Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών Ναυπλίου

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Δραματική Τέχνη  και Παραστατικές Τέχνες στην Εκπαίδευση και διά Βίου Μάθηση –  MA in Drama and Performing Arts in Education and Lifelong Learning»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προσκαλεί υποψήφιους φοιτητές για 8η χρονιά  στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλo: «Δραματική Τέχνη και Παραστατικές Τέχνες στην Εκπαίδευση και διά Βίου Μάθηση – MA in Drama and Performing Arts in Education and LifelongLearning» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια  για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα (δύο διδακτικά εξάμηνα και ένα εξάμηνο για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας). Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική (πραγματοποιούνται  Σάββατο και Κυριακή  – εκτός από το πρώτο σαββατοκύριακο  κάθε μήνα).

Απουσίες γίνονται δεκτές μόνο σε ποσοστό 25% επί του συνόλου των ωρών διδασκαλίας ανά μάθημα.

Στο ΠΜΣ θα γίνουν δεκτοί, μετά από επιλογή, έως τριάντα δύο (32) πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων, της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και  πτυχιούχοι Τμημάτων πρώην  ΤΕΙ.

Τα δίδακτρα για κάθε εξάμηνο σπουδών ανέρχονται στα 1.000 € (συνολικό ύψος διδάκτρων 3.000€), τα οποία καταβάλλονται με την έναρξη κάθε εξαμήνου σπουδών.

 • Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, σε ποσοστό 30% του αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ, οι φοιτητές/τριες που πληρούν τις προϋποθέσεις οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 35 ν. 4485/2017 και το Φ.Ε.Κ. 3387/10-8-2018.
 • Επίσης χορηγούνται   υποτροφίες για την ακαδημαϊκή επίδοση των φοιτητών (για την επίδοσή τους στο α΄ και β΄ εξάμηνο σπουδών)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ

Αιτήσεις συμμετοχής  θα γίνονται δεκτές από Πέμπτη 27 Μαΐου 2021 έως και Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021. Οι αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν εμπρόθεσμα, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς, στη Γραμματεία του ΠΜΣ του ΤΘΣ (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Γραμματεία Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, Βασιλέως Κωνσταντίνου 21 & Τερζάκη 21100, Ναύπλιο, τηλ.: 27520 96124, Υπεύθυνη: Καραγιάννη Μαρία)

Ο φάκελος συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας (βλ. Παράρτημα Α’)
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (τύπου Εuropass)
 3. Αντίγραφο πτυχίου*

[Επιπλέον: Βεβαίωση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) για όσους έχουν πτυχίο Πανεπιστημίου της αλλοδαπής (Φωτοαντίγραφο*) και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας σε περίπτωση που δεν υπάρχει αριθμητικά ο βαθμός στο πτυχίο (Φωτοαντίγραφο)*]

 1. Φωτοαντίγραφο* δύο όψεων, της αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου

Επίσης, εφόσον υπάρχουν, κατατίθενται:

 1. Βεβαίωση εκπόνησης πτυχιακής εργασίας (από τη γραμματεία του Τμήματος) όπου θα αναγράφονται το θέμα της εργασίας, ο βαθμός και οι επιβλέποντες καθηγητές
 2. Βεβαιώσεις συμμετοχής σε σεμινάρια, ερευνητικά, ευρωπαϊκά ή εκπαιδευτικά προγράμματα, κλπ. (Φωτοαντίγραφο*).
 3. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε ελληνικά ή ξένα περιοδικά, ή/και πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων της Ελλάδας και του εξωτερικού.
 4. Φωτοαντίγραφο* πτυχίου άλλου Τμήματος ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
 5. Φωτοαντίγραφο* άλλου μεταπτυχιακού τίτλου.
 6. Φωτοαντίγραφο* αναγνωρισμένου διπλώματος γνώσης ξένων γλωσσών (επιπέδου τουλάχιστον Β2, π.χ. First Certificate in English)
 7. Πιστοποίηση γνώσης Η/Υ.
 8. Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας.

*Σύμφωνα με το Νόμο 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/26-3-2014). Τα πρωτότυπα πιστοποιητικά 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11  θα τα επιδείξουν οι υποψήφιοι, όταν τους ζητηθούν από τη Γραμματεία του ΠΜΣ, ώστε να πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος έλεγχος.

Επιπλέον οδηγίες για την υποβολή του φακέλου

 1. Στο αρχείο της αίτησης, συμπληρώστε υποχρεωτικά τη λίστα με τα δικαιολογητικά (απαραίτητα και προαιρετικά) που πρόκειται να συνυποβάλλετε. Εάν ο χώρος δεν είναι αρκετός, παρακαλούμε να συνεχίστε στο πίσω μέρος της σελίδας.
 2. Όλα τα δικαιολογητικά θα μπορεί να είναι αντίγραφα οργανωμένα σε φάκελο/ντοσιέ με ζελατίνες με τη σειρά που τα έχετε αναφέρει στην αίτηση.
 3. Σε κάθε ζελατίνα να αναγράφεται ο αριθμός του δικαιολογητικού που αντιστοιχεί στη λίστα της αίτησης.
 4. Σε κάθε ζελατίνα να περιέχεται μόνο ένα δικαιολογητικό. Οι βεβαιώσεις συμμετοχής σε σεμινάρια, ερευνητικά, ευρωπαϊκά ή εκπαιδευτικά προγράμματα, κλπ. μπορούν να τοποθετηθούν σε μία ζελατίνα αρκεί να αναγράφεται καθαρά το πλήθος τους στην αίτηση.
 5. Στο εξώφυλλο του φακέλου/ντοσιέ θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του/της υποψηφίου/ας.
 6. Τα δικαιολογητικά που υποβάλετε στην αίτησή σας δεν επιστρέφονται.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Οι υποψήφιοι (που δεν κατέχουν ξενόγλωσσο τίτλο σπουδών) θα συμμετάσχουν  σε γραπτές εξετάσεις στην αγγλική γλώσσα το Σάββατο 11  Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα10.00 – 12.00.

Ακολούθως, την ίδια ημέρα μετά τις 12.00  οι υποψήφιοι θα  δώσουν συνέντευξη ενώπιον Επιτροπής

Ωστόσο θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση  σύμφωνα με τα επιδημιολογικά δεδομένα που  θα ισχύουν εκείνη την περίοδο.

Οι συνεντεύξεις  θα πραγματοποιηθούν στα Κεντρικά διδακτήρια της Σχολής Καλών Τεχνών.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτάται και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών (http://ts.uop.gr/) και  στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (http://ts.uop.gr/tsdie)

Διεύθυνση Γραμματείας:

Γραμματεία Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Βασιλέως Κωνσταντίνου 21 & Τερζάκη 21100, Ναύπλιο, τηλ.: 27520 96124 Υπεύθυνη: Καραγιάννη Μαρία.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Διαβάστε ακόμη

Το Δρέπανο πενθεί για το θάνατο του πρώην κοινοτάρχη Δημητρίου Λαμπρόπουλου

Το Δρέπανο πενθεί για το θάνατο του πρώην προέδρου της Κοινότητας Δημητρίου Λαμπρόπουλου ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών. Η κηδεία...

Ο Σταύρος Σμυρλής κολύμπησε από το Κιβέρι στο Ναύπλιο και έστειλε μήνυμα κατά του καπνίσματος

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος, το πρωί της Κυριακής 4 Ιουνίου ο δημοτικός υπάλληλος Ναυπλίου Σταύρος Σμυρλής έστειλε το δικό του...

Τρίτη θέση στην Ελλάδα για την Προεθνική ομάδα Κ-16 της Αργολίδας – Συγχαρητήρια από την ΕΠΣΑ

Ανακοίνωση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αργολίδας Ο πρόεδρος και το ΔΣ της ΕΠΣ Αργολίδας θέλουν να συγχαρούν τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο του συγκροτήματος...

Το Δρέπανο πενθεί για το θάνατο του πρώην κοινοτάρχη Δημητρίου Λαμπρόπουλου

Το Δρέπανο πενθεί για το θάνατο του πρώην προέδρου της Κοινότητας Δημητρίου Λαμπρόπουλου ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών. Η κηδεία...

Ο Σταύρος Σμυρλής κολύμπησε από το Κιβέρι στο Ναύπλιο και έστειλε μήνυμα κατά του καπνίσματος

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος, το πρωί της Κυριακής 4 Ιουνίου ο δημοτικός υπάλληλος Ναυπλίου Σταύρος Σμυρλής έστειλε το δικό του...

Τρίτη θέση στην Ελλάδα για την Προεθνική ομάδα Κ-16 της Αργολίδας – Συγχαρητήρια από την ΕΠΣΑ

Ανακοίνωση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αργολίδας Ο πρόεδρος και το ΔΣ της ΕΠΣ Αργολίδας θέλουν να συγχαρούν τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο του συγκροτήματος...

Δεν κατάφεραν να κλέψουν χρήματα από το ΑΤΜ στην πλατεία της Νέας Κίου

Απόπειρα κλοπής από το ΑΤΜ της Εθνικής Τράπεζας στην πλατεία της Νέας Κίου έγινε στις 4 τα ξημερώματα του Σαββάτου 3 Ιουνίου. Οι δράστες οι...

Δεν κατάφεραν να κλέψουν χρήματα από το ΑΤΜ στην πλατεία της Νέας Κίου

Απόπειρα κλοπής από το ΑΤΜ της Εθνικής Τράπεζας στην πλατεία της Νέας Κίου έγινε στις 4 τα ξημερώματα του Σαββάτου 3 Ιουνίου. Οι δράστες οι...

Η Βιοκαρπός Α.Ε στο Μαλαντρένι Αργολίδας, αναζητά Εργάτες Παραγωγής

Η Βιοκαρπός Α.Ε., μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες παραγωγής, συσκευασίας και εμπορίας βιολογικών φρούτων και λαχανικών, αναζητά για την Μονάδα Παραγωγής της στο Μαλαντρένι...

Ερωτήματα για τη γέφυρα του Ερασίνου (του Νίκου Κοντού)

Γράφει ο Νίκος Κοντός, δημοτικός σύμβουλος Άργους-Μυκηνών Ένα ιδιαίτερο σημείο αναφοράς της εγκατάστασης των Μικρασιατών προσφύγων στην νέα πατρίδα σβήνει με την συνδρομή της Περιφέρειας...

Πρόσφατα θέματα

Πρόσφατα θέματα

Η Βιοκαρπός Α.Ε. στο Μαλαντρένι Αργολίδας, αναζητά Υπεύθυνο του Τμήματος Πωλήσεων

Η Βιοκαρπός Α.Ε., μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες παραγωγής,...

Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ο.Μ. Άργους-Μυκηνών του ΣΥΡΙΖΑ

Ανακοίνωση της Ο.Μ. Άργους-Μυκηνών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Συντρόφισσες και σύντροφοι, στις 25...

Ευχαριστήριο του προέδρου της Κοινότητας Ελληνικού Π. Καπετάνιου για το δρόμο Ζόγκα-Κρύα Βρύση

Ευχαριστήριο του προέδρου της Κοινότητας Ελληνικού Παναγιώτη Καπετάνιου Ξεκίνησε το...