Γκιόλας στη Βουλή: Ποιοι θα ωφεληθούν από τη συρρίκνωση ή και το κλείσιμο της Αγροτικής Φυλακής Τίρυνθας;

Ερώτηση προς τον υπουργό Προστασίας του πολίτηκατέθεσε τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Αργολίδας Γιάννης Γκιόλας σχετικά με το μέλλον των Αγροτικών φυλακών Τίρυνθας.

Όπως αναφέρει ο κ. Γκιόλας:

Επί 302 θέσεων για κρατούμενους οι διαβιούντες αυτή τη στιγμή είναι μόλις 62 κρατούμενοι. (ποσοστό πληρότητας 20,5%).

Στον αντίποδα, στην παρακείμενη κλειστή φυλακή του Ναυπλίου σε 273 θέσεις στριμώχνονται 423 άτομα (ποσοστό υπερπλήρωσης 155%).

Αποκλείεται μεγάλος αριθμός κρατουμένων από τη δυνατότητα έκτισης της ποινής τους σε αγροτικές φυλακές με επιλογή της ΝΔ και το ν. 4760/2020 που ψήφισε.

Μεγάλη ανησυχία προκύπτει για τη συνέχιση της λειτουργίας της Αγροτικής φυλακής σε κρατούμενους, σωφρονιστικούς υπαλλήλους και στην τοπική κοινωνία.

Η κοινωνική προσφορά της Αγροτικής φυλακής και η ομαλή επανένταξη των κρατουμένων βρίσκεται σε κίνδυνο.

Τέλος οι ενεργοί πολίτες της περιοχής διερωτώνται υποψιαζόμενοι ότι επιχειρηματικά συμφέροντα εποφθαλμιούν τη μεγάλη αγροτική έκταση και το ρουμάνι της Φυλακής.

Τι απαντάει για όλα αυτά ο κ. Υπουργός;

Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης προς τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη:

Η πολιτική της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για τις φυλακές στηρίχθηκε στο τρίπτυχο «Ασφάλεια, Ανθρωπισμός, Επανένταξη». Σ’ αυτή τη βάση ο εκσυγχρονισμός και η αναδιοργάνωση των αγροτικών φυλακών υπήρξε θεμελιώδης στρατηγικός στόχος (βλ. Στρατηγικό σχέδιο για το σωφρονιστικό σύστημα 2018- 2020, σελ. 18 επ.). Ειδικότερα, διευκολύνθηκαν νομοθετικά οι μεταγωγές στα αγροτικά καταστήματα κράτησης, εκπονήθηκε σχέδιο εκσυγχρονισμού των γεωργικών- κτηνοτροφικών και λοιπών εκμεταλλεύσεων, θεσμοθετήθηκε ο εσωτερικός κανονισμός των Αγροτικών Καταστημάτων Κράτησης (ΑΚΚ), ενισχύθηκε το επιστημονικό προσωπικό τους με Γεωπόνους (ΠΕ και ΤΕ), δημιουργήθηκε το πρώτο Αγροτικό Τμήμα φυλακής για γυναίκες ενώ κάθε χρόνο διοργανωνόταν μία μεγάλη έκθεση προϊόντων στην Αθήνα.

Η πολιτική της Κυβέρνησης της ΝΔ στο σωφρονιστικό  σύστημα έχει έντονα τα χαρακτηριστικά του αυταρχισμού και της μονομέρειας. Το δόγμα «Νόμος και Τάξη» εφαρμόζεται χωρίς στρατηγικό σχέδιο αλλά με όρους τηλεοπτικού σόου.  Η δεξιά πολιτική περιλαμβάνει επιδείνωση των όρων κράτησης, περιστολή των δικαιωμάτων των κρατουμένων και εγκατάλειψη της κοινωνικής επανένταξης, ιδίως με την υποβάθμιση της εκπαίδευσης της απασχόλησης των κρατουμένων και τη γενική συρρίκνωση των αγροτικών φυλακών. Η αυταρχική αυτή πολιτική επιστεγάστηκε με τον πρόσφατο Ν. 4760/2020, με τον οποίο ένας μεγάλος αριθμός κρατουμένων αποκλείστηκε από την δυνατότητα έκτισης της ποινής του σε αγροτική φυλακή.

Η αυταρχική και εχθρική προς την επανένταξη κυβερνητική πολιτική παρουσιάζει ήδη τα αρνητικά της αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, με βάση τα στατιστικά στοιχεία, που δημοσιεύονται από τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής, την 1Η Μαΐου 2021 το ποσοστό πληρότητας κρατουμένων στις τέσσερις Αγροτικές φυλακές ανέρχεται συνολικά σε 45% μόνο, ήτοι σε σύνολο 1062 διαθέσιμων θέσεων κράτησης διαβιούν μόλις 474 κρατούμενοι, βαίνον διαρκώς μειούμενο .

Ειδικότερα η κατάσταση στο Αγροτικό Κατάστημα Τίρυνθας (Αργολίδας) αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες μας, εμφανίζει την εικόνα, σε 302 διαθέσιμες θέσεις κράτησης να διαβιούν μόλις 62 κρατούμενοι, ήτοι ποσοστό πληρότητας μόλις 20,59%.

Οι συνέπειες από την παραπάνω κατάσταση είναι πολλαπλές τόσο για τους κρατούμενους όσο και για το σωφρονιστικό σύστημα, με επιπρόσθετη αρνητική συνέπεια και για την τοπική κοινωνία ενόψει του φάσματος της συνεχούς συρρίκνωσης έως και κατάργησης (;) της φυλακής αυτής που θα προκαλέσει δυσμενείς αλυσιδωτές καταστάσεις, όπως μείωση των φυλάκων και λοιπών υπαλλήλων αυτής, περιορισμός των γεωργικών, κτηνοτροφικών και παραγωγικών εκμεταλλεύσεων της, εγκατάλειψη της μεγάλης αγροτικής και βοσκήσιμης γης που διαθέτει,  με άδηλες συνέπειες, αφού εκφράζονται φόβοι εκχώρησης για δήθεν αναπτυξιακή αξιοποίησή της.

Ειδικότερα: Α. Ενώ στο σε απόσταση μόλις του ενός (1) χιλιομέτρου ευρισκόμενο Κ.Κ. Ναυπλίου παρατηρείται υπερπληθυσμός των κρατουμένων, αφού στις 273 θέσεις που διατίθενται διαβιούν σήμερα 423 άτομα (ποσοστό υπερκάλυψης 155%), την ίδια στιγμή που στο παρακείμενο  αγροτικό κατάστημα Τίρυνθας εκατοντάδες θέσεις κράτησης παραμένουν κενές.

Β. Παράλληλα η εν λόγω Αγροτική Τίρυνθας διατηρεί γεωργικές και κυρίως κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις καθώς και παραγωγικά εργαστήρια (φούρνους, τυροκομείο). Εν δυνάμει με τον αναγκαίο αριθμό κρατουμένων θα μπορούσε να διευρύνει το αντικείμενο τον αγροτικών ενασχολήσεων και συνακόλουθα των παραγωγικών δυνατοτήτων της.

Όλα τα παραπάνω όμως, προϋποθέτουν την επάρκεια σε εργατικό δυναμικό κρατουμένων, πράγμα που, όπως αναφέρθηκε, τίθεται πλέον εν αμφιβόλω, καθώς σε καθημερινή βάση σημαντικός αριθμός κρατουμένων απασχολείται και σε λειτουργικά καθήκοντα της φυλακής (π.χ. καθαριότητα, μαγειρεία).

Γ. Επιπροσθέτως διαρκώς υποθάλπονται και συντηρούνται, εμφανώς ή συγκαλυμμένα υποδείξεις, προτάσεις και ευχές για αξιοποίηση της μεγάλης έκτασης που ανήκει στη φυλακή, συγκείμενης εξ αγροτικών γαιών αλλά και του μεγάλου «ρουμανιού»  που φτάνει μέχρι το μυχό του Αργολικού κόλπου και είναι ενταγμένο σε Ζ.Ο.Ε. για «αξιοποίηση». Οι εν λόγω άδηλες επιθυμίες και βλέψεις σαφώς εκφεύγουν και αντιστρατεύονται προς τη μορφή και το είδος αλλά και το χαρακτηρισμό της συγκεκριμένης εδαφικής έκτασης και εν τέλει το σκοπό για τον οποίο έχει διατεθεί..

Συνάγεται συνεπώς ότι η Αγροτική φυλακή της Τίρυνθας έχει στην κυριολεξία αδειάσει, με εξόχως αρνητικές συνέπειες πρωτίστως για τους κρατούμενους  και την επανένταξή τους αλλά και για τη διατήρηση της βιωσιμότητας αγροτοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσής των, την εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών της περιοχής και οπωσδήποτε τη διαφύλαξη του χαρακτήρα της εδαφικής της έκτασης ως συμβατής και ενταγμένης και αποτελούσας μέρος του ευρύτερου προστατευόμενου περιβάλλοντος χώρου.

Επειδή η συρρίκνωση της Αγροτικής φυλακής Τίρυνθας οδηγεί μαθηματικά στην παρακμή και τη μη βιωσιμότητά της με συνακόλουθες όλες τις πιο πάνω περιγραφόμενες δυσμενείς επιπτώσεις.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

  • Προτίθεται η Κυβέρνηση να συνεχίσει την ακολουθούμενη πολιτική της συρρίκνωσης της Αγροτικής φυλακής Τίρυνθας;
  • Ποια μέτρα προτίθεστε να λάβετε για να αντιμετωπισθεί η εξαιρετικά χαμηλή πληρότητα σε κρατούμενους της πιο πάνω φυλακής;
  • Προτίθεται εντέλει η Κυβέρνηση να καταργήσει την Αγροτική φυλακή Τίρυνθας;
  • Ποιες από τις παραγωγικές δραστηριότητες της εν πλήρη λειτουργία τελούσας (στο παρελθόν) Αγροτικής φυλακής Τίρυνθας συνεχίζονται;
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Διαβάστε ακόμη

Σύγκρουση αυτοκινήτων στη Νέα Κίο – Τραυματίστηκε η μία οδηγός

Σύγκρουση αυτοκινήτων στη Νέα Κίο - Τραυματίστηκε η μία οδηγός Τροχαίο ατύχημα έγινε μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 29/5 μέσα στην κωμόπολη της Νέας Κίου...

Ξέφρενοι πανηγυρισμοί και στο Άργος για τον Ολυμπιακό

πανηγυρισμοί και στο Άργος για τον Ολυμπιακό Με ξέφρενους πανηγυρισμούς οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού στο Άργος, όπως και στην υπόλοιποι χώρα, γιορτάζουν τη μεγάλη νίκη...

Κούρεμα 30% σε χρέος στην Cosmote πέτυχε ο Δήμος Άργους-Μυκηνών

Το κούρεμα κατά 30% του χρέους προς την COSMOTE το οποίο αφορά τα σχολεία της Β΄βαθμιας επκπαίδευσης πέτυχε ο Δήμος Άργους-Μυκηνών. Η ανακοίνωση του Δήμου...

Σύγκρουση αυτοκινήτων στη Νέα Κίο – Τραυματίστηκε η μία οδηγός

Σύγκρουση αυτοκινήτων στη Νέα Κίο - Τραυματίστηκε η μία οδηγός Τροχαίο ατύχημα έγινε μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 29/5 μέσα στην κωμόπολη της Νέας Κίου...

Ξέφρενοι πανηγυρισμοί και στο Άργος για τον Ολυμπιακό

πανηγυρισμοί και στο Άργος για τον Ολυμπιακό Με ξέφρενους πανηγυρισμούς οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού στο Άργος, όπως και στην υπόλοιποι χώρα, γιορτάζουν τη μεγάλη νίκη...

Κούρεμα 30% σε χρέος στην Cosmote πέτυχε ο Δήμος Άργους-Μυκηνών

Το κούρεμα κατά 30% του χρέους προς την COSMOTE το οποίο αφορά τα σχολεία της Β΄βαθμιας επκπαίδευσης πέτυχε ο Δήμος Άργους-Μυκηνών. Η ανακοίνωση του Δήμου...

Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Δασών Αργολίδας προς τους μελισσοκόμους

Διεύθυνσης Δασών Αργολίδας προς μελισσοκόμους Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Δασών Αργολίδας Η Διεύθυνση Δασών Αργολίδας στα πλαίσια της αντιπυρικής προστασίας για το έτος 2024, υλοποιεί με χρηματοδότηση...

Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Δασών Αργολίδας προς τους μελισσοκόμους

Διεύθυνσης Δασών Αργολίδας προς μελισσοκόμους Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Δασών Αργολίδας Η Διεύθυνση Δασών Αργολίδας στα πλαίσια της αντιπυρικής προστασίας για το έτος 2024, υλοποιεί με χρηματοδότηση...

Ζητείται κυρία για φροντίδα κατάκοιτης ηλικιωμένης στα Σταθέικα Αργολίδας

  Ζητείται κυρία για φροντίδα κατάκοιτης ηλικιωμένης στα Σταθέικα Αργολίδας. Τηλ.: 6974647437.      

Επιχείρηση διάσωσης τραυματισμένης γυναίκας στο Αρτεμίσιο Αργολίδας

Διάσωση τραυματισμένης γυναίκας στο Αρτεμίσιο Αργολίδας Περιπετειώδης ήταν η πεζοπορία τριών ατόμων στο όρος Αρτεμίσιο στην Αργολίδα, το απόγευμα της Τρίτης 28 Μαΐου. Σε περιοχή πάνω...

Πρόσφατα θέματα

Πρόσφατα θέματα

Σύγκρουση αυτοκινήτων στη Νέα Κίο – Τραυματίστηκε η μία οδηγός

Σύγκρουση αυτοκινήτων στη Νέα Κίο - Τραυματίστηκε η μία...

Conference League: Ο Ολυμπιακός στο «θρόνο» της Ευρώπης – Νίκησε με 1-0 τη Φιορεντίνα

Conference League: Ο Ολυμπιακός Ο Ολυμπιακός έγραψε ιστορία, κατέκτησε το...

Ξέφρενοι πανηγυρισμοί και στο Άργος για τον Ολυμπιακό

πανηγυρισμοί και στο Άργος για τον Ολυμπιακό Με ξέφρενους πανηγυρισμούς...

30 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν – Κάποια γεγονότα σαν σήμερα

30 Μαΐου: γεγονότα σαν σήμερα Eικόνες: Η Ζαν ντ' Αρκ...

Η συναυλία χορωδίας από τις ΗΠΑ στο Βουλευτικό Ναυπλίου

Η συναυλία χορωδίας από τις ΗΠΑ στο Ναύπλιο Σε συνεργασία...

Ευρωεκλογές: Η Όλγα Μαρκογιαννάκη (ΠΑΣΟΚ) επισκέπτεται την Αργολίδα

Η Όλγα Μαρκογιαννάκη, διδάκτωρ πολιτικός μηχανικός και υποψήφια ευρωβουλευτής...

Ναύπλιο: Η εθελοντική ομάδα δράσης “Κύνθια” μάζεψε πεταμένα ρούχα

Ναύπλιο: “Κύνθια” μάζεψε πεταμένα ρούχα Η εθελοντική ομάδα δράσης Ναυπλίου...