Α. Πουλάς: Το ΤΑΙΠΕΔ αποφασίζει μονομερώς για το ακίνητο «Βερβερόντα» αγνοώντας την τοπική κοινωνία

Ερώτηση σχετικά με την αξιοποίηση από το ΤΑΙΠΕΔ του ακινήτου «Βερβερόντα» που βρίσκεται στο Πόρτο Χέλι του Δήμου Ερμιονίδας κατέθεσε ο βουλευτής Αργολίδας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Πουλάς στη Βουλή.

Στη ερώτηση που απευθύνεται στον Υπουργό Οικονομικών ο κ. Πουλάς εκφράζει προβληματισμούς σχετικά με την επανεκκίνηση από το ΤΑΙΠΕΔ της διαδικασίας αξιοποίησης του ακινήτου με πρόσκληση που εξέδωσε στις 11-7-2023.

Παρά το γεγονός ότι πέρασαν σχεδόν οχτώ χρόνια από την πρώτη προσπάθεια του ΤΑΙΠΕΔ να διατεθεί το ακίνητο σε επενδυτή το έτος 2015, φαίνεται ότι δεν έχουν επιλυθεί ακόμα πολεοδομικά και χωροταξικά ζητήματα που συνδέονται με αυτό. Αποτέλεσμα είναι η νέα πρόσκληση να παρουσιάζει σοβαρές παραλείψεις και κενά, που δημιουργούν ερωτηματικά για το αν η επενδυτική λύση που θα επιλεγεί θα εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και την ανάπτυξη της περιοχής.

Επιπλέον, ο βουλευτής Αργολίδας επισημαίνει το γεγονός ότι το ΤΑΙΠΕΔ προχωρά στην διαδικασία αξιοποίησης του ακινήτου αγνοώντας παντελώς τα αιτήματα της τοπικής κοινωνίας της Ερμιονίδας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΤοΤΑΙΠΕΔ συνεχίζει τις διαγωνιστικές διαδικασίες για την διάθεση στον ιδιωτικό τομέαδημόσιας γης και περιουσίας στο όνομα αμφισβητούμενης ανάπτυξης και επενδύσεων, ερήμην της γνώμης και του συμφέροντος των τοπικών κοινωνιών.

Έτσι έχουμε την επανεκκίνηση της διαδικασίας αξιοποίησης του ακινήτου στην περιοχή «Βερβερόντα» της Δημοτικής Κοινότητας Πορτοχελίου, του Δήμου Ερμιονίδας. Το   ακίνητο έχει συνολική έκταση 627.417,84 τ.μ. Το μεγαλύτερο τμήμα του καταλαμβάνεται από χέρσες εκτάσεις με θαμνώδη ή καθόλου βλάστηση, διαθέτει απεριόριστη θέα σε βουνό, θάλασσα και στη λιμνοθάλασσα της Βερβερόντας και θεωρείται ως «φιλέτο» για την περιοχή.

Η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που διενεργήθηκε για την ανάπτυξη του ακινήτου για λογαριασμό του ΤΑΙΠΕΔ εκπονήθηκε  το 2015. Τότε έγινε και η πρώτη απόπειρα αξιοποίησής του ακινήτου με διαγωνιστική διαδικασία. Όμως τον Μάιο του 2016 ο διαγωνισμός «πάγωσε» εξαιτίας εκκρεμοτήτων που σχετίζονταν με τον χαρακτήρα του ακινήτου, τα τμήματα που ανήκουν σε δασικές περιοχές, τις δυνητικές χρήσεις του κ.λπ.

Η μελέτη προέβλεπε μέγιστη συνολική δόμηση περίπου 25.000 τετραγωνικών με μεικτή χρήση σε δύο ζώνες: η πρώτη, 427,4 στρεμμάτων, για χρήσεις τουρισμού και αναψυχής (π.χ. τουριστικό συγκρότημα και γήπεδο γκολφ 9 οπών) και η δεύτερη, 200 στρεμμάτων, για τη δημιουργία αεροδρομίου. Σύμφωνα με παλαιότερη γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας προς το ΤΑΙΠΕΔ, το τμήμα αυτό θα μπορούσε να φιλοξενήσει αεροδρόμιο «τύπου Β» για εξυπηρέτηση 70-80 επιβατών ανά πτήση αεροσκαφών έως και μέσου μεγέθους.

Στην πρόσκληση υποβολής προσφοράς του 2015, που κατέστη άκαρπη και ακυρώθηκε γινόταν σαφής αναφορά στην στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Συγκεκριμένα αναφερόταν ως: «ΕΣΧΑΔΑ για το ΑκίνητοστοΠόρτοΧέλι ή  ΕΣΧΑΔΑ» σημαίνει το Ειδικό ΣχέδιοΧωρικής ΑνάπτυξηςΔημοσίουΑκινήτου, όπως περιγράφεται στα άρθρα 12 επ. του Νόμου 3986/2011,το οποίο έχειεκπονηθεί για το Ακίνητο στοΠόρτοΧέλι και θαεγκριθεί με Προεδρικό Διάταγμα.»

Στην νέα πρόσκληση που εξέδωσε το ΤΑΙΠΕΔ στις 11/07/2023 απουσιάζει εντελώς η αναφορά στην ΕΣΧΑΔΑ αλλά και γενικότερά στους όρους  αξιοποίησης του ακινήτου από τον αγοραστήπου πρέπει να συνάδουν με τις προβλεπόμενες χρήσεις γης, που περιλαμβάνονται στην εκπονηθείσα το 2015 ΣΜΠΕκαθώς και στην υποχρέωση τήρησης εκ μέρους του επενδυτή του υφιστάμενου πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού.

Γενικότερα όμως η όλη παραπάνω διαδικασία κινήθηκε μονομερώς από το ΤΑΙΠΕΔ, χωρίς σε κανένα σημείο της να ζητηθεί έστω η γνώμη της τοπικής κοινωνίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης ώστε να ενημερωθούν οι πολίτες για τους όρους αξιοποίησης του επίμαχου ακινήτου και να προστατευτούν τα συμφέροντα της τοπικής κοινωνίαςδεδομένου του γεγονότος ότι η συγκεκριμένη επένδυση θα επιφέρει μακροχρόνιες  επιπτώσεις τόσο στο περιβάλλον, όσο και στην γενικότερη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά το παρελθόν  οι τοπικές αρχές  είχαν ζητήσει από  το Ελληνικό Δημόσιο και το ΤΑΙΠΕΔ την παραχώρηση οικιστικού χώρου για κοινόχρηστες χρήσεις, όπως: Δημοτικό σχολείο, αθλητικό και πολιτιστικό πολυχώρο,  Δημοτικό χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων, νέο νεκροταφείο κλπ. Όμως καμία απάντηση δεν πήραν από τους αρμόδιους και φυσικά κανένα αιτήματα τους δεν ικανοποιήθηκε.

Η αξιοποίηση της ιδιωτικής  περιουσίας του δημοσίου είναι κάτι το θεμιτό, δεν μπορεί όμως να γίνεται ερήμην των τοπικών κοινωνιών, χωρίς διαβούλευση και  χωρίς τα ελάχιστα αντισταθμιστικά οφέλη για την κοινωνία και τους πολίτες – ιδίως όταν αφορά στην αξιοποίηση ενός ακινήτου, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως «φιλέτο» σε μία περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.

Επίσης οι εκκρεμότητες που υπήρχαν σχετικά με τον χαρακτήρα του ακινήτου, τα τμήματα που ανήκουν σε δασικές περιοχές και  τις χρήσεις γης που οδήγησαν σε ακύρωση τον διαγωνισμό του 2015 δεν φαίνεται να έχουν επιλυθεί. Ενώ υπάρχει παράλληλα  σε εξέλιξη η διαδικασία εκπόνησης του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Ερμιονίδας, η έγκριση του οποίουθα έθετε συγκεκριμένους όρους δόμησης  στην ευρύτερη περιοχή στο πλαίσιο ενός γενικότερου αναπτυξιακού σχεδιασμού, από τον οποίο η αξιοποίηση του επίμαχου ακινήτου στη Βερβερόντααπό τον επιλεγέντα επενδυτή  δεν θα μπορούσε να απέχει.

Με βάση  τα παραπάνω ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

  1. Γιατί αγνοήθηκαν παντελώςμέχρι σήμερα  τα αιτήματα  της τοπικής  κοινωνίας για την παραχώρηση οικιστικού χώρου για κοινόχρηστες χρήσειςστον Δήμο Ερμιονίδας?
  2. Γιατί δεν υπήρξε πρόνοια ώστε να υπάρξει συνεργασία του ΤΑΙΠΕΔμε τις τοπικές αρχές και διαβούλευση με την τοπική κοινωνία για το σχέδιο αξιοποίησης της περιοχήςώστε να διασφαλιστεί ενδεχόμενη παροχή αντισταθμιστικού οφέλους για την ευρύτερη περιοχή?
  3. Γιατί απουσιάζει παντελώς οποιαδήποτε αναφορά στην ΕΣΧΑΔΑ και στην υποχρέωση τήρησης εκ μέρους του επενδυτή του υφιστάμενου πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού, στην νέα πρόσκληση υποβολής προσφοράς?
  4. Γιατί απουσιάζει από το κείμενο της πρόσκλησης αναφορά στην υποχρέωση σύμπλευσης των όρων αξιοποίησης του ακινήτου με τις κατευθύνσεις του υπό κατάρτιση Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Ερμιονίδας?
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Διαβάστε ακόμη

Νέο τμήμα κατασκευής κοσμημάτων στο “Colour’s Spot” στο Ναύπλιο

Νέο τμήμα κατασκευής κοσμημάτων ξεκινά στο "Colour's Spot", στο Ναύπλιο (Αντωνοπούλων 6, πλησίον Δημαρχείου). Δημιουργούμε τα πιο όμορφα κοσμήματα με πολυμερικό πηλό, ρητίνη, μελάνι και...

7 υποψήφιοι ευρωβουλευτές και η ηγεσία της “Νίκης” σε εκδήλωση στο Άργος

7 υποψήφιοι ευρωβουλευτές και η ηγεσία της "Νίκης" σε εκδήλωση στο Άργος Την Κυριακή, 19 Μαΐου 2024, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εμπορικού Επιμελητηρίου Άργους, εμφανίστηκαν...

Πυρκαγιά κοντά στη Νέα Κίο

Πυρκαγιά κοντά στη Νέα Κίο Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης 21/5 στην περιοχή Μπομπέικα της Νέας Κίου αΡΓΟΛΊΔΑς , κοντά στη χωματερή. Πυροσβέστες από την...

Νέο τμήμα κατασκευής κοσμημάτων στο “Colour’s Spot” στο Ναύπλιο

Νέο τμήμα κατασκευής κοσμημάτων ξεκινά στο "Colour's Spot", στο Ναύπλιο (Αντωνοπούλων 6, πλησίον Δημαρχείου). Δημιουργούμε τα πιο όμορφα κοσμήματα με πολυμερικό πηλό, ρητίνη, μελάνι και...

7 υποψήφιοι ευρωβουλευτές και η ηγεσία της “Νίκης” σε εκδήλωση στο Άργος

7 υποψήφιοι ευρωβουλευτές και η ηγεσία της "Νίκης" σε εκδήλωση στο Άργος Την Κυριακή, 19 Μαΐου 2024, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εμπορικού Επιμελητηρίου Άργους, εμφανίστηκαν...

Πυρκαγιά κοντά στη Νέα Κίο

Πυρκαγιά κοντά στη Νέα Κίο Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης 21/5 στην περιοχή Μπομπέικα της Νέας Κίου αΡΓΟΛΊΔΑς , κοντά στη χωματερή. Πυροσβέστες από την...

Η παράσταση “Lemon” στο Άργος το Σάββατο 25 Μαΐου

Η παράσταση "Lemon" στο Άργος το Σάββατο 25 Μαΐου Το Lemon ταξιδεύει στο Άργος και γιορτάζει 6 χρόνια παραστάσεων! Μουσείο Μελισσοκομικής Tέχνης «Άξιον Εστί» Σάββατο 25 Μαΐου Lemon...

Η παράσταση “Lemon” στο Άργος το Σάββατο 25 Μαΐου

Η παράσταση "Lemon" στο Άργος το Σάββατο 25 Μαΐου Το Lemon ταξιδεύει στο Άργος και γιορτάζει 6 χρόνια παραστάσεων! Μουσείο Μελισσοκομικής Tέχνης «Άξιον Εστί» Σάββατο 25 Μαΐου Lemon...

Ο πανηγυρικός εσπερινός στο ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Άργος

εσπερινός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Άργος Πανηγυρικός μέγας εσπερινός στη μνήμη των Αγίων και Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης έγινε στο Άργος το βράδυ της...

Δήμος Άργους-Μυκηνών: Απόφαση για δάνειο 3.086.000€ για ισοσκελισμό του Προϋπολογισμού

Δήμος Άργους-Μυκηνών: Απόφαση για δάνειο  Τη σύναψη δανείου ύψους 3.086.791 ευρώ αοφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Άργους-Μυκηνών ώστε να ισοσκελίσει τον Προϋπολογισμό του 2024 ο οποίος...

Πρόσφατα θέματα

Πρόσφατα θέματα

Με μεγάλη επιτυχία και πολλές συμμετοχές οι σκακιστικοί αγώνες στη Δαλαμανάρα

Σκακιστικοί αγώνες στη Δαλαμανάρα Αργολίδας Με 115 συμμετοχές διεξήχθησαν το...

Νέο τμήμα κατασκευής κοσμημάτων στο “Colour’s Spot” στο Ναύπλιο

Νέο τμήμα κατασκευής κοσμημάτων ξεκινά στο "Colour's Spot", στο...

Εκδήλωση για την Ημέρα της Ευρώπης στο Πρότυπο ΕΠΑΛ Άργους

Ημέρα της Ευρώπης στο ΕΠΑΛ Άργους Την Τρίτη 14/5 στην...

Σωματεία της Αργολίδας καταγγέλλουν την επίθεση από δυνάμεις των ΜΑΤ στην Καλαμάτα

Το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αργολίδας και το Συνδικάτο Γάλακτος...

Ο Δήμος Άργους-Μυκηνών καλεί πολίτες για εξόφληση ή ρύθμιση χρεών

Ο Δήμος Άργους-Μυκηνών καλεί πολίτες για εξόφληση ή ρύθμιση...