Σχολείο από την εποχή της Τουρκοκρατίας διατηρείται στο Άργος – Προτάσεις για ανάδειξη

του Χρήστου Πιτερού*

Το παλαιό σχολείο του Άργους της ύστερης Τουρκοκρατίας, που λειτούργησε και κατά την Ελληνική Επανάσταση, αλλά και κατά την Καποδιστριακή περίοδο, όπως διαπιστώσαμε μετά από διεξοδική έρευνα, διατηρείται ως κατοικία. Πρόκειται για το μόνο προεπαναστατικό σπίτι, από την μέχρι τώρα έρευνα, που διατηρείται στην πόλη του Άργους.

Ως γνωστόν το προεπαναστατικό σχολείο1 του Άργους άρχισε να λειτουργεί γύρω στα 1798 με την φροντίδα του Δημογέροντα και Βεκίλη στην Κωνσταντινούπολη Νικόλαου Περρούκα2 και αρχικά λειτούργησε στην Ι.Μ. της Παναγίας Κατακρυμμένης.

Στο σχολείο αυτό δίδαξαν σημαντικοί διδάσκαλοι της εποχής και διευθυντής διατέλεσε ο σοφολογιώτατος διδάσκαλος Ησαΐας Καλαράς από το Αγιονόρι. Στο σχολείο αυτό φοίτησε και ο επίσκοπος Παλαιών Πατρών Γερμανός.

Η άποψη ότι στην Παναγία Κατακρυμμένη λειτουργούσε «κρυφό σχολείο» σύμφωνα με την εντοιχισμένη επιγραφή, είναι εσφαλμένη:3 «Εντάυθα το έτος 1798 συνεστήθη και ελειτούργει Ελληνικό κρυφό/σχολείο, εις τούτο εφοίτησε και ο επίσκοπος Παλαιών Πατρών Γερμανός, ο υψώσας τη σημαία της Επανάστασεως του 1821».

Η λέξη «κρυφό» πρέπει να απαλειφθεί, όπως έχουμε ήδη επισημάνει. Η μεταγενέστερη αυτή άποψη δεν γίνεται δεκτή από την επιστημονική ιστορική έρευνα. Λίγα χρόνια αργότερα στα 1804-1805, όπως προκύπτει από τη σχετική αλληλογραφία, για το σχολείο αυτό στα 1834-1836, που δημοσίευσε ο Κ. Δανούσης4 το σχολείο μεταφέρθηκε στην πόλη του Άργους,  στον τουρκικό Μπεκίρ-μαχαλά, αμέσως νοτιότερα της προϋπάρχουσας μικρής εκκλησίας της Αγίας Παρασκευής, στη θέση της οποίας άρχισε να κτίζεται κατά την Ελληνική Επανάσταση ο Αγιάννης5 (εικ.1) και στεγάστηκε σε οικία-μετόχι της Παναγίας Κατακρυμμένης, που δώρισε η μητέρα του Ιωάννη Χούρδη-Χούτρη6.

Εικόνα 1: Αεροφωτογραφία του Αγιάννη, περιβάλλοντος χώρου, και το προεπαναστατικό επαναστατικό, καποδιστριακό σχολείο Άργους. αρ.1

Όπως είναι γνωστό τα προεπαναστατικά σχολεία συνήθως λειτουργούσαν στους υπάρχοντες χώρους των εκκλησιών.

Ο περιηγητής Marcellus επισκέφτηκε προφανώς αυτό το σχολείο στο Άργος στα 1820, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει:7

«Τα παιδιά διάβαζαν και επαναλάμβαναν όλα μαζί μεγαλόφωνα το μάθημα της ημέρας. Ο διδάσκαλος εξήγησε στον περιηγητή τη μέθοδο διδασκαλίας και του έδειξε τα βιβλία που χρησιμοποιούσε. Τη Γραμματική του Λάσκαρη μερικά αποσπάσματα αρχαίων Ελλήνων κλασικών τυπωμένα στην Κέρκυρα και τη Ρητορική του Οικονόμου. Ύστερα κάλεσε τους πιο καλούς μαθητές να απαγγείλουν μερικές σκηνές από το ηρωικό δράμα «Ο Λεωνίδας στις Θερμοπύλες», είχε δημοσιευτεί το 1816 με δαπάνες ενός Υδραίου καπετάνιου».

Το σχολείο συνέχισε να λειτουργεί και κατά την Ελληνική Επανάσταση, όπου φοιτούσε μεγάλος αριθμός μαθητών, διακόσια αγόρια και κορίτσια που διδάσκονταν χωριστά, όπως αναφέρει ο περιηγητής Ιωσήφ Πέκκιο (G. Pecchio), που επισκέφτηκε το Άργος8 την άνοιξη του 1825. Το σχολείο λειτουργούσε κατά τα Αγγλικά πρότυπα, με μεγάλο περίβολο για την εκγύμναση των μαθητών και κατοικία για το δάσκαλο.

Το 1824 το Βουλευτικό αποφάσισε την αναδιάρθρωση της εκπαίδευσης και το Δεκέμβριο του 1824 το σχολείο του Άργους αναβαθμίστηκε σε Κεντρικό Αλληλοδιδακτικό Σχολείο για την εθνική ολοκλήρωση όπου θα εκπαιδεύονταν οι δάσκαλοι για όλα τα αλληλοδιδακτικά σχολεία της βασικής εκπαίδευσης, της Ελληνικής Επικράτειας.

Όπως διεξοδικά αναφέρει και ο Δ. Βαρδουνιώτης:9 «Το σχολείο βρισκόταν στα νοτιοανατολικά του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου (εικ.1) που περιβαλλόταν από τις οικίες, Ευάγγελου Δρίτσα, Θεωναίων και άλλων».

Τον Ιούνιο του 1825 ο Ιμπραήμ πυρπόλησε το Άργος και το Κεντρικό Αλληλοδιδακτικό Σχολείο του Άργους κάηκε με όλα τα έπιπλα, τα όργανα και τα βιβλία και έπαψε να λειτουργεί.

Ο Βαρδουνιώτης εσφαλμένα αναφέρει ότι, «μετά την καταστροφή του Άργους από τον Ιμπραήμ από το σχολείο δεν διασώθηκε τίποτα, δεν ανηγέρθη εκ της τέφρας του και ο χρόνος σάρωσε τα ίχνη της οικοδομής και μόνο η θέση του ονομαζόταν Παλαιόν ή Ελληνικόν Σχολείον».

Όπως προκύπτει από την σχετική αλληλογραφία τα αρχεία που δημοσίευσε ο Κ. Δανούσης,10 με την άφιξη του Ι. Καποδίστρια ο Δημογέροντας του Άργους Ν. Ζεγκίνης επισκεύασε το κατεστραμμένο σχολείο από τον Ιμπραήμ και το σχολείο αυτό λειτούργησε πάλι από το 1828 ως τον Ιούνιο του 1831, ως το Α’ Καποδιστριακό Αλληλοδιδακτικό Σχολείο του Άργους.

Τον Ιούνιο του 1831, τρεις μήνες πριν από τη δολοφονία του Κυβερνήτη, εγκαινιάστηκε το δεύτερο εκσυγχρονισμένο καποδιστριακό γνωστό σχολείο στην οδό Καποδιστρίου.

Από το δεύτερο καποδιστριακό σχέδιο του Άργους, του 1831 του Μποροτσίν, που εφαρμόστηκε, στη θέση του νέου υπό ανέγερση σχολείου αναφέρεται: «Ecole B”’, δηλαδή σχολείο Β’, το οποίο είναι γνωστό σήμερα ως Καποδιστριακό Σχολείο Άργους (εικ. 2).

Εικ.2 Απόσπασμα καποδιστριακού σχεδίου Άργους 1831, Ecole Β’ (Σχολείο Β’), (οδός Καποδιστρίου).

Το παλαιό κεντρικό σχολείο, όταν λειτούργησε το δεύτερο γνωστό καποδιστριακό σχολείο, στην Kαποδιστρίου, μετά τη δολοφονία του Ι. Καποδίστρια, εκκενώθηκε, διότι οι αίθουσες ήταν στενές και ακατάλληλες για τα εκσυγχρονισμένα αλληλοδιδακτικά σχολεία. Σύμφωνα με την έρευνα του Κ. Δανούση καταλήφθηκε και κατοικήθηκε από την Αγγελίνα Μπούρα, ανιψιά της δωρήτριας μητέρας του Ιωάννη Χούρδη ή Χούτρη. Το παλαιό σχολείο προφανώς, συνέχισε να υπάρχει ως κατοικία, και ήταν γνωστό ως το Παλαιόν ή Ελληνικό σχολείο Άργους. Όπως άλλωστε αναφέρει ο Α. Τσακόπουλος,11 ο Αγιάννης και το Παλαιό σχολείο κηρύχθηκαν το 1937 ως διατηρητέα μνημεία.

Από τη διεξοδική έρευνα που διενεργήσαμε με βάση τις ιστορικές πηγές, τα δύο καποδιστριακά σχέδια, του Ντεβό 1828-1829, του Μποροτσίν του 1831 και το σύγχρονο πολεοδομικό σχέδιο της πόλης του Άργους, στην περιοχή του Αγιάννη διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

Στο πρώτο καποδιστριακό σχέδιο του Ντεβό, 1828-Απρίλιος 1829 στην περιοχή του Αγιάννη αποτυπώνεται η προϋπάρχουσα μικρή εκκλησία της Αγίας Παρασκευής (εικ. 3) διαστ. 14×6μ, που αποτυπώνεται μόνο στο πρώτο καποδιστριακό σχέδιο 1828-1829, αλλά αναφέρεται εσφαλμένα ως Άγιος Γεώργιος.

Εικ.3 Απόσπασμα πρώτου καποδιστριακού σχεδίου 1829, περιοχή Αγιάννη, με την μικρή εκκλησία της Αγίας Παρασκευής και νοτιότερα αρ.1 προεπαναστατικό, επαναστατικό και καποδιστριακό σχολείο Α.

Την εποχή αυτή είχε αρχίσει να κτίζεται, κατά την Ελληνική Επανάσταση, ο Αγιάννης, που βρισκόταν σε πρωταρχικό στάδιο, όπως αναφέρει ο Πέκκιο το 1825.

Στη μικρή αυτή εκκλησία της Αγίας Παρασκευής έγινε η συγκέντρωση και η έναρξη της Α’ Εθνικής Συνέλευσης στο Άργος το Δεκέμβριο του 1821 και όχι στον Αγιάννη όπως εσφαλμένα αναφέρουν οι Δαρλάκος, Ζεγκίνης12 και άλλοι ερευνητές. Στη συνέχεια, ως γνωστόν, η Α’ Εθνοσυνέλευση, για λόγους ασφαλείας μεταφέρθηκε στη Νέα Επίδαυρο, όπου ψηφίστηκε, τον Ιανουάριο του 1822 το πρώτο Σύνταγμα.

Στο πρώτο σχέδιο Ντεβό 1829 νοτιότερα της Αγίας Παρασκευής και του περιβόλου της εκκλησίας, στην υπάρχουσα δημοτική πλατεία εικονίζεται μόνο ένα επίμηκες ισόγειο κτίριο σε σχήμα Γ’ (εικ. 3). Το μεγαλύτερο τμήμα του, Β-Ν, έχει μήκος 18μ. και πλάτος 6μ. και βόρεια η μικρότερη πλευρά του με ανάλογο πλάτος έχει μήκος 11μ. Α-Δ.

Στο δεύτερο καποδιστριακό σχέδιο του 1831, που εφαρμόστηκε στη θέση της Αγίας Παρασκευής, εικονίζεται η νέα μεγάλη εκκλησία του Αγιάννη ημιτελής, χωρίς τον προεξέχοντα στα δυτικά μεγάλου γυναικωνίτη, που ολοκληρώθηκε το 1832 μετά τη μεγάλη χρηματοδότηση από τον Ι. Καποδίστρια το 1829 (εικ.4).

Εικ.4 Απόσπασμα δεύτερου καποδιστριακού σχεδίου 1831, με τον Αγιάννη νοτιότερο αρ.1 το προεπαναστατικό, επαναστατικό και καποδιστριακό σχολείο Α΄

Αμέσως νοτιότερα του Αγιάννη και στο σχέδιο του 1831 αποτυπώνεται το ίδιο ακριβώς επίμηκες ισόγειο κτίριο σε σχήμα Γ’ (εικ. 4) κατά τη Δ’ Εθνοσυνέλευση στο Άργος και γι’ αυτό τιμήθηκε με την εντοιχισμένη μαρμάρινη επιγραφή στο νότιο τοίχο του Αγιάννη. Στη θέση του κτιρίου αυτού, νοτιότερα της εκκλησίας, όπως αναφέρει ο Πέκκιο την άνοιξη του 1825 βρισκόταν το Κεντρικό  Αλληλοδιδακτικό Σχολείο που επισκέφθηκε13. Ανατολικότερα του κτιρίου του σχολείου και στα δύο καποδιστριακά σχέδια (εικ. 3,4) εικονίζεται ένα πολύ μικρότερο ορθογώνιο κτίσμα. Η ταύτιση του μεγάλου κτιρίου σε σχήμα Γ’ με το προεπαναστατικό σχολείο του Άργους, στο οποίο λειτούργησε στη συνέχεια το Κεντρικό Αλληλοδιδακτικό Σχολείο, από το Δεκέμβριο του 1824, επισκευάστηκε στις αρχές του 1828, και λειτούργησε ως το πρώτο Καποδιστριακό Σχολείο με βάση τα δύο καποδιστριακά σχέδια και την ακριβή περιγραφή του Πέκκιο, δεν αφήνουν περιθώρια αμφιβολιών. Το ανατολικότερο του σχολείου, μικρό ορθογώνιο κτίσμα, προφανώς ήταν το σπίτι που προοριζόταν για την κατοικία του δασκάλου του σχολείου, όπως αναφέρει ο Πέκκιο. Άλλωστε για την ταύτιση του κτιρίου αυτού με το προεπαναστατικό σχολείο, το επαναστατικό και Ά Καποδιστριακό δεν υπάρχουν περιθώρια αμφιβολιών, διότι νοτιότερα της Αγίας Παρασκευής, και του Αγιάννη, στη συνέχεια δεν υπάρχει κανένα άλλο μεγάλο κτίριο.

Η άποψή μας και η ταύτιση αυτή ενισχύεται και επιβεβαιώνεται από τη συγκριτική μελέτη των δύο καποδιστριακών σχεδίων (εικ. 3,4) με το πολεοδομικό απόσπασμα του σύγχρονου πολεοδομικού σχεδίου (εικ.5).

Εικ.5 Απόσπασμα σύγχρονου σχεδίου πόλης Άργους με τον Αγιάννη και νοτιότερα αρ.1 το υπάρχον προεπαναστατικό, επαναστατικό και καποδιστριακό διατηρητέο σχολείο Α΄

Στο σύγχρονο σχέδιο πόλης νοτιότερα της εκκλησίας του Αγιάννη, όπου ο χώρος έχει οικοπεδοποιηθεί, μεταξύ των υπαρχόντων κτιρίων, αποτυπώνεται με σαφήνεια το ίδιο χαρακτηριστικό επίμηκες ισόγειο κτίριο σε σχήμα Γ’ και των δύο καποδιστριακών σχεδίων (εικ. 3,4,5). Για την ταύτιση του κτιρίου αυτού που διατηρείται αναλλοίωτο ως την εποχή μας  με το προεπαναστατικό σχολείο της πόλης του Άργους, που λειτουργούσε κατά την Ελληνική Επανάσταση έως και την καποδιστριακή περίοδο, δεν απομένουν περιθώρια αμφιβολιών. Καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση του μοναδικού αυτού ιστορικού κτιρίου ως την εποχή μας φαίνεται ότι έπαιξε η κήρυξή του, το 1937-38, ως διατηρητέου κτιρίου μαζί με τον Αγιάννη, όπως αναφέρει ο Α. Τσακόπουλος14.

Η αναγνώριση και η ταύτιση του μοναδικού αυτού προεπαναστατικού σχολείου με την καθοριστική συμβολή στην εθνική ολοκλήρωση κατά την Επανάσταση του 1821 εκπέμπει πολυσήμαντα μηνύματα, κατά τη διακοσιοστή επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης, που πρέπει να κατανοηθούν και να αναδειχθούν. Κατά την αυτοψία, που διενεργήσαμε, διαπιστώσαμε ότι το κτίριο αυτό βρίσκεται στον ακάλυπτο χώρο της οικίας, ιδιοκτησίας Γεωργίου Καμουζή, οδός Γούναρη 24 (εικ. 1,6).

Εικ. 6 Το σωζόμενο προεπαναστατικό, επαναστατικό και καποδιστριακό σχολείο Α΄

Η πρόσβαση γίνεται με πάροδο από την οδό Γούναρη, μεταξύ Αγιάννη και της νοτιότερης οδού Δαγρέ (εικ. 7).

Εικ.7 Κάτοψη ιδιοκτησίας Γ. Καμουζή, αρ.1 προεπαναστατικό, επαναστατικό και καποδιστριακό σχολείο Α

Σήμερα χρησιμοποιείται ως κατοικία. Έχει μήκος 18μ. Β-Ν  και 11μ. Α-Δ, ύψος 3,50μ. και φέρει δίρριχτη κεραμοσκεπή στέγη (εικ.1). Το πάχος των τοίχων είναι 0,70μ. Έχει μια κεντρική είσοδο στην ανατολική πλευρά και μια δεύτερη είσοδο από τη νότια πλευρά της βόρειας πτέρυγας (εικ. 6). Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι η βόρεια πλευρά του κτιρίου βρίσκεται σε άμεση επαφή με την νότια πλευρά του προαυλίου του Αγιάννη (εικ. 1, 8).

Εικ.8 Βόρεια πλευρά του σχολείου από τον Αγιάννη

Η διατήρηση και ανάδειξη του προεπαναστατικού, επαναστατικού και  πρώτου καποδιστριακού σχολείου στην πόλη του Άργους, που συνέβαλε καθοριστικά κατά την Ελληνική Επανάσταση και την Καποδιστριακή περίοδο στην εθνική ολοκλήρωση και την εμπέδωση της Ελληνικής ταυτότητας, αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την ιστορική πόλη του νεότερου Άργους, που διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο κατά την Ελληνική Επανάσταση.

 

Για την αναδειξη του μοναδικού αυτού ιστορικού σχολείου προτείνουμε τα ακόλουθα:

 1. Ο Δήμος Άργους-Μυκηνών σε συνεργασία με την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας να φροντίσει για την νέα κήρυξη του ιστορικού αυτού κτιρίου ως διατηρητέου μνημείου, εφόσον κριθεί απαραίτητο.
 2. Ο Δήμος σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας αλλά και την Επιτροπή “Ελλάδα 2021” να φροντίσει για την απαλλοτρίωση του ιστορικού σχολείου, κατά την διακοσιοστή επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης, και σε και σε συνεργασία με ιστορικούς και μελετητές της ιστορίας της εκπαίδευσης να διαμορφώσει το παλιό σχολείο, ως σχολείο της ιστορίας της εκπαίδευσης από την προεπαναστατική περίοδο και εξής, τα αλληλοδιδακτικά σχολεία και την μετεξέλιξη τους και να αποτελέσει χώρο επίσκεψης και ενημέρωσης των μαθητών, των διδασκόντων, των πολιτών και των ερευνητών. Πρόκειται για μια σπάνια περίπτωση μοναδικού ιστορικού μνημείου της πόλης του Άργους. Είναι αξιοσημείωτο ότι ανάλογο ιστορικό σχολείο και με την ιστορία των σχολείων να υπάρχει και στο Νομό Ημαθίας.
 3. Λαμβάνοντας υπόψη ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η μελέτη ανάπλασης του ιστορικού περιβάλλοντος χώρου της ιστορικής εκκλησίας του Αγιάννη και τη διαπίστωση ότι η βόρεια πλευρά του ιστορικού σχολείου βρίσκεται σε άμεση επαφή με τον περιβάλλοντα χώρο του Αγιάννη, ο Δήμος να αναλάβει την πρωτοβουλία σε συνεργασία με τους μελετητές ανάπλασης του ιστορικού χώρου του Αγιάννη, ώστε να εξετασθεί και να προβλεφθεί η δυνατότητα πρόσβασης στο ιστορικό αυτό σχολείο και από την πλευρά των περιβάλλοντος χώρων του Αγιάννη για λειτουργικούς λόγους, όταν θα ολοκληρωθεί η ανάδειξη του ιστορικού σχολείου.

Από την πλευρά μας προσπαθήσαμε μετά από διεξοδική έρευνα να αναγνωρίσουμε και να ταυτίσουμε το ιστορικό και μοναδικό αυτό άγνωστο σχολείο, που διατηρείται στην πόλη του Άργους. Είναι μοναδική ευκαιρία βοηθούσης και της ιστορικής συγκυρίας εορτασμού της διακοσιοστής επετείου της Ελληνικής Επανάστασης ο Δήμος Άργους – Μυκηνών, το Υπουργείο Παιδείας, η Ελληνική Πολιτεία και η Επιτροπή “Ελλάδα 2021” να ενεργήσουν έγκαιρα χωρίς αναβολή για την ανάδειξη του μοναδικού αυτού ιστορικού σχολείου, που βρίσκεται δίπλα στον μοναδικό ιστορικό χώρο του Αγιάννη του Άργους, ενός μοναδικού αρχαιολογικού μνημείου του Νεώτερου Ελληνισμού. Η ιστορική διαχρονική πόλη του Άργους εκτός από τα τρία μουσεία, Αρχαιολογικό, Επιγραφικό και Βυζαντινό θα έχει την δυνατότητα να αποκτήσει και δυο μουσεία του νεότερου Άργους, το Μουσείο της Ελληνικής Επανάστασης στην οικία Δ.Τσώκρη καθώς και Μουσείο για την ιστορία των σχολείων.

* Χρήστος Πιτερός, επίτιμος προϊστάμενος Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Αρχαιολογικής Έρευνας

 

Σημειώσεις

 1. Ζεγκίνης 1968,299
 2. Τσιλιμίγκρας 2003,48
 3. Πιτερός 2020
 4. Ανούσης 1995
 5. Ζεγκίνης 1968,291,299
 6. Δανούσης 1995
 7. Σιμόπουλος 1999,287, Κόνδης 2003,140
 8. Peccio (1825),Ζεγκίνης 1968,299
 9. Βαρδουνιώτης 1910
 10. Δανούσης 1995
 11. Τσακόπουλος 1939,1, όπως με πληροφόρησε ο εκ Άργους δημοσιογράφος Α. Ντάνος, η γιαγιά του Ελένη Θεωνά – Ντάνου (1878-1976) του ανέφερε ότι στην περιοχή αυτή βρισκόταν το Δημοδιδασκαλείον.
 12. Δαρλάκος 1910. Ζεγκίνης 1968,226
 13. Ζεγκίνης 1968,299
 14. Τσακόπουλος 1939,1
 15. Ζεγκίνης 299, Δανούσης 1995

 

Βιβλιογραφία

Βαρδουνιώτης Δ., Το εν Άργει Κεντρικόν Σχολείον της Ελλάδος, Αργολικόν Ημερολόγιον, εν Αθήναις 1910, 62-73.

Δανούσης Κ., Ιδιοκτησιακά της Μονής Κατακεκρυμμένης Άργους, Ελλέβορος 12,1995, 63-77

Δαρλάκος Α., Ο εν Άργει ναός του Τιμίου Προδρόμου, Αργολικόν Ημερολόγιον, εν Αθήναις 1910.

Ζεγκίνης, Ι., Το Άργος διαμέσου των αιώνων, Πύργος 1968

Κόνδης, Γ., Οργάνωση του δημόσιου χώρου στο Άργος της Τουρκοκρατίας, Δαναός 111, 2003, 129-140

Pecchio,G.(Πέκκιο), Η Ελλάς κατά το 1825, μτφρ Στ.Αντωνόπουλος, Αθήνα, 1885, σελ.18-19.

Πιτερός Χ., Η Παναγία Πορτοκαλούσα, η Ήρα Ακραία και το «Κρυφό Σχολειό», argolika.gr, argoliki vivliothiki, 22-11-2020

Σιμόπουλος, Κ., Πως είδαν οι ξένοι την Ελλάδα του 21, τ.2, Αθήνα 1999

Τσακόπουλος, Α., Σύγχρονοι οικοδομαί οικίας Καλλέργη, τοπ. εφημ. Ασπίς, 11-1939, 1-2

Τσιλιμίγκρας, Β., Ιστορική γενεαλογία στην Τουρκοκρατία. Οι πρόδρομες σχέσεις της κοινωνικής συγκρότησης του Άργους, Δαναός 111, Άργος 2003, 43-58

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Διαβάστε ακόμη

Ο Βασίλης Βασιλικός και τα “Καμάκια του Ναυπλίου”

Ο Αργείτης Άλκης Κατσουλιέρης (ο οποίος έφυγε από τη ζωή το Μάιο του 2015) μας είχε αποκαλύψει (και δεν το έχει αμφισβητήσει κανείς αυτό)...

Το Ναύπλιο γιόρτασε τα 201 χρόνια από την απελευθέρωσή του

Το Ναύπλιο γιόρτασε τα 201 χρόνια από την απελευθέρωσή του Τα 201 χρόνια από την Άλωση του Παλαμηδίου και την Απελευθέρωση της πόλης του Ναυπλίου...

30-11-1943: Η επίθεση του ΕΛΑΣ στο γερμανικό φυλάκιο της Ανδρίτσας και τα αντίποινα των Ναζί

51 πατριώτες, κρατούμενοι των Γερμανών στις φυλακές της Τρίπολης, κρεμάστηκαν από τους Γερμανούς κοντά στο σιδηροδρομικό σταθμό της Ανδρίτσας στις 5 Δεκεμβρίου 1943. Αφορμή...

Ο Βασίλης Βασιλικός και τα “Καμάκια του Ναυπλίου”

Ο Αργείτης Άλκης Κατσουλιέρης (ο οποίος έφυγε από τη ζωή το Μάιο του 2015) μας είχε αποκαλύψει (και δεν το έχει αμφισβητήσει κανείς αυτό)...

Το Ναύπλιο γιόρτασε τα 201 χρόνια από την απελευθέρωσή του

Το Ναύπλιο γιόρτασε τα 201 χρόνια από την απελευθέρωσή του Τα 201 χρόνια από την Άλωση του Παλαμηδίου και την Απελευθέρωση της πόλης του Ναυπλίου...

30-11-1943: Η επίθεση του ΕΛΑΣ στο γερμανικό φυλάκιο της Ανδρίτσας και τα αντίποινα των Ναζί

51 πατριώτες, κρατούμενοι των Γερμανών στις φυλακές της Τρίπολης, κρεμάστηκαν από τους Γερμανούς κοντά στο σιδηροδρομικό σταθμό της Ανδρίτσας στις 5 Δεκεμβρίου 1943. Αφορμή...

30 Νοεμβρίου 1822: Ο Δ. Μοσχονησιώτης σκαρφαλώνει με σκάλες και κυριεύει το Παλαμήδι

Ο Δημήτριος Μοσχονησιώτης σκαρφαλώνει με σκάλες και κυριεύει το Παλαμήδι Επιμέλεια: Γ. Νικολόπουλος Μπορεί η Άλωση του Παλαμηδίου τα ξημερώματα της 30ης Νοεμβρίου 1822 να αποδίδεται...

30 Νοεμβρίου 1822: Ο Δ. Μοσχονησιώτης σκαρφαλώνει με σκάλες και κυριεύει το Παλαμήδι

Ο Δημήτριος Μοσχονησιώτης σκαρφαλώνει με σκάλες και κυριεύει το Παλαμήδι Επιμέλεια: Γ. Νικολόπουλος Μπορεί η Άλωση του Παλαμηδίου τα ξημερώματα της 30ης Νοεμβρίου 1822 να αποδίδεται...

Δ.Ε.Σ.Α.: 1η συμφωνία πώλησης πορτοκαλιών χυμοποίησης στην Αργολίδα στα 0,20 €/κιλό

Ανακοίνωση της Διαρκούς Επιτροπής Συνεταιρισμών Αργολίδας (ΔΕΣΑ) Στην συνεδρίαση της  Δ.Ε.Σ.Α. στις 28/11/2023αποφασίστηκαν τα ακόλουθα: Κοινή διαπραγμάτευση των τιμών των πορτοκαλιών χυμοποίησης των Αγροτικών Συνεταιρισμών...

Επίσκεψη του Παντελή Βούλγαρη και του Χρήστου Παληγιαννόπουλου στο Λύκειο Αγίας Τριάδας

Στο πλαίσιο του κύκλου συναντήσεων με δημιουργικούς ανθρώπους που έχει προγραμματίσει το Γενικό Λύκειο Αγίας Τριάδας Αργολίδας για τη φετινή χρονιά, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη...

Πρόσφατα θέματα

Πρόσφατα θέματα

Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν – Κάποια γεγονότα σαν σήμερα

Εικόνες: Η μύηση του Θ. Κολοκοτρώνη στη Φιλική Εταιρεία,...

Παλαιό Φάληρο: Νεκρός ο 60χρονος που πυροβολήθηκε στο στήθος

Νεκρός από πυρά πυροβόλου όπλου είναι ο 60χρονος άνδρας...

Η Βιοκαρπός Α.Ε. στο Μαλαντρένι Αργολίδας, αναζητά Τεχνικό Μηχανών Παραγωγής/Συσκευασίας

Η Βιοκαρπός Α.Ε., μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες παραγωγής, συσκευασίας...

Η Βιοκαρπός Α.Ε. στο Μαλαντρένι Αργολίδας, αναζητά Υπεύθυνο του Τμήματος Πωλήσεων

Η Βιοκαρπός Α.Ε., μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες παραγωγής,...

Διακοπή ρεύματος την Παρασκευή 1/12 σε 10 χωριά του Δήμου Άργους-Μυκηνών

Ο ΔΕΔΔΗΕ Αργολίδας ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή 1η Δεκεμβρίου,...

Η Βιοκαρπός Α.Ε. στο Μαλαντρένι Αργολίδας, αναζητά Γεωπόνο-Υπεύθυνο Τμήματος Παραγωγής

Η Βιοκαρπός Α.Ε στο Μαλαντρένι Αργολίδας, αναζητά γεωπόνο απόφοιτο...