Πρόστιμο 2.000€ και σε τρίτο ζαχαροπλαστείο του Άργους

Σε ένα ακόμη ζαχαροπλαστείο του Άργους (το τρίτο μέσα σε μία εβδομάδα) επιβλήθηκε πρόστιμο 2.000€ από την Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Το προστιμο επιβλήθηκε επειδή κατά τον έλεγχο που έγινε στις 24 Μαρτίου από τα αρμόδια όργανα του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Π.Ε. Αργολίδας, διαπιστώθηκε η μη τήρηση πινακίδας με τις απαιτούμενες ενδείξεις σε δύο κωδικούς προϊόντων.
Σύμφωνα με τον κανονοσμό, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 1.000€ ανά κωδικό προϊόντος για μη τήρηση πινακίδας με τις απαιτούμενες ενδείξεις.
Για τον ίδιο λόγο είχαν δοθεί ισόποσα πρόστιμα και στα άλλα δύο ζαχαροπλαστεία…