Αγροτική γη 6 στρεμμάτων στο Ανυφί, διατίθεται προς πώληση

Αγροτική γη 6 στρεμμάτων στο Ανυφί (θέση Δάφνες), διατίθεται προς πώληση.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6947979518 – 6939372828.