Δημήτρης Ορφανός: Γιατί η Επόμενη Μέρα για το Ναύπλιο θα έχει Όραμα Δημιουργίας

Ανακοίνωση του Δημήτρη Ορφανού, υποψηφίου δημάρχου Ναυπλιέων, επικεφαλής της παράταξης «Όραμα Δημιουργίας»

Με λύπη διαπίστωσα ότι στην πρόσφατη καταγγελία μου για αδιαφάνεια στις διαδικασίες αναθέσεων υπηρεσιών του κ. Κωστούρου μου απάντησε με απειλές… Με απειλεί γιατί ενδιαφέρομαι για τη διαφάνεια… Με απειλεί γιατί ενδιαφέρομαι για τη λογοδοσία των δημόσιων αρχών…  Με απειλεί γιατί ενδιαφέρομαι ώστε τα χρήματα των δημοτών να κατευθύνονται εκεί που πρέπει, σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Η αρχή αυτή επιβάλλει την εκπλήρωση των εκ του νόμου ανατιθέμενων στους Δήμους αρμοδιοτήτων, με την κατά το δυνατόν ηπιότερη επιβάρυνση του προϋπολογισμού τους. Αυτές οι αρχές της διαφάνειας και της λογοδοσίας κατά την διαχείριση δημόσιου χρήματος, συνιστούν βασικά προαπαιτούμενα κάθε ευνομούμενης πολιτείας.

Με αφορμή την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστης παραλίας Πλάκας Δρεπάνου Δήμου Ναυπλιέων» προϋπολογισμού € 91.867,33€, με την ιδιαίτερη και αδιαφανή διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγοντος, προέβη στην καταγγελία μου και ζήτησα εξηγήσεις.

Ο νόμος επιτρέπει τις απευθείας αναθέσεις για δαπάνες μέχρι το ύψος των 37.200 € με ΦΠΑ. Για δαπάνες που υπερβαίνουν το ποσό αυτό, πρέπει να διεξάγεται ανοικτός διαγωνισμός, προκειμένου να προασπίζεται το δημόσιο συμφέρον και να υπάρχει διαφάνεια στην επιλογή του αναδόχου.

Για την προαναφερόμενη δαπάνη ύψους 91.867,33 € επιλέχθηκε η ιδιαίτερη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, που ουσιαστικά πρόκειται για απευθείας ανάθεση.

Ωστόσο, τονίζω πάλι ότι η διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης μπορεί να εφαρμοσθεί, στο βαθμό που είναι απολύτως απαραίτητο, όταν για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης, οφειλόμενης σε γεγονότα μη δυνάμενα να προβλεφθούν από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, δεν είναι δυνατό να τηρηθούν οι προθεσμίες του ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού ή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης με δημοσίευση σχετικής προκήρυξης. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς για να αιτιολογήσουν την κατεπείγουσα ανάγκη, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.

Η συνδρομή λόγων κατεπείγουσας ανάγκης που οφείλεται σε απρόβλεπτα γεγονότα, τότε μόνο δικαιολογεί τη συγκεκριμένη διαδικασία, όταν καθιστά αδύνατη την τήρηση όχι μόνο των κανονικών αλλά και των συντετμημένων προθεσμιών που προβλέπει ο νόμος. «Απρόβλεπτες» περιστάσεις θεωρούνται τα έκτακτα πραγματικά γεγονότα, τα οποία δεν προέρχονται από παραλείψεις ή αμέλεια της αναθέτουσας αρχής και δεν μπορούσαν αντικειμενικά, σύμφωνα με τα διδάγματα της ανθρώπινης εμπειρίας και λογικής, να προβλεφθούν.

Και ενώ στις 19/7/2023, προφανώς με αφορμή τα δημοσιεύματα για αναθέσεις του δήμου σε καταζητούμενους εργολάβους, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου μας ενημέρωνε ότι «Ο Δήμος Ναυπλιέων με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του, όσον αφορά αναθέσεις έργων, ενεργεί στα πλαίσια νομιμότητας και διαφάνειας και εφαρμόζει απαρέγκλιτα τις νομοθετικές και υπουργικές αποφάσεις για απευθείας αναθέσεις και ανοικτές διαδικασίες (διαγωνισμούς)», ο Δήμαρχος κ. Κωστούρος αντί να μας ενημερώσει για τη δική μου καταγγελία, με απειλεί με μηνύσεις. Αντί να μας ενημερώσει για τα γεγονότα, προβαίνει σε υπεκφυγές.

Επανέρχομαι λοιπόν μήπως και μας διαφωτίσει στα κάτωθι καίρια ερωτήματα:

Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου μας ενημέρωσε ότι «…όσον αφορά αναθέσεις έργων, ο Δήμος ενεργεί στα πλαίσια νομιμότητας και διαφάνειας…», τι συμβαίνει όμως όσον αφορά τις αναθέσεις υπηρεσίων;

Ποιοι ήταν οι λόγοι κατεπείγουσας ανάγκης που οφείλονται σε απρόβλεπτα, έκτακτα γεγονότα, που να  δικαιολογούν τη συγκεκριμένη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση, για την ανάθεση της υπηρεσίας ύψους 91.867,33 €;

Γιατί η όποια βιασύνη για την ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας ξεκίνησε από τις 14 Ιουλίου και χρειάστηκε επείγουσα αυθημερόν πρόσκληση και συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 17 Ιουλίου;

Είχατε ενημερωθεί από την «…άνοιξη του τρέχοντος έτους» για την αναγκαιότητα αυτής της υπηρεσίας, όπως αναγράφεται στο σκεπτικό της Οικονομικής Επιτροπής; Εάν ναι πότε ακριβώς;

Αφού εγκρίνετε την αναγκαιότητα μιας κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής αυθημερόν, γιατί δεν προχωρήσατε σε ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή του αναδόχου της εν λόγω υπηρεσίας, με βάση την συμφερότερη τιμή, και από τη στιγμή μάλιστα που ένας ανοικτός διαγωνισμός είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί περίπου σε ένα μήνα με συντετμημένες προθεσμίες;

Η ιδιαίτερη και αδιαφανής διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, προασπίζει τις αρχές της διαφάνειας, της οικονομικότητας, της χρηστής διοίκησης και της λογοδοσίας που θα έπρεπε να χαρακτηρίζουν τον δήμο μας;

Περιμένω τις απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα χωρίς απειλές και υπεκφυγές.

Γιατί η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ είναι συστατικό στοιχείο της δημοκρατίας.

Γιατί σε ένα Δήμο με 42 (!!!) Αναμορφώσεις Προϋπολογισμού για το έτος 2022, σίγουρα υπάρχει έλλειψη τουλάχιστον οικονομικού προγραμματισμού. Αλήθεια, πέρυσι γινόταν μία αναμόρφωση προϋπολογισμού ανά εβδομάδα;

Σε ένα δήμο που στις 18/7/2023 αποφασίζει για την 12η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του και προβλέπει να ενισχύσει κωδικό δαπανών Παρελθόντων Οικονομικών Ετών με ένα ποσό περίπου 20.000 €, κάτι δεν πάει καλά. Αλήθεια, ενώ έκλεισε η χρήση του 2022 και ενώ προβλέπεται ότι τα όποια τιμολόγια καταχωρούνται μέχρι τις 15 Ιανουαρίου, που βρέθηκε, τέλος Ιουλίου του 2023, αυτή η δαπάνη που αφορά το προηγούμενο έτος;

Ποιες είναι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δήμου άνω των 90 ημερών και γιατί το Υπουργείο Εσωτερικών παρακρατά, ανά τρίμηνο, το μεγαλύτερο ποσό που μπορεί, από την τακτική επιχορήγηση του Δήμου, προκειμένου να εξοφληθούν τα τιμολόγια που παραμένουν ανεξόφλητα για πάνω από 90 ημέρες;

Αλλά γι’ αυτά θα επανέλθουμε. Έχουμε χρόνο για να αποδείξουμε στους δημότες του Δήμου ποιοι είναι αυτοί που πραγματικά γνωρίζουν τα προβλήματα του Δήμου, παρά τα όσα αναφέρονται σε δήθεν δημοσκοπήσεις. Γιατί η Επόμενη Μέρα για το Ναύπλιο θα έχει Όραμα Δημιουργίας.

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Διαβάστε ακόμη

Αυτοκίνητο έπεσε στο λιμάνι της Ερμιόνης

Αυτοκίνητο έπεσε στο λιμάνι της Ερμιόνης Τις απογευματινές ώρες της Κυριακής 26/5, ενημερώθηκε το Β’ Λιμενικό Τμήμα της Ερμιόνης του Λιμεναρχείου Ναυπλίου, για την πτώση...

Το Αρχαίο Θέατρο Άργους και το …πολιτικό θέατρο του παραλόγου (Άρθρο του Δ. Παπαδριανού)

Το Αρχαίο Θέατρο Άργους και το ...πολιτικό θέατρο του παραλόγου " Η πολιτική στην Ελλάδα έχει τελειώσει προ πολλού" 8/5/2023 πέρσι, 26/ 5/2024 εφέτος και δεν...

Ξεκίνησε και ανακύκλωση τηγανέλαιων στο Δήμο Άργους-Μυκηνών

ανακύκλωση τηγανέλαιων στο Δήμο Άργους-Μυκηνών Ένα ακόμα βήμα στο τομέα της ανακύκλωσης προχωρά ο Δήμος Άργους-Μυκηνών ξεκινώντας από σήμερα ένα ολοκληρωμένο σύστημα συλλογής των χρησιμοποιούμενων...

Αυτοκίνητο έπεσε στο λιμάνι της Ερμιόνης

Αυτοκίνητο έπεσε στο λιμάνι της Ερμιόνης Τις απογευματινές ώρες της Κυριακής 26/5, ενημερώθηκε το Β’ Λιμενικό Τμήμα της Ερμιόνης του Λιμεναρχείου Ναυπλίου, για την πτώση...

Το Αρχαίο Θέατρο Άργους και το …πολιτικό θέατρο του παραλόγου (Άρθρο του Δ. Παπαδριανού)

Το Αρχαίο Θέατρο Άργους και το ...πολιτικό θέατρο του παραλόγου " Η πολιτική στην Ελλάδα έχει τελειώσει προ πολλού" 8/5/2023 πέρσι, 26/ 5/2024 εφέτος και δεν...

Ξεκίνησε και ανακύκλωση τηγανέλαιων στο Δήμο Άργους-Μυκηνών

ανακύκλωση τηγανέλαιων στο Δήμο Άργους-Μυκηνών Ένα ακόμα βήμα στο τομέα της ανακύκλωσης προχωρά ο Δήμος Άργους-Μυκηνών ξεκινώντας από σήμερα ένα ολοκληρωμένο σύστημα συλλογής των χρησιμοποιούμενων...

Αργολίδα: Πατριός απείλησε με τσεκούρι 6χρονο και κλώτσησε τον 11χρονο αδερφό του

Αργολίδα: Πατριός απείλησε με τσεκούρι 6χρονο Σοκ προκαλεί ένα νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε σε χωριό του Δήμου Επιδαύρου, στην Αργολίδα, όπου ένας 48χρονος...

Αργολίδα: Πατριός απείλησε με τσεκούρι 6χρονο και κλώτσησε τον 11χρονο αδερφό του

Αργολίδα: Πατριός απείλησε με τσεκούρι 6χρονο Σοκ προκαλεί ένα νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε σε χωριό του Δήμου Επιδαύρου, στην Αργολίδα, όπου ένας 48χρονος...

Πανηγυρισμοί και στο Άργος για το θρίαμβο του Παναθηναϊκού

Πανηγυρισμοί και στο Άργος για το θρίαμβο του Παναθηναϊκού Με ξέφρενους πανηγυρισμούς οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού γιορτάζουν και στο Άργος την κατάκτηση του 7ου ευρωπαϊκού...

Λίμνες Άργους: Μνημόσυνο για τους 88 σφαγιασθέντες στην Κατοχή

Μνημόσυνο υπέρ των 88 αμάχων (ανάμεσα τους γυναίκες και παιδιά) που σφαγιάσθηκαν στο μαρτυρικό χωριό των Λιμνών πραγματοποιήθηκε σήμερα στο ιερό ναό Ζωοδόχου Πηγής...

Πρόσφατα θέματα

Πρόσφατα θέματα

Επίσκεψη του υποψήφιου ευρωβουλευτή Μάριου Αθανασίου σε Άργος και Ναύπλιο

Μάριου Αθανασίου σε Άργος και Ναύπλιο Την Τρίτη 28 Μαΐου...

Παρέμβαση-κάλεσμα του Πέτρου Κόκκαλη στον προοδευτικό χώρο

Επιστολή-κάλεσμα του Πέτρου Κόκκαλη στον προοδευτικό χώρο Αναγκαία η σύγκλιση...

Αυτοκίνητο έπεσε στο λιμάνι της Ερμιόνης

Αυτοκίνητο έπεσε στο λιμάνι της Ερμιόνης Τις απογευματινές ώρες της...

Γιατί συναντήθηκαν ο δήμαρχος Άργους με τον αντιδήμαρχο Αγίων Αναργύρων

δήμαρχος Άργους με τον αντιδήμαρχο Αγίων Αναργύρων Συνάντηση με τον...

Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου το «Danaon Cup-Lena Petraki» στο Άργος

Με συνδιοργανώτρια την Περιφέρεια Πελοποννήσου θα διεξαχθεί το φετινό...

Άργος: Η συναυλία-αφιέρωμα στα 130 χρόνια του “Δαναού”

Άργος: Η συναυλία για τα 130 χρόνια του "Δαναού" Ανακοίνωση...