Ορισμός νέων αντιδημάρχων στο Δήμο Άργους-Μυκηνών • Οι αρμοδιότητές τους

Ο δήμαρχος Άργους-Μυκηνών Δημήτρης Καμπόσος όρισε στη θέση των αντιδημάρχων τους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας Γιάννη Αθανασόπουλο, Δημήτρη Κρίγγο, Πέτρο Μαρλαγούτσο, Θεόδωρο Οικονόμου, Χρήστο Πετσέλη, Γιώργο Σαρρή, Σπυριδούλα Σπανού, Βασίλη Τάγκαλη και Παναγιώτη Σχοινοχωρίτη.

Η θητεία τους ισχύει από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Στους αντιδημάρχους μεταβιβάζονται οι εξής αρμοδιότητες:

 

Στον Γιάννη Αθανασόπουλο:

 • Λειτουργίας του Γραφείου Αλιείας του Τμήματος Πρασίνου και Αγροτικής Παραγωγής της Δ/νσης Δόμησης, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου.
 • Διαχείρισης θεμάτων κληρονομιάς Βορίδη.
 • Περιφερειακός υπεύθυνος για τους πρώην Δήμους Νέας Κίου, Λέρνας και Κοινότητας Αχλαδοκάμπου.

 

Στον Δημήτρη Κρίγγο:

 • Λειτουργίας της Δ/νσης Δόμησης, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου πλην του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων και του Τμήματος Πρασίνου και Αγροτικής Παραγωγής.
 • Έκδοσης οικοδομικών αδειών.
 • Πολεοδομικών εφαρμογών.
 • Ελέγχου κατασκευών – αυθαιρέτων – βεβαίωσης και είσπραξης πολεοδομικών προστίμων.
 • Χωροταξικού σχεδιασμού Δήμου Άργους Μυκηνών.
 • Υλοποίησης και εφαρμογής Σχεδίου Πόλης Άργους.
 • Σχεδίων Πόλης – ΣΧΟΟΑΠ Δημοτικών Ενοτήτων.
 • Κτηματολογίου.
 • Εποπτείας λειτουργίας Μονάδας Μηχανικής Διαλογής Απορριμμάτων.
 • Εποπτείας καθαριστριών σχολείων.
 • Τέλεσης πολιτικών γάμων σε περίπτωση απουσίας του κ. Δημάρχου.
 • Περιφερειακός υπεύθυνος για τον πρώην Δήμο Άργους.

 

Στον Πέτρο Μαρλαγκούτσο:

 • Λειτουργίας και κίνησης μηχανημάτων έργου.
 • Διαχείρισης, κίνησης και συντήρησης οχημάτων του Δήμου πλην αυτών της καθαριότητας.
 • Διαχείρισης – οργάνωσης, καθημερινής εποπτείας των εργαζομένων γενικών καθηκόντων

 

Στον Θεόδωρο Οικονόμου:

 • Λειτουργίας Δημοτικού Φωτισμού και του προσωπικού που εξυπηρετεί τη λειτουργία του.
 • Λειτουργίας του τμήματος Οικονομικής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
 • Λειτουργίας των Γραφείων α) φυτικής παραγωγής, β) ζωϊκής παραγωγής και γ) Γεωργικής Ανάπτυξης του Τμήματος Πρασίνου και Αγροτικής Παραγωγής.
 • Περιφερειακός υπεύθυνος για τον πρώην Δήμο Λυρκείας και την πρώην Κοινότητα Αλέας.

 

Στον Χρήστο Πετσέλη:

 • Λειτουργίας του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων της Δ/νσης Δόμησης, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου.
 • Διαχείρισης, κίνησης και συντήρησης οχημάτων καθαριότητας.
 • Σχεδιασμού, συντονισμού και εποπτείας καθαριότητας και ανακύκλωσης.
 • Υπηρεσιών καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων.
 • Υπηρεσιών αποκομιδής και διαχείρισης απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών.
 • Θεμάτων περιβάλλοντος.
 • Διαχείρισης – οργάνωσης, καθημερινής εποπτείας των εργαζομένων στην καθαριότητα.
 • Εποπτείας Δημοτικών χώρων – βλάβες και συντονισμός αποκατάσταση αυτών.
 • Περιφερειακός υπεύθυνος για τον πρώην Δήμο Μυκηνών.

 

Στον Γιώργο Σαρρή:

 • Λειτουργίας της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας Πολιτισμού και Τουρισμού.
 • Λειτουργίας Δ/νσης Παιδικών Σταθμών.
 • Υποδοχής αιτημάτων πολιτών, εποπτείας λειτουργίας πενταψήφιου αριθμού αναφοράς βλαβών και ενημέρωσης αντιδημάρχων για την επίλυση αυτών.
 • Ανάπτυξης και λειτουργίας κατασκηνώσεων.
 • Συμβουλίου Νέων.
 • Συνεργασίας με εθελοντικές ομάδες πολιτών.
 • Λειτουργίας του τμήματος Υπαίθριου και Στάσιμου Εμπορίου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
 • Υπογραφή χορήγησης αδειών και βεβαιώσεων λαϊκών αγορών.
 • Διαχείρισης θεμάτων κληρονομιάς Κολιαλέξη και κληροδοτημάτων.

 

Στη Σπυριδούλα Σπανού:

 • Λειτουργίας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Μελετών.
 • Λειτουργίας Δ/νσης Διοίκησης, Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής.
 • Εποπτείας ανθρώπινου δυναμικού.
 • Υπηρεσιών τεχνολογίας και πληροφορικής.
 • Λειτουργίας Δ/νσης Αρχείου.
 • Θεμάτων διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

 

Στον Βασίλη Τάγκαλη:

 • Συντήρησης, Λειτουργίας και Ανάπτυξης παιδικών χαρών.
 • Λειτουργίας του Γραφείου Συντήρησης Πρασίνου του Τμήματος Πρασίνου και Αγροτικής Παραγωγής της Δ/νσης Δόμησης, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου.
 • Συντήρησης πρασίνου και κήπων.
 • Διαχείρισης – οργάνωσης, καθημερινής εποπτείας των εργαζομένων στο πράσινο.
 • Εποπτείας λειτουργίας Δημοτικού Κολυμβητηρίου Άργους.
 • Εποπτείας λειτουργίας Δημοτικών Γηπέδων.
 • Εποπτείας λειτουργίας Δημοτικών τουριστικών μονάδων.

 

Στον Παναγιώτη Σχοινοχωρίτη:

 • Λειτουργίας Δ/νσης ΚΕΠ.
 • Λειτουργίας των Γραφείων α) Εισφορών – Τελών – Φόρων, β) Δημοτικής Περιουσίας και Δανείων και γ) Ελεγχόμενης Στάθμευσης του Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
 • Εποπτεία λειτουργίας Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Β. Αναθέτει αρμοδιότητες στο δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας Γκαβούνο Νικόλαο ως εξής:

 • Λειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου.
 • Μέριμνας για τα αδέσποτα ζώα.

 

Γ. Αναθέτει αρμοδιότητες στο δημοτικό σύμβουλο Δελογιάννη Γεώργιο ως εξής:

 • Λειτουργίας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.

 

Δ. Αναθέτει αρμοδιότητες στο δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας Δελή Νικόλαο ως εξής:

 • Εποπτεία, παρακολούθηση και συντονισμό των δράσεων του Δημοτικού Κοινωνικού Γυμναστηρίου του Δήμου Άργους – Μυκηνών.

 

Ε. Αναθέτει αρμοδιότητες στο δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας Ρέσκο Μάριο ως εξής:

 • Περιφερειακός υπεύθυνος για τον πρώην Δήμο Κουτσοποδίου.

 

ΣΤ. Αναθέτει αρμοδιότητες στο δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας Δημήτριο Γιαννακόπουλο ως εξής:

 • Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας.
 • Υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας.
 • Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη.
 • Κοινωνική Πρόνοια.
 • Διοικητική Εξυπηρέτηση ΑμΕΑ.
 • Εποπτεία διενέργειας και οργάνωσης σίτισης απόρων.
 • Ανάπτυξη πάσης φύσεως Κοινωνικών Δράσεων του δήμου.

 

Ζ. Τον κ. Δήμαρχο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Αντιδήμαρχος Κρίγγος Δημήτριος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του κ. Κρίγγου Δημήτριου, την αρμοδιότητα αυτή, θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Πετσέλης Χρήστος.

 

Η. Οι Αντιδήμαρχοι Αθανασόπουλος Ιωάννης και Τάγκαλης Βασίλειος, θα είναι άμμισθοι.

Σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα προταθούν από τον Δήμαρχο Άργους Μυκηνών Καμπόσο Δημήτριο για τις θέσεις Προέδρων & Αντιπροέδρων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, η θητεία των οποίων λήγει στις 30/09/2022, οι εξής:

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
   
Πρόεδρος: Δελής Νικόλαος
Αντιπρόεδρος: Καρκαλάτου Ελπίδα
ΝΠΙΔ ΚΕΔΑΜ
   
Πρόεδρος: Σκούφης Παναγιώτης
Αντιπρόεδρος: Δήμα – Πετροπούλου Ελισάβετ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
   
Πρόεδρος: Γκαβούνος Νικόλαος
Αντιπρόεδρος: Μπέζας Γεώργιος
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
   
Πρόεδρος: Τζαβέλλας Βαγγέλης
Αντιπρόεδρος: Χατζηγεωργίου Ηλίας

 

 

3 σχόλια

 1. 75%%%%. ΘΑ ΠΆΡΕΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΚΥΡΙΑΚΉ ΠΑΊΖΕΙ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΊΠΑΛΟ Κ Η ΑΝΤΙΠΟΛΊΤΕΥΣΗ ΠΉΓΕ ΜΑΖΊ ΤΟΥ, ΤΟ ΣΎΡΙΖΑ ΨΆΧΝΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΥΠΟΨΉΦΙΟ ΤΟ ΚΙΛΑΛ ΑΠΏΛΕΣΕ ΤΗ ΔΎΝΑΜΗ ΤΟΥ, ΑΛΛΆ 4 ΧΡΌΝΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΑ ΓΡΆΨΕΙ ΙΣΤΟΡΊΑ… 17 ΧΡΌΝΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΊΠΑΛΟ..

Σχολιάστε...

Γράψτε το σχόλιό σας
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

spot_img
spot_img
spot_img

Τελευταία σχόλια

Παρουσίαση συνεργατών από τον υποψήφιο δήμαρχο Ναυπλιέων Δημήτρη Ορφανό

Σε εκδήλωση που θα γίνει το βράδυ της Δευτέρας 3 Οκτωβρίου σε ξενοδοχείο του Ναυπλίου, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ναυπλίου Δημήτρης Ορφανός θα...

Ανατροπή ΙΧ στο δρόμο Άργους-Ναυπλίου

Τροχαίο ατύχημα έγινε γύρω σρις 8.30 το πρωί του Σαββάτου 1η Οκτωβρίου, στο 3ο χιλιόμετρο του δρόμου Άργους-Ναυπλίου. Αυτοκίνητο μάρκας AUDI ξέφυγε από την πορεία...

1η Οκτώβρη 1944: Οι αντάρτες του ΕΛΑΣ και ο Άρης Βελουχιώτης στο Άργος (του Γ. Γιαννούση)

του Γιώργου Γιαννούση, οικονομολόγου-προέδρου της Αργολικής Αρχειακής Βιβλιοθήκης Ιστορίας & Πολιτισμού (Πρωτοδημοσιεύτηκε στην Αργολική Αρχειακή Βιβλιοθήκη Ιστορίας & Πολιτισμού) «Προκήρυξη προς το λαό του...

Το πρόγραμμα των επισκέψεων στην Αργολίδα του κλιμακίου της ΝΔ

Κλιμάκιο στελεχών της Νέας Δημοκρατίας θα επισκεφθεί τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου την Αργολίδα. Σε αυτό συμμετέχουν ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ Παύλος Μαρινάκης...

Πρόσφατα θέματα

Πρόσφατα θέματα

Ανατροπή ΙΧ στο δρόμο Άργους-Ναυπλίου

Τροχαίο ατύχημα έγινε γύρω σρις 8.30 το πρωί του...

Πέθανε ο Σταμάτης Κόκοτας

Πέθανε τα ξημερώματα του Σαββάτου ο μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής...

1η Οκτώβρη 1944: Οι αντάρτες του ΕΛΑΣ και ο Άρης Βελουχιώτης στο Άργος (του Γ. Γιαννούση)

του Γιώργου Γιαννούση, οικονομολόγου-προέδρου της Αργολικής Αρχειακής Βιβλιοθήκης...

Το πρόγραμμα των επισκέψεων στην Αργολίδα του κλιμακίου της ΝΔ

Κλιμάκιο στελεχών της Νέας Δημοκρατίας θα επισκεφθεί τη Δευτέρα...

Αλλάζουν από 1η Οκτωβρίου οι ώρες κοινής ησυχίας – Τι απαγορεύεται

Αλλάζουν από το Σάββατο 1η Οκτωβρίου οι ώρες κοινής...

Στο Ναύπλιο το σαββατοκύριακο το 3ο Συνέδριο Φαρμακοποιών Περιφέρειας Πελοποννήσου

Με στόχο την ενημέρωση και προετοιμασία για τις εξελίξεις...

Προτείνουμε...