spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Βιομηχανική και εμπορική εταιρία με έδρα το Άργος, επιθυμεί να προσλάβει βοηθό λογιστή

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Βιομηχανική και εμπορική εταιρία για την κάλυψη θέσης εργασίας στο εργοστάσιο της, με έδρα το Άργος επιθυμεί να προσλάβει βοηθό λογιστή για στελέχωση του λογιστηρίου. Θέση απασχόλησης πλήρους ωραρίου, οικονομικό πακέτο αποδοχών, φιλικό περιβάλλον εργασίας.

Απαραίτητα προσόντα:

1. Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ

2. 2 έτη τουλάχιστον προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

3. Πολύ καλός χειρισμός του συστήματος soft1

4. Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office

5. Πολύ καλή γνώση της Aγγλικής και Γερμανικής γλώσσας

6. Εκπληρωμένες οι στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες.

7. Οργανωτικότητα, πνεύμα ομαδικότητας και δυνατότητα επικοινωνίας

 

Επιθυμητά προσόντα: Μεταπτυχιακός τίτλος συναφής με τον τίτλο σπουδών, θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

Αποστολή βιογραφικών στο email pantsen61@gmail.com

spot_img