Α. Πουλάς: Να στηριχθεί το νοσηλευτικό επάγγελμα από την Πολιτεία και να δημιουργηθεί Ενιαίος Κλάδος Νοσηλευτικού Προσωπικο

Ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων με την οποία ζητά τη στήριξη του νοσηλευτικού επαγγέλματος από την Πολιτεία αλλά και τη δημιουργία Ενιαίου Κλάδου Νοσηλευτικού Προσωπικού υπέγραψε ο βουλευτής Αργολίδας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Πουλάς.

Στην ερώτηση οι βουλευτές ζητούν επισής στοιχεία για τον ακριβή αριθμό του συνόλου του Νοσηλευτικού προσωπικού που υπηρετεί σήμερα στο ΕΣΥ ανά βαθμίδα εκπαίδευσης ΠΕ, ΤΕ,ΔΕ και την εξέλιξη του από το 2017 έως σήμερα ανά βαθμίδα και ανά έτος, καθώς και τον ακριβή αριθμό των κενών οργανικών θέσεων Νοσηλευτικού Προσωπικού ανά Νοσηλευτικό ίδρυμα.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Ο ρόλος των νοσηλευτών είναι κομβικής σημασίας για την παροχή ποιοτικής φροντίδας υγείας στους ασθενείς και για την καλή εξέλιξη της υγείας τους. Η επιστημονική γνώση, η συμμετοχή σε όλα τα επίπεδα φροντίδας, η διαρκής και ευεργετική επαφή με τους ασθενείς, καθιστούν τους νοσηλευτές πολύτιμο πόρο των συστημάτων υγείας και καθοριστικό παράγοντα στον σχεδιασμό και τη λειτουργία τους. Η αξία του έργου τους σε όλες τις δομές υγείας, έγινε ιδιαίτερα αισθητή μάλιστα τα τελευταία δύσκολα χρόνια της πανδημίας.

Δυστυχώς, τα στοιχεία που εμφανίζει η χώρα μας σε σχέση με την  αριθμητική τους επάρκεια μέσα στο ΕΣΥ, είναι απογοητευτικά. Σε μια κλινική δυναμικότητας 40 κλινών διαθέτουμε 1 με 2 νοσηλευτές ανά βάρδια, τη στιγμή που θα έπρεπε -σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα -να διαθέτουμε 8.

Η υποστελέχωση, η εργασιακή εξουθένωση, το επισφαλές εργασιακό περιβάλλον και οι αντίξοες εργασιακές συνθήκες, οι χαμηλές απολαβές καιη απουσία κινήτρων, έχουν οδηγήσει σε μια συνεχώς αυξανόμενη διαρροή νοσηλευτών από το δημόσιο σύστημα υγείας. Το πρόβλημα αναμένεται να οξυνθεί τα αμέσως επόμενα χρόνια, που οι συνταξιοδοτήσεις θα κυμανθούν στο 15%-20%, χωρίςαντίστοιχη εισροή νέων νοσηλευτών στο σύστημα.

Σύμφωνα με τους συνδικαλιστικούς φορείς των νοσηλευτών, όλο και περισσότεροι, ακόμα και εργαζόμενοι με πολλά χρόνια προϋπηρεσίας, επιλέγουν να αλλάξουν εργασιακό περιβάλλον (εκτός Νοσηλευτικών ιδρυμάτων), επιζητώντας ανθρώπινες συνθήκες εργασίας. Επιπλέον, 3,5 χιλιάδες φεύγουν στο εξωτερικό ενώ διαπιστώνεται και τάση άρνησης διορισμού επιτυχόντων του ΑΣΕΠ στο ΕΣΥ.

Η Πολιτεία έχει χρέος να στηρίξει το νοσηλευτικό επάγγελμα παρέχοντας πολλαπλά κίνητρα (εκπαιδευτικά, οικονομικά, εργασιακά, κ.ά.) και διαμορφώνοντας ελκυστικές συνθήκες εργασίας, με στόχο τη  βιωσιμότητα του δημόσιου αλλά και του ιδιωτικού τομέα υγείας.

Επιπλέον, οφείλει να ικανοποιήσει το χρόνιο αίτημα για δημιουργία κλάδου νοσηλευτικού προσωπικού. Ο κλάδος θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλες τις Επαγγελματικές Κατηγορίες Νοσηλευτικού προσωπικού (ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ), με σαφώς διακριτά επαγγελματικά βαθμολογικά και μισθολογικά δικαιώματα, των Μαιών-Μαιευτών  καθώς και των Επισκεπτών-τριών Υγείας και όχι μόνο το 50% των εργαζομένων. Εξάλλου, οι ΔΕ βοηθοί Νοσηλευτών (διετούς φοίτησης) – ενώ δε φέρουν με βάση τον νόμο τον τίτλο του Νοσηλευτή-  εκτελούν επί δεκαετίες κοινό κλινικό έργο με τους Νοσηλευτές στα Νοσοκομεία, χωρίς την επίβλεψη Νοσηλευτή όπως προβλέπεται  στο νομοθετικό πλαίσιο(Π Δ ΥΠ’ΑΡΙΘ.210/ΦΕΚ Α’/165 24-7-2001).

Με δεδομένο πως το 40% του συνόλου του Νοσηλευτικού Προσωπικού των βαθμίδων ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ που εργάζεται  στις Κλινικές και τα τμήματα των Δημόσιων Νοσοκομείων,  αποτελείται από ΔΕ Β. Νοσηλευτών είναι εύκολα κατανοητό  πως οι Νοσηλευτές ΠΕ/ΤΕ δεν επαρκούν για την κάλυψη των νοσηλευτικών αναγκών έτσι ώστε οι Βοηθοί Νοσηλευτών να εκτελούν μόνο τα καθήκοντά που προβλέπονται από  το Π.Δ. υπ’αριθ.210/φεκΑ’/165 24-7-2001. Για την ακρίβεια, προκειμένου να εκτελούν μόνο τα καθήκοντά τους, θα έπρεπε να προσληφθούν περίπου 60.000 Νοσηλευτές σε όλη την επικράτεια, αριθμός τριπλάσιος των υπηρετούντων αυτή τη στιγμή.

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάσθε κ. Υπουργέ,

  1. Γιατί δεν έχετε προνοήσει για την επαρκή στελέχωση των δημοσίων δομών υγείας σε νοσηλευτικό προσωπικό, ώστε να μην διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία και η παροχή ποιοτικής φροντίδας στους ασθενείς; Ποια είναι η πρόοδος της τελευταίας προκήρυξης για προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού;
  2. Σε ποια συμπεράσματα έχετε οδηγηθεί σχετικά με το επίπεδο ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας στους ασθενείς, σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέγει ο ΟΔΙΠΥ;
  3. Τι κίνητρα προτίθεστε να δώσετε, ώστε να καταστεί ελκυστικό το νοσηλευτικό επάγγελμα και να ανακοπεί η τάση φυγής των νοσηλευτών από τις δημόσιες δομές υγείας;
  4. Θα προχωρήσετε σε ουσιαστικές αλλαγές εκσυγχρονισμού της Νοσηλευτικής επιστήμης και θωράκισης αυτής με υλικά και θεσμικά μέσα, έτσι ώστε να επιτευχθεί η αναβάθμιση του Νοσηλευτικού επαγγέλματος, που θα βασίζεται στην Ενιαία Πανεπιστημιακή εκπαίδευση και θα δίνει μέσω μεταβατικών διατάξεων την δυνατότητα ένταξης σε αυτήν των κατηγοριών βαθμίδων εκπαίδευσης ΤΕ και ΔΕμε ακόλουθη μισθολογική αναβάθμιση;
  5. Θα προχωρήσετε στη δημιουργία ενός ΕνιαίουΕπαγγελματικού Κλάδου Νοσηλευτικού Προσωπικού,μέσω του οποίου θα επέρχονται ρυθμίσεις που αφορούν το ασφαλιστικό καθεστώς, τις υπηρεσιακές μεταβολές και εξελίξεις, τα μισθολογικά θέματα και το διαχρονικό πρόβλημα της υποστελέχωσης; Αν ναι, πότε;

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Παρακαλείσθε να καταθέσετε τα ακόλουθα στοιχεία:

  1. Tον ακριβή αριθμό του συνόλου του Νοσηλευτικού προσωπικού που υπηρετεί σήμερα στο ΕΣΥ ανά βαθμίδα εκπαίδευσης ΠΕ, ΤΕ,ΔΕκαι την εξέλιξη του από το 2017 έως σήμερα ανά βαθμίδα και ανά έτος.
  2. Τον ακριβή αριθμό των κενών οργανικών θέσεων Νοσηλευτικού Προσωπικού ανά Νοσηλευτικό ίδρυμα.

Οι ερωτώντες βουλευτές: Γιώργος Φραγγίδης, Γιώργος Μουλκιώτης, Μπουρχάν Μπαράν, Ανδρέας Πουλάς

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Διαβάστε ακόμη

Συγκίνησαν οι μαθητές του 3ου Δημοτικού Ναυπλίου: Παρέλασαν με μαύρα περιβραχιόνια…

Η νέα γενιά θα πρέπει να είναι παρούσα στο κοινωνικό γίγνεσθαι, γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθούν οι υπεύθυνοι πολίτες,  που θα...

Ο τιμοκατάλογος των τροφίμων που θα πωληθούν στο Εργατικό Κέντρο Ναυπλίου

Το Εργατικό Κέντρο Ναυπλίου θα διαθέσει: 1. ΑΛΕΥΡΙ ΣΤΑΡΕΝΙΟ (ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ) ΑΠΟ ΤΟ ΜΥΛΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΔΡΙΑΝΟΥ (0,93€/κιλό)9.30€ τα 10 ΚΙΛΑ 2. ΑΛΕΥΡΙ ΜΑΛΑΚΟ(0,93€/κιλό)9.30€ τα 10 ΚΙΛΑ 3....

Η Νέα Κίος πανηγυρίζει την άνοδο της ομάδας μπάσκετ του Αργοναύτη στη Γ’ Εθνική

Η Νέα Κίος πανηγυρίζει το βράδυ της Κυριακής 26 Μαρτίου την άνοδο της ομάδας μπάσκετ του Αργοναύτη στη Γ' Εθνική του μπάσκετ. Με τη νίκη...

Συγκίνησαν οι μαθητές του 3ου Δημοτικού Ναυπλίου: Παρέλασαν με μαύρα περιβραχιόνια…

Η νέα γενιά θα πρέπει να είναι παρούσα στο κοινωνικό γίγνεσθαι, γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθούν οι υπεύθυνοι πολίτες,  που θα...

Ο τιμοκατάλογος των τροφίμων που θα πωληθούν στο Εργατικό Κέντρο Ναυπλίου

Το Εργατικό Κέντρο Ναυπλίου θα διαθέσει: 1. ΑΛΕΥΡΙ ΣΤΑΡΕΝΙΟ (ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ) ΑΠΟ ΤΟ ΜΥΛΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΔΡΙΑΝΟΥ (0,93€/κιλό)9.30€ τα 10 ΚΙΛΑ 2. ΑΛΕΥΡΙ ΜΑΛΑΚΟ(0,93€/κιλό)9.30€ τα 10 ΚΙΛΑ 3....

Η Νέα Κίος πανηγυρίζει την άνοδο της ομάδας μπάσκετ του Αργοναύτη στη Γ’ Εθνική

Η Νέα Κίος πανηγυρίζει το βράδυ της Κυριακής 26 Μαρτίου την άνοδο της ομάδας μπάσκετ του Αργοναύτη στη Γ' Εθνική του μπάσκετ. Με τη νίκη...

Μητέρα μαθητή ζητά από την Κεραμέως λύσεις στα κτιριακά προβλήματα του 1ου Λυκείου Ναυπλίου

  Η κα Ευαγγελία Κούτρα, μητέρα μαθητή του 1ου Λυκείου Ναυπλίου και μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων απέστειλε στην υπουργό Παιδείας Νίκη...

Μητέρα μαθητή ζητά από την Κεραμέως λύσεις στα κτιριακά προβλήματα του 1ου Λυκείου Ναυπλίου

  Η κα Ευαγγελία Κούτρα, μητέρα μαθητή του 1ου Λυκείου Ναυπλίου και μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων απέστειλε στην υπουργό Παιδείας Νίκη...

Γ΄Εθνική: Ισόπαλο το ντέρμπι της Αργολίδας – Πεντάρα από την Ερμιονίδα – Η βαθμολογία

Χωρίς τέρματα (0-0) έληξε το αργολικό ντέρμπι στη Νέα Επίδαυρο ανάμεσα στον Φοίνικα και τον Παναργειακό για την 21η αγωνιστική στον 4ο όμιλο της...

Πού βρισκόταν το σπίτι του Παπαφλέσσα στο Ναύπλιο (γράφει ο Χρ. Πιτερός)

Η απελευθέρωση του Ναυπλίου κατά το δεύτερο έτος της Ελληνικής Επανάστασης την 30η Νοεμβρίου 1822 ήταν καθοριστικής σημασίας για την εδραίωση της Ελληνικής Επανάστασης...

Πρόσφατα θέματα

Πρόσφατα θέματα

Με 80 “λυκάκια” ο Dojang Argos TKD Club στο Argolida Union Baby Cup

Δυναμικό παρών με 80 "λυκάκια" έδωσε ο σύλλογος Dojang...

“Ναυπλία Ενωμένη”: Συμμετοχή στις εκδηλώσεις του εορτασμού της 25ης Μαρτίου

Ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης "Ναυπλία Ενωμένη" του Δημήτρη Παπαδημόπουλου Το...

Νεκρός σε τροχαίο πρόσωπο-κλειδί για την υπόθεση των Τεμπών

Πρόσωπο-κλειδί για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη σκοτώθηκε...

Συνάντηση του Συλλόγου Γεωπόνων Ελεύθερων Επαγγελματιών Αργολίδας με τον αντιπεριφερειάρχη

Επίσκεψη πραγματοποίησε ο Σύλλογος Γεωπόνων Ελεύθερων Επαγγελματιών Αργολίδας στο...

Εθελοντική αιμοδοσία στο Πρότυπο ΕΠΑ.Λ. Άργους

Συνεχίζοντας τις δράσεις κοινωνικής ευαισθητοποίησης και στο πλαίσιο συνεργασίας...