Α. Πουλάς: Να στηριχθεί το νοσηλευτικό επάγγελμα από την Πολιτεία και να δημιουργηθεί Ενιαίος Κλάδος Νοσηλευτικού Προσωπικο

Ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων με την οποία ζητά τη στήριξη του νοσηλευτικού επαγγέλματος από την Πολιτεία αλλά και τη δημιουργία Ενιαίου Κλάδου Νοσηλευτικού Προσωπικού υπέγραψε ο βουλευτής Αργολίδας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Πουλάς.

Στην ερώτηση οι βουλευτές ζητούν επισής στοιχεία για τον ακριβή αριθμό του συνόλου του Νοσηλευτικού προσωπικού που υπηρετεί σήμερα στο ΕΣΥ ανά βαθμίδα εκπαίδευσης ΠΕ, ΤΕ,ΔΕ και την εξέλιξη του από το 2017 έως σήμερα ανά βαθμίδα και ανά έτος, καθώς και τον ακριβή αριθμό των κενών οργανικών θέσεων Νοσηλευτικού Προσωπικού ανά Νοσηλευτικό ίδρυμα.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Ο ρόλος των νοσηλευτών είναι κομβικής σημασίας για την παροχή ποιοτικής φροντίδας υγείας στους ασθενείς και για την καλή εξέλιξη της υγείας τους. Η επιστημονική γνώση, η συμμετοχή σε όλα τα επίπεδα φροντίδας, η διαρκής και ευεργετική επαφή με τους ασθενείς, καθιστούν τους νοσηλευτές πολύτιμο πόρο των συστημάτων υγείας και καθοριστικό παράγοντα στον σχεδιασμό και τη λειτουργία τους. Η αξία του έργου τους σε όλες τις δομές υγείας, έγινε ιδιαίτερα αισθητή μάλιστα τα τελευταία δύσκολα χρόνια της πανδημίας.

Δυστυχώς, τα στοιχεία που εμφανίζει η χώρα μας σε σχέση με την  αριθμητική τους επάρκεια μέσα στο ΕΣΥ, είναι απογοητευτικά. Σε μια κλινική δυναμικότητας 40 κλινών διαθέτουμε 1 με 2 νοσηλευτές ανά βάρδια, τη στιγμή που θα έπρεπε -σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα -να διαθέτουμε 8.

Η υποστελέχωση, η εργασιακή εξουθένωση, το επισφαλές εργασιακό περιβάλλον και οι αντίξοες εργασιακές συνθήκες, οι χαμηλές απολαβές καιη απουσία κινήτρων, έχουν οδηγήσει σε μια συνεχώς αυξανόμενη διαρροή νοσηλευτών από το δημόσιο σύστημα υγείας. Το πρόβλημα αναμένεται να οξυνθεί τα αμέσως επόμενα χρόνια, που οι συνταξιοδοτήσεις θα κυμανθούν στο 15%-20%, χωρίςαντίστοιχη εισροή νέων νοσηλευτών στο σύστημα.

Σύμφωνα με τους συνδικαλιστικούς φορείς των νοσηλευτών, όλο και περισσότεροι, ακόμα και εργαζόμενοι με πολλά χρόνια προϋπηρεσίας, επιλέγουν να αλλάξουν εργασιακό περιβάλλον (εκτός Νοσηλευτικών ιδρυμάτων), επιζητώντας ανθρώπινες συνθήκες εργασίας. Επιπλέον, 3,5 χιλιάδες φεύγουν στο εξωτερικό ενώ διαπιστώνεται και τάση άρνησης διορισμού επιτυχόντων του ΑΣΕΠ στο ΕΣΥ.

Η Πολιτεία έχει χρέος να στηρίξει το νοσηλευτικό επάγγελμα παρέχοντας πολλαπλά κίνητρα (εκπαιδευτικά, οικονομικά, εργασιακά, κ.ά.) και διαμορφώνοντας ελκυστικές συνθήκες εργασίας, με στόχο τη  βιωσιμότητα του δημόσιου αλλά και του ιδιωτικού τομέα υγείας.

Επιπλέον, οφείλει να ικανοποιήσει το χρόνιο αίτημα για δημιουργία κλάδου νοσηλευτικού προσωπικού. Ο κλάδος θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλες τις Επαγγελματικές Κατηγορίες Νοσηλευτικού προσωπικού (ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ), με σαφώς διακριτά επαγγελματικά βαθμολογικά και μισθολογικά δικαιώματα, των Μαιών-Μαιευτών  καθώς και των Επισκεπτών-τριών Υγείας και όχι μόνο το 50% των εργαζομένων. Εξάλλου, οι ΔΕ βοηθοί Νοσηλευτών (διετούς φοίτησης) – ενώ δε φέρουν με βάση τον νόμο τον τίτλο του Νοσηλευτή-  εκτελούν επί δεκαετίες κοινό κλινικό έργο με τους Νοσηλευτές στα Νοσοκομεία, χωρίς την επίβλεψη Νοσηλευτή όπως προβλέπεται  στο νομοθετικό πλαίσιο(Π Δ ΥΠ’ΑΡΙΘ.210/ΦΕΚ Α’/165 24-7-2001).

Με δεδομένο πως το 40% του συνόλου του Νοσηλευτικού Προσωπικού των βαθμίδων ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ που εργάζεται  στις Κλινικές και τα τμήματα των Δημόσιων Νοσοκομείων,  αποτελείται από ΔΕ Β. Νοσηλευτών είναι εύκολα κατανοητό  πως οι Νοσηλευτές ΠΕ/ΤΕ δεν επαρκούν για την κάλυψη των νοσηλευτικών αναγκών έτσι ώστε οι Βοηθοί Νοσηλευτών να εκτελούν μόνο τα καθήκοντά που προβλέπονται από  το Π.Δ. υπ’αριθ.210/φεκΑ’/165 24-7-2001. Για την ακρίβεια, προκειμένου να εκτελούν μόνο τα καθήκοντά τους, θα έπρεπε να προσληφθούν περίπου 60.000 Νοσηλευτές σε όλη την επικράτεια, αριθμός τριπλάσιος των υπηρετούντων αυτή τη στιγμή.

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάσθε κ. Υπουργέ,

  1. Γιατί δεν έχετε προνοήσει για την επαρκή στελέχωση των δημοσίων δομών υγείας σε νοσηλευτικό προσωπικό, ώστε να μην διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία και η παροχή ποιοτικής φροντίδας στους ασθενείς; Ποια είναι η πρόοδος της τελευταίας προκήρυξης για προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού;
  2. Σε ποια συμπεράσματα έχετε οδηγηθεί σχετικά με το επίπεδο ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας στους ασθενείς, σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέγει ο ΟΔΙΠΥ;
  3. Τι κίνητρα προτίθεστε να δώσετε, ώστε να καταστεί ελκυστικό το νοσηλευτικό επάγγελμα και να ανακοπεί η τάση φυγής των νοσηλευτών από τις δημόσιες δομές υγείας;
  4. Θα προχωρήσετε σε ουσιαστικές αλλαγές εκσυγχρονισμού της Νοσηλευτικής επιστήμης και θωράκισης αυτής με υλικά και θεσμικά μέσα, έτσι ώστε να επιτευχθεί η αναβάθμιση του Νοσηλευτικού επαγγέλματος, που θα βασίζεται στην Ενιαία Πανεπιστημιακή εκπαίδευση και θα δίνει μέσω μεταβατικών διατάξεων την δυνατότητα ένταξης σε αυτήν των κατηγοριών βαθμίδων εκπαίδευσης ΤΕ και ΔΕμε ακόλουθη μισθολογική αναβάθμιση;
  5. Θα προχωρήσετε στη δημιουργία ενός ΕνιαίουΕπαγγελματικού Κλάδου Νοσηλευτικού Προσωπικού,μέσω του οποίου θα επέρχονται ρυθμίσεις που αφορούν το ασφαλιστικό καθεστώς, τις υπηρεσιακές μεταβολές και εξελίξεις, τα μισθολογικά θέματα και το διαχρονικό πρόβλημα της υποστελέχωσης; Αν ναι, πότε;

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Παρακαλείσθε να καταθέσετε τα ακόλουθα στοιχεία:

  1. Tον ακριβή αριθμό του συνόλου του Νοσηλευτικού προσωπικού που υπηρετεί σήμερα στο ΕΣΥ ανά βαθμίδα εκπαίδευσης ΠΕ, ΤΕ,ΔΕκαι την εξέλιξη του από το 2017 έως σήμερα ανά βαθμίδα και ανά έτος.
  2. Τον ακριβή αριθμό των κενών οργανικών θέσεων Νοσηλευτικού Προσωπικού ανά Νοσηλευτικό ίδρυμα.

Οι ερωτώντες βουλευτές: Γιώργος Φραγγίδης, Γιώργος Μουλκιώτης, Μπουρχάν Μπαράν, Ανδρέας Πουλάς

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Διαβάστε ακόμη

Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Αμαλίας στο Ναύπλιο

Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Αμαλίας στο Ναύπλιο Διακοπή κυκλοφορίας πάσης φύσεως οχημάτων, επί της οδού Αμαλίας στο Ναύπλιο, θ γίνει από τις 8 το πρωί...

Θλίψη στο Ναύπλιο για τον Γιώργο Καρούντζο

Θλίψη στο Ναύπλιο για τον Γιώργο Καρούντζο Θλίψη επικρατεί στο Ναύπλιο και την ευρύτερη οεριοχή για το θάνατο του 36χρονου Γιώργου Ιω. Καρούντζου, ο οποίος...

Με τιμές Αρχηγού Κράτους το Ναύπλιο θα υποδεχθεί την Ολυμπιακή Φλόγα – Το πρόγραμμα

το Ναύπλιο θα υποδεχθεί την Ολυμπιακή Φλόγα Το πρόγραμμα της διέλευσης της Ολυμπιακής Φλόγας από το Ναύπλιο Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχει καταρτίσει η...

Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Αμαλίας στο Ναύπλιο

Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Αμαλίας στο Ναύπλιο Διακοπή κυκλοφορίας πάσης φύσεως οχημάτων, επί της οδού Αμαλίας στο Ναύπλιο, θ γίνει από τις 8 το πρωί...

Θλίψη στο Ναύπλιο για τον Γιώργο Καρούντζο

Θλίψη στο Ναύπλιο για τον Γιώργο Καρούντζο Θλίψη επικρατεί στο Ναύπλιο και την ευρύτερη οεριοχή για το θάνατο του 36χρονου Γιώργου Ιω. Καρούντζου, ο οποίος...

Με τιμές Αρχηγού Κράτους το Ναύπλιο θα υποδεχθεί την Ολυμπιακή Φλόγα – Το πρόγραμμα

το Ναύπλιο θα υποδεχθεί την Ολυμπιακή Φλόγα Το πρόγραμμα της διέλευσης της Ολυμπιακής Φλόγας από το Ναύπλιο Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχει καταρτίσει η...

Κάδοι ανακύκλωσης ρούχων, παπουτσιών σε 20 σημεία του Δήμου Άργους-Μυκηνών

Κάδοι ανακύκλωσης ρούχων, παπουτσιών σε 20 σημεία του Δήμου Άργους-Μυκηνών Ο Δήμος Άργους-Μυκηνών είναι στην ευχάριστη θέση να σας γνωστοποιήσει την έναρξη λειτουργίας κάδων ανακύκλωσης...

Κάδοι ανακύκλωσης ρούχων, παπουτσιών σε 20 σημεία του Δήμου Άργους-Μυκηνών

Κάδοι ανακύκλωσης ρούχων, παπουτσιών σε 20 σημεία του Δήμου Άργους-Μυκηνών Ο Δήμος Άργους-Μυκηνών είναι στην ευχάριστη θέση να σας γνωστοποιήσει την έναρξη λειτουργίας κάδων ανακύκλωσης...

Θλίψη στο Ναύπλιο για τον Γιώργο Καρούντζο

Νεκρός 36χρονος σε τροχαίο στο Ναύπλιο Θλίψη επικρατεί στο Ναύπλιο και την ευρύτερη οεριοχή για το θάνατο του 36χρονου Γιώργου Ιω. Καρούντζου, ο οποίος τραυματίστηκε...

Τροχαίο στο δρόμο Φιχτίων-Μυκηνών. Τραυματίστηκαν δύο άτομα

Τροχαίο στο δρόμο Φιχτίων-Μυκηνών Τροχαίο ατύχημα έγινε το απόγευμα της Κυριακής 14 Απριλίου, στο δρόμο Φιχτίων-Μυκηνών, κοντά στις σιδηροδρομικές γραμμές. ΙΧ εξετράπη από την πορεία του...

Πρόσφατα θέματα

Πρόσφατα θέματα

Ανακοινώθηκαν οι 35 υποψήφιοι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 15/4 η καταμέτρηση των ψήφων των...

Άργος: Παλιοί συμμαθητές ξανανταμώνουν

Άργος: Παλιοί συμμαθητές ξανανταμώνουν Παλιοί συμμαθητές από το Δημοτικό Σχολείο...

Κάλεσμα του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ-ΕΦΚΑ Αργολίδας στην απεργιακή κινητοποίηση

Ανακοίνωση-κάλεσμα του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ-ΕΦΚΑ Αργολίδας Συναδέλφισσες – συνάδελφοι συνταξιούχοι Για...

Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Αμαλίας στο Ναύπλιο

Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Αμαλίας στο Ναύπλιο Διακοπή κυκλοφορίας πάσης...

Αυτόματο απινιδωτή τοποθέτησε ο Σύλλογος Γονέων 6ου Δημοτικού Άργους

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 6ου Δημοτικού Σχολείου...

Θλίψη στο Ναύπλιο για τον Γιώργο Καρούντζο

Θλίψη στο Ναύπλιο για τον Γιώργο Καρούντζο Θλίψη επικρατεί στο...