Ερώτηση Γ. Γκιόλα για το Νοσοκομείο Άργους: Καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση κτηρίων και τις προσλήψεις

Ερώτηση κατέθεσε σήμερα στη Βουλή ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Αργολίδας Γιάννης Γκιόλας σχετικά με την αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της κατασκευής και έναρξης λειτουργίας της Τεχνητής Μονάδας Νεφρού αλλά και στις αναγκαίες προσλήψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό  στη Νοσηλευτική Μονάδα Άργους, του Νοσοκομείου Αργολίδας.

Σύμφωνα με αναλυτικά στοιχεία που αναφέρονται στην ερώτηση, οι επίμονες και κοπιώδεις προσπάθειες της περιόδου 2016-2019 από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ  και υπό τη Διοίκηση της κ. Φλόκου, είχαν ολοκληρώσει την διαδικασία ανακατασκευής των κτιρίων ώστε να στεγαστεί η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού,  εκ των οποίων άλλα  είχαν κατασκευαστεί χωρίς οικοδομική άδεια και άλλα παρέμεναν ημιτελή από το 2009.

Από τον Ιούλιο του 2019, μέχρι σήμερα η πρόοδος των έργων έχει καθυστερήσει σημαντικά, για να γίνει επανεκκίνηση των διαδικασιών μόλις το Δεκέμβρη του 2020, ενώγια την προμήθεια εξοπλισμού και τις λοιπές εργασίες για τη λειτουργία της Μ.Τ.Ν. στον 1ο όροφο του Νέου Κτιρίου της Μ.Τ.Ν. της Ν.Μ. Άργους του Γ. Ν. Αργολίδας η σχετική απόφαση πάρθηκε μόλις πριν λίγες μέρες ( Δ.Σ. πράξη 9η/15-4-2021).

Επιπροσθέτως, επισημαίνεται η ανάγκη πρόσληψης ιατρικού προσωπικού (νεφρολόγου) αλλά και επαρκούς αριθμού εξειδικευμένων νοσηλευτών, διότι ήδη έχουν αποχωρίσει ή μετακινηθεί νοσηλευτές και έτσι έχει αποδυναμωθεί το αναγκαίο προσωπικό, με αποτέλεσμα να επέλθει το κλείσιμο της γ’ βάρδιας αιμοκάθαρσης κατά τις ημέρες Τρίτη- Πέμπτη- Σάββατο.

Ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας:

Η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (Μ.Τ.Ν.) της Νοσηλευτικής Μονάδας Άργους του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας εξυπηρετεί περίπου εβδομήντα (70) μόνιμους ασθενείς, αν και ο αριθμός των πασχόντων που έχουν χρεία αιμοκάθαρσης σε όλη την Π.Ε. Αργολίδας είναι πολύ υψηλότερος, με συνέπεια ορισμένοι να εξυπηρετούνται από αντίστοιχη ιδιωτική μονάδα που βρίσκεται στο Ναύπλιο.

Η Μονάδα της Ν.Μ. του Άργους που διαθέτει 17 μηχανήματα αιμοκάθαρσης στεγάζεται και λειτουργεί σε δύο διακριτούς χώρους (κτίρια) τα οποία επικοινωνούν μεταξύ τους. Το ένα εξ αυτών τυγχάνει πεπαλαιωμένο- προκατασκευασμένο κτίριο, το άλλο δε είναι ισόγειος χώρος ενός νέου (ημιτελούς) διώροφου κτιρίου.

Το παλαιό –προκατασκευασμένο κτίριο εμβαδού 260 τ.μ. λειτούργησε το Δεκέμβρη του 1997, είναι δυναμικότητας 11 κλινών, στεγάζεται σ’αυτό η μία αίθουσα της Μονάδας και όπως προελέχθη είναι πεπαλαιωμένο και ακατάλληλο.

Στο δεύτερο κτίριο, προβλεπόμενης ολικής επιφάνειας 250 τ.μ. εκ των οποίων υπόγειο 80 τ.μ. ως Α΄Στάθμη και ισόγειο εμβαδού 170 τ.μ. ως Β’ Στάθμη.

Η κατασκευή του υπογείου (Α΄Στάθμη) ολοκληρώθηκε το 2002, χωρίς οικοδομική άδεια (αυθαίρετο) γεγονός που στη συνέχεια δημιούργησε σωρεία προβλημάτων στην ολοκλήρωση των εργασιών σε ολόκληρο αυτό το κτίριο και κυρίως στην ανέγερση της Γ’ Στάθμης (1ος όροφος), η οποία έχει ξεκινήσει από το 2005 αλλά ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί.

Να σημειωθεί ότι το έργο ξεκίνησε με σημαντική δωρεά των Βασιλείου και Βασιλικής Βούρδουλα.

Ο α΄όροφος παρέμεινε ημιτελής από το έτος 2009.

Από το Νοέμβριο του 2016, με πρωτοβουλία της νέας τότε Διοίκησης ξεκίνησαν εργασίες και κοπιώδεις ενέργειες για την αποπεράτωση του κτιρίου της Μ.Τ. Ν. με πόρους χρηματοδότησης του έργου είτε μέσω της ένταξής του στο Π.Δ.Ε. 2018, είτε μέσω άλλων χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

Οι επίμονες προσπάθειες που καταβλήθηκαν έκτοτε ήσαν πολλές και διαρκείς. Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι:

  1. Σύνταξη έκθεσης επιθεώρησης κτιριακών εγκαταστάσεων Μονάδας Τεχνητού Νεφρού από το Τεχνικό Ασφαλείας.
  2. Διαδοχικά αιτήματα χρηματοδότησης στην ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Πελοποννήσου και στην 6η ΥΠΕ (αριθ. 17-3-1017) για έγκριση σκοπιμότητας, με θετική έγκριση από την τελευταία (6-4-2017)
  3. Ορισμός μηχανικού –καταγραφή της υπάρχουσας ελλιπούς κατάστασης (10-8-2017)
  4. Σύνταξη τεχνικής μελέτης (29-8-2007) και αποστολή στο Υπουργείο Υγείας (31-8-2017).
  5. Επακολούθησαν μακρά σειρά προπαρασκευαστικών διαδικασιών και ενεργειών και τη διαβίβαση σχετικών εγγράφων στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας που απέφεραν:

Α. τη νομιμοποίηση του υπογείου (29-5-2018)

Β. Εκπόνηση στατικών και Η/Μ μελετών του στεγάστρου.

Γ. Υποβολή τεχνικών προδιαγραφών για την ολοκλήρωση του α΄ορόφου στην 6η ΥΠΕ (6-11-2018).

Δ. Έγκριση χρηματοδότησης από το Υπουργείου Υγείας με την οποία πιστώθηκε στο Νοσοκομείο το ποσό των 220.000 ευρώ για την αποπεράτωση της Μ.Τ.Ν. (9-11-2018)

Ε. Στη συνέχεια ανατέθηκανσε μηχανικούς οι απαιτούμενες μελέτες, τυπογραφική αποτύπωση, έλεγχος νομιμότητας των κτιρίων του Νοσοκομείου, υπαγωγή του τις διατάξεις του Ν. 4495/2017 καθώς και η έκδοση οικοδομικής άδειας (2-9-2019)

Έκτοτε, επακολούθησε στασιμότητα στην εξέλιξη του έργου από τη νέα Διοίκηση, υπερβαίνουσα το έτος, μέχρι την 10-12-2020, οπότε εγκρίθηκε η διενέργεια διαγωνισμού για την ολοκλήρωση της προσθήκης του 1ου ορόφου της Μ.Σ.Ν.

Επακολούθησε η διακήρυξη του διαγωνισμού (25-1-21) και τέλος πρόσφατα εγκρίθηκαν τα πρακτικά Δικαιολογητικών – Τεχνικών – Οικονομικών του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού  για την προμήθεια εξοπλισμού και τις λοιπές εργασίες για τη λειτουργία της Μ.Τ.Ν. στον 1ο όροφο του Νέου Κτιρίου της Μ.Τ.Ν. της Ν.Μ. Άργους του Γ. Ν. Αργολίδας (σχετική απόφαση Δ.Σ. πράξη 9η/15-4-2021)

Συνεπώς, είναι πλέον απαραίτητη η πρόοδος του έργου, η οποία έχει χρονίσει καθυστερώντας υπερβολικά του τόσο απαραίτητου, ολοκληρωμένη, επαρκή και βελτιωμένη κτιριολογική λειτουργία της Μ.Τ.Ν. του Άργους.

Επιπροσθέτως, σύμφωνα και με την από 23-4-2021 επιτολή του Συλλόγου Νεφροπαθών και Συμπαραστατών του Νομού Αργολίδας προς τον Υπουργό Υγείας (εσάς) επισημαίνουν την αναγκαιότητα  πρόσληψης ενός τουλάχιστον νεφρολόγου, λόγω του ότι ο συνάδελφος βουλευτής Ανδρέας Πουλάς είναι εκ των πραγμάτων εκτός της υπηρεσίας της Μ.Τ.Ν. αλλά και επαρκούς αριθμού εξειδικευμένων νοσηλευτών, διότι ήδη έχουν αποχωρίσει ή μετακινηθεί νοσηλευτές κει έτσι έχει αποδυναμωθεί το αναγκαίο προσωπικό, με αποτέλεσμα να επέλθει το κλείσιμο της τρίτης βάρδιας αιμοκάθαρσης κατά τις μέρες Τρίτη- Πέμπτη – Σάββατο.

Επειδή η εξασφάλιση σύγχρονης, επαρκούς και βελτιωμένης φροντίδας  για τους νεφροπαθείς της Π. Ε. Αργολίδας είναι και πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα του Δημόσιου φορέα Υγείας κι εν προκειμένω της υπάρχουσας Ν.Μ. Άργους του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας,

Ερωτάται ο Υπουργός Υγείας:  

  1. Ποιο το χρονοδιάγραμμα της έναρξης και ολοκλήρωσης των προμηθειών εξοπλισμού και λοιπών εργασιών για τη λειτουργία της Μ.Τ.Ν. στον 1ο όροφο του Νέου κτιρίου της Μ.Τ.Ν. της Ν.Μ. Άργους του Γ.Ν. Αργολίδας;
  2. Πότε θα στελεχωθεί η ανωτέρω Μ.Τ.Ν. με το αναγκαίο ιατρικό και εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό;
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Διαβάστε ακόμη

Αργοναύτης και Παναργειακός έπαιξαν μπάσκετ για φιλανθρωπικό σκοπό

Με την παρουσία πλήθους κόσμου στις κερκίδες του κλειστού γυμναστηρίου της Νέας Κίου, έγινε το βράδυ της Τετάρτης 21/2 ο φιλικός φιλανθρωπικός αγώνας μπάσκετ...

Οδηγίες για την καθαριότητα στους δημόσιους χώρους από το Δήμο Άργους-Μυκηνών

Οδηγίες για καθαριότητα από Δήμο Άργους Η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Άργους-Μυκηνών εξέδωσε πόστερ με γενικές οδηγίες σχετικές με την καθαρότητα στους δημοτικούς χώρους.  Δεν πετάμε...

Ζητείται προσωπικό για φαρμακείο στο Άργος

Ζητείται προσωπικό για φαρμακείο στο Άργος Ζητείται φαρμακοποιός, βοηθός φαρμακοποιού ή απόφοιτος θετικών επιστημών & επιστημών Υγείας για πλήρη ή μερική απασχόληση σε φαρμακείο του...

Αργοναύτης και Παναργειακός έπαιξαν μπάσκετ για φιλανθρωπικό σκοπό

Με την παρουσία πλήθους κόσμου στις κερκίδες του κλειστού γυμναστηρίου της Νέας Κίου, έγινε το βράδυ της Τετάρτης 21/2 ο φιλικός φιλανθρωπικός αγώνας μπάσκετ...

Οδηγίες για την καθαριότητα στους δημόσιους χώρους από το Δήμο Άργους-Μυκηνών

Οδηγίες για καθαριότητα από Δήμο Άργους Η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Άργους-Μυκηνών εξέδωσε πόστερ με γενικές οδηγίες σχετικές με την καθαρότητα στους δημοτικούς χώρους.  Δεν πετάμε...

Ζητείται προσωπικό για φαρμακείο στο Άργος

Ζητείται προσωπικό για φαρμακείο στο Άργος Ζητείται φαρμακοποιός, βοηθός φαρμακοποιού ή απόφοιτος θετικών επιστημών & επιστημών Υγείας για πλήρη ή μερική απασχόληση σε φαρμακείο του...

Παρουσιάστηκε το πρόγραμμα του Αργείτικου Καρναβαλιού

πρόγραμμα του Αργείτικου Καρναβαλιού Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του «Αργείτικου Καρναβαλιού 2024» παρουσίασαν ο δήμαρχος Άργους-Μυκηνών Γιάννης Μαλτέζος και ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού Παναγιώτης Μπουλούκος το...

Παρουσιάστηκε το πρόγραμμα του Αργείτικου Καρναβαλιού

πρόγραμμα του Αργείτικου Καρναβαλιού Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του «Αργείτικου Καρναβαλιού 2024» παρουσίασαν ο δήμαρχος Άργους-Μυκηνών Γιάννης Μαλτέζος και ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού Παναγιώτης Μπουλούκος το...

Παρουσίαση προγραμμάτων για επιχειρήσεις στο Επιμελητήριο Αργολίδας

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ενημερωτική εκδήλωση του Επιμελητηρίου Αργολίδας και της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδας- Πελοποννήσου-Ηπείρου-Ιονίων Νήσων, την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου στην αίθουσα...

Η Βιοκαρπός Α.Ε. στο Μαλαντρένι Αργολίδας, αναζητά Υπάλληλο Γραφείου

Η Βιοκαρπός Α.Ε., μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες παραγωγής, συσκευασίας και εμπορίας βιολογικών φρούτων και λαχανικών, με έδρα της στο Μαλαντρένι Αργολίδας, αναζητά Υπάλληλο...

Πρόσφατα θέματα

Πρόσφατα θέματα

22 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν – Κάποια γεγονότα σαν σήμερα

22 Φεβρουαρίου: γεγονότα σαν σήμερα Εικόνες: Η "Φεβρουαριανή Επανάσταση" στη...

Κύριος αναλαμβάνει επιστασία και συντήρηση σε βίλες στην Αργολίδα

Κύριος αναλαμβάνει επιστασία και συντήρηση σε βίλες στην περιοχή...

Αργοναύτης και Παναργειακός έπαιξαν μπάσκετ για φιλανθρωπικό σκοπό

Με την παρουσία πλήθους κόσμου στις κερκίδες του κλειστού...

Οδηγίες για την καθαριότητα στους δημόσιους χώρους από το Δήμο Άργους-Μυκηνών

Οδηγίες για καθαριότητα από Δήμο Άργους Η Υπηρεσία Καθαριότητας του...

Άργος: Ανοιχτή εθελοντική αιμοδοσία διοργανώνει ο σύλλογος “Ελληνική Παράδοση”

Άργος αιμοδοσία Ελληνική Παράδοση Την Κυριακή 18 Φεβρουαρίου, από τις...

Πωλείται διαμπερές οροφοδιαμέρισμα 2ου ορόφου, 120 τμ, στο Άργος (εικόνες)

Πωλείται διαμπερές οροφοδιαμέρισμα 2ου ορόφου, 120 τ.μ., σε κεντρικό...