπούργημα μου δίδεις, ή εφημερίδα γράφω…» Το σατυρικό δίστιχο του Γ. Σουρή για πολιτευτή της εποχής του Χ.Τρικούπη συμπυκνώνει σε λίγες λέξεις την «ελληνική συνήθεια» της...

Το νέο Δ.Σ. του Σωματείου Συνταξιούχων ΟΑΕΕ Δήμου Άργους-Μυκηνών

Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση και εκλογή νέων οργάνων στο Σωματείο Συνταξιούχων ΟΑΕΕ του Δήμου Άργους Μυκηνών. Την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου και για...

“Ιδού Αργείοι ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης”! (γράφει ο Κωστής Χουντάλας)

Γράφει ο Κωστής Χουντάλας, μηχανολόγος μηχανικός, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Άργους-Μυκηνών με την παράταξη "Πάμε αλλιώς" Πριν λίγες ημέρες ο Δ. Καμπόσος εξήγγειλε τη λειτουργία εργοστασίου...

“Ιδού Αργείοι ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης”! (γράφει ο Κωστής Χουντάλας)

Γράφει ο Κωστής Χουντάλας, μηχανολόγος μηχανικός, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Άργους-Μυκηνών με την παράταξη "Πάμε αλλιώς" Πριν λίγες ημέρες ο Δ. Καμπόσος εξήγγειλε τη λειτουργία εργοστασίου...

“Ναυπλία Ενωμένη”: Οι θέσεις μας για τον χωροταξικό/πολεοδομικό σχεδιασμό

Ανακοίνωση του Δημήτρη Παπαδημόπουλου, υποψηφίου δημάρχου Ναυπλιέων, επικεφαλής της παράταξης "Ναυπλία Ενωμένη" Ο χωροταξικός/πολεοδομικός σχεδιασμός αποτελεί τη βάση για την βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασία του...

Μαθητικές εκδρομές: Ευκαιρίες για το Ναύπλιο (του Τόλη Κοΐνη)

Άρθρο του Τόλη Κοΐνη, υποψηφίου δημοτικού συμβούλου με την παράταξη «Ναυπλία Ενωμένη» (υποψήφιος δήμαρχος: Δημήτρης Παπαδημόπουλος) Hπόλη μας είναι πόλος έλξεως για τις μαθητικές εκδρομές μιας...

Πρόσφατα θέματα

Πρόσφατα θέματα

Τα εγκαίνια του εκλογικού κέντρου του Δημήτρη Πτωχού στο Ναύπλιο

Με την παρουσία πλήθους κόσμου έγιναν το βράδυ της...

Ο τύπος και η ναυπλιακή ιστορία του 19ου αιώνα

«ή υπούργημα μου δίδεις, ή εφημερίδα γράφω…» Το σατυρικό δίστιχο του Γ....

Εκδήλωση στο Βουλευτικό Ναυπλίου με ομιλητές Πτωχό και Κεραμέως

Ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, επισκέπτεται το απόγευμα...

Το νέο Δ.Σ. του Σωματείου Συνταξιούχων ΟΑΕΕ Δήμου Άργους-Μυκηνών

Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση και εκλογή...

Καλλιτεχνικό Σχολείο Αργολίδας: Συγκέντρωση ηλεκτρονικών υπογραφών για να φτιαχτεί κτίριο

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του του Καλλιτεχνικού Σχολείου...

Ποια χωριά θα επισκεφθεί έως και την Τετάρτη η παράταξη Παπαδημόπουλου

Η δημοτική παράταξη «Ναυπλία Ενωμένη», με υποψήφιο δήμαρχο τον...