Οι ιδιοκτήτες ΤΑΞΙ Πελοποννήσου ζητούν παρέμβαση Νίκα για αποζημίωση εξαιτίας της μείωσης των δρομολογίων με μαθητές

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΤΑΞΙ, με επιστολή προς τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Π. Νίκα ζητά να τις ενέργειες και τη συμβολή του για την προώθηση προς την Κυβέρνηση πρότασης/εισήγησης για την ψήφιση διατάξεων που θα επιτρέπουν την καταβολή μέρους της προϋπολογισθείσας δαπάνης των Περιφερειών για τα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών, ως αποζημίωση όπου και για όσο τα σχολεία παραμένουν κλειστά και δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια.

Ακολουθεί η ανακοίνωση:

Αγαπητέ κύριε Περιφερειάρχη

Πληροφορηθήκαμε ότι ο συνάδελφός σας Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριος Φαρμάκης εισηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.) να υιοθετηθεί σχετικό αίτημα επί ψηφίσματος των οικείων επαγγελματικών οργανώσεων (Σωματείο ιδιοκτητών Ταξί της Πάτρας), και να προταθεί από την ΕΝ.Π.Ε. στην Πολιτεία η ψήφιση νομοθετικής ρύθμισης που θα ορίζει την καταβολή μέρους της προϋπολογισθείσας δαπάνης των Περιφερειών για τα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών, ως αποζημίωση στους επαγγελματίες αυτοκινητιστές (Λεωφορεία: ΚΤΕΛ, Τουριστικά / Ε.Δ.Χ.: Ταξί, Ειδ. Μίσθωσης), των περιοχών όπου και για όσο τα σχολεία παρέμειναν κλειστά και δεν πραγματοποιήθηκαν δρομολόγια – φυσικά, χωρίς την ευθύνη των αναδόχων, αλλά λόγω των συνεπειών της πανδημίας του ιού COVID-19.

Στην Περιφέρειά μας, πολλές εκατοντάδες εκ των ιδιοκτητών/εκμεταλλευτών ταξί, είτε μέσω της ατομικής επιχείρησής τους είτε μέσω νομικών προσώπων/οντοτήτων (συνεταιρισμών, εταιρειών, κοινοπραξιών, κ.λπ.), δραστηριοποιούνται και εκτελούν έργο μεταφοράς μαθητών, κατά κύριο λόγο ως αντισυμβαλλόμενοί σας, ή ως προσωρινοί ή ως οριστικοί ανάδοχοι.

Από την αρχή της πανδημίας, κατά το προηγούμενο σχολικό έτος (2019-2020), όλες οι σχολικές μονάδες έκλεισαν από τις 11 Μαρτίου 2020, όπου και τον Απρίλιο παρέμειναν κλειστές· επίσης, και κατά ολόκληρο το μήνα Μάιο όλες οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης παρέμειναν κλειστές, και, λειτούργησαν για λίγες ημέρες τα Γυμνάσια και τα Λύκεια. Περίπου η ίδια κατάσταση συνεχίζεται και την τρέχουσα σχολική χρονιά, όπου, από τις αρχές του Νοεμβρίου 2020 έκλεισαν και μέχρι τις διακοπές των Χριστουγέννων δεν λειτούργησαν ξανά όλες οι σχολικές μονάδες (πλην των ειδικών σχολείων). Περεταίρω, και σύμφωνα με το επιδημιολογικό φορτίο της κάθε περιοχής (Δήμων ή ολόκληρης Περιφερειακής Ενότητας) και τους περιορισμούς που ισχύουν σε αυτές κάθε φορά, παραμένουν κλειστά ορισμένα σχολεία μέχρι και σήμερα. Από την -επιγραμματικώς- προαναφερόμενη κατάσταση, προκύπτει με αδιαμφισβήτητη βεβαιότητα ότι οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις, εμπλεκόμενοι με το έργο της μεταφοράς μαθητών, έχουν υποστεί εξαιρετική απώλεια εισοδήματος από τον περασμένο Μάρτιο μέχρι και σήμερα που συνεχίζεται αυτή η περιπέτεια. Οι μέχρι σήμερα καταβληθείσες ενισχύσεις της Πολιτείας δεν επαρκούν να καλύψουν ούτε στο παραμικρό αυτή την απώλεια. Για να αντιληφθείτε το μέγεθος της ζημιάς, σας επισημαίνουμε ότι υπάρχει εταιρεία στην Περιφέρειά μας, όπου από τον περασμένο Μάρτιο μέχρι και σήμερα, η απώλεια του τζίρου της από τη μη ομαλή λειτουργία των σχολείων και από την -κατά συνέπεια- μη εκτέλεση του έργου της μεταφοράς των μαθητών υπολογίζεται περί τις εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ (135.000,00 €)· και η ενίσχυση που έχει λάβει η συγκεκριμένη επιχείρηση από την Πολιτεία είναι 800,00 ευρώ (η αποζημίωση ειδικού σκοπού 1) και 2.000,00 ευρώ (η επιστρεπτέα προκαταβολή 4), δηλαδή, συνολικά 2.800,00 ευρώ εκ των οποίων τα 1000,00 ευρώ προβλέπεται ότι θα επιστραφούν. Βεβαιότατα, αναλόγως, έχουν τα ίδια αρνητικά αποτελέσματα άπαντες οι εμπλεκόμενοι μεταφορείς με το έργο αυτό.

Επίσης, σας επισημαίνουμε το γεγονός ότι ο κλάδος των ιδιοκτητών/εκμεταλλευτών Ταξί, πέραν της αποζημίωσης ειδικού σκοπού 1 και των επιστρεπτέων προκαταβολών, δεν έτυχε ουδεμίας εκ των εκτάκτων ενισχύσεων που -δικαίως- δόθηκαν σε άλλους κλάδους των επιβατικών μεταφορών – ιδιοκτητών/εκμεταλλευτών αυτοκίνητων δημόσιας χρήσης (ΚΤΕΛ – Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε., επιχειρήσεις Τουριστικών γραφείων και Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.), καθώς και σε άλλους κλάδους (ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., αεροπορικές εταιρείες, κ.ά.) για την τεράστια ζημιά που υπέστησαν από την πανδημία και τη δραστική μείωση του μεταφορικού έργου τους.  Η Κυβέρνηση, μέχρι και σήμερα, για λόγους που δεν κατανοούμε, αρνείται να δει και να ενσκήψει με την δέουσα προσοχή και σοβαρότητα στα δίκαια οικονομικά αιτήματα του κλάδου των αυτοκινητιστών Ταξί, μας εξαιρεί από τις έκτακτες ενισχύσεις, καίτοι έχουμε υποστεί την ίδια «κατάρρευση» με τους άλλους κλάδους της επιβατικής μεταφοράς. Προς τούτο, με σχετική απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ταξί, την ερχόμενη Πέμπτη 04 Μαρτίου 2021, έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας εκπροσώπων Σωματείων Ταξί από ολόκληρη τη Χώρα στην Αθήνα, έξω από το Υπουργείο Οικονομικών.

Κύριε Περιφερειάρχη

Επειδή θεωρούμε αυτονόητη τη στήριξη, τη δική σας και της κας Μαργαρίτας Σπυριδάκου -ως μέλη του Δ.Σ. της ΕΝ.Π.Ε.- της πρότασης του κ. Νεκτάριου Φαρμάκη, ώστε να προωθηθεί απ’ αυτή στην Κυβέρνηση πρόταση για τη διαμόρφωση μίας νομοθετικής ρύθμισης που θα προβλέπει ότι στους οριστικούς και τους προσωρινούς αναδόχους ή μειοδότες που έχει ανατεθεί με αποφάσεις των οικονομικών επιτροπών των Περιφερειών η εκτέλεση δρομολογίων για την μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σχολείων ειδικής εκπαίδευσης για τα σχολικά έτη 2019-2020 & 2020-2021 να καταβάλλεται αποζημίωση για τα μη εκτελούμενα, λόγω επιβολής μέτρων προστασίας από την μετάδοση του κορωνοϊού, δρομολόγια…».

Επειδή σε συνάντηση που είχε προσφάτως η Ομοσπονδία μας με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Μαυρουδή (Μάκη) Βορίδη, αυτός θεώρησε δίκαιο το αίτημά μας για καταβολή μέρους των απολεσθέντων και δεσμεύτηκε να το εξετάσει,

Παρακαλούμε,

για τις ενέργειες και τη συμβολή σας -και ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝ.Π.Ε., αλλά και λόγω του ειδικού κύρους σας ως Περιφερειάρχης- για την προώθηση προς την Κυβέρνηση πρότασης/εισήγησης για την ψήφιση διατάξεων που θα επιτρέπουν την καταβολή μέρους της προϋπολογισθείσας δαπάνης των Περιφερειών για τα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών, ως αποζημίωση στις επιχειρήσεις, όπου και για όσο τα σχολεία παραμένουν κλειστά και δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια.

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Διαβάστε ακόμη

Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Αμαλίας στο Ναύπλιο

Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Αμαλίας στο Ναύπλιο Διακοπή κυκλοφορίας πάσης φύσεως οχημάτων, επί της οδού Αμαλίας στο Ναύπλιο, θ γίνει από τις 8 το πρωί...

Θλίψη στο Ναύπλιο για τον Γιώργο Καρούντζο

Θλίψη στο Ναύπλιο για τον Γιώργο Καρούντζο Θλίψη επικρατεί στο Ναύπλιο και την ευρύτερη οεριοχή για το θάνατο του 36χρονου Γιώργου Ιω. Καρούντζου, ο οποίος...

Με τιμές Αρχηγού Κράτους το Ναύπλιο θα υποδεχθεί την Ολυμπιακή Φλόγα – Το πρόγραμμα

το Ναύπλιο θα υποδεχθεί την Ολυμπιακή Φλόγα Το πρόγραμμα της διέλευσης της Ολυμπιακής Φλόγας από το Ναύπλιο Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχει καταρτίσει η...

Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Αμαλίας στο Ναύπλιο

Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Αμαλίας στο Ναύπλιο Διακοπή κυκλοφορίας πάσης φύσεως οχημάτων, επί της οδού Αμαλίας στο Ναύπλιο, θ γίνει από τις 8 το πρωί...

Θλίψη στο Ναύπλιο για τον Γιώργο Καρούντζο

Θλίψη στο Ναύπλιο για τον Γιώργο Καρούντζο Θλίψη επικρατεί στο Ναύπλιο και την ευρύτερη οεριοχή για το θάνατο του 36χρονου Γιώργου Ιω. Καρούντζου, ο οποίος...

Με τιμές Αρχηγού Κράτους το Ναύπλιο θα υποδεχθεί την Ολυμπιακή Φλόγα – Το πρόγραμμα

το Ναύπλιο θα υποδεχθεί την Ολυμπιακή Φλόγα Το πρόγραμμα της διέλευσης της Ολυμπιακής Φλόγας από το Ναύπλιο Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχει καταρτίσει η...

Κάδοι ανακύκλωσης ρούχων, παπουτσιών σε 20 σημεία του Δήμου Άργους-Μυκηνών

Κάδοι ανακύκλωσης ρούχων, παπουτσιών σε 20 σημεία του Δήμου Άργους-Μυκηνών Ο Δήμος Άργους-Μυκηνών είναι στην ευχάριστη θέση να σας γνωστοποιήσει την έναρξη λειτουργίας κάδων ανακύκλωσης...

Κάδοι ανακύκλωσης ρούχων, παπουτσιών σε 20 σημεία του Δήμου Άργους-Μυκηνών

Κάδοι ανακύκλωσης ρούχων, παπουτσιών σε 20 σημεία του Δήμου Άργους-Μυκηνών Ο Δήμος Άργους-Μυκηνών είναι στην ευχάριστη θέση να σας γνωστοποιήσει την έναρξη λειτουργίας κάδων ανακύκλωσης...

Θλίψη στο Ναύπλιο για τον Γιώργο Καρούντζο

Νεκρός 36χρονος σε τροχαίο στο Ναύπλιο Θλίψη επικρατεί στο Ναύπλιο και την ευρύτερη οεριοχή για το θάνατο του 36χρονου Γιώργου Ιω. Καρούντζου, ο οποίος τραυματίστηκε...

Τροχαίο στο δρόμο Φιχτίων-Μυκηνών. Τραυματίστηκαν δύο άτομα

Τροχαίο στο δρόμο Φιχτίων-Μυκηνών Τροχαίο ατύχημα έγινε το απόγευμα της Κυριακής 14 Απριλίου, στο δρόμο Φιχτίων-Μυκηνών, κοντά στις σιδηροδρομικές γραμμές. ΙΧ εξετράπη από την πορεία του...

Πρόσφατα θέματα

Πρόσφατα θέματα

16 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν – Κάποια γεγονότα σαν σήμερα

16 Απριλίου: γεγονότα σαν σήμερα Εικόνες: Ο Ηνίοχος των Δελφών,...

Φείδωνας Άργους: Επίσκεψη και ευχαριστίες στον αντιπεριφερειάρχη Γιάννη Μαντζούνη

Φείδωνας Άργους: Επίσκεψη στον Μαντζούνη Μία ευχάριστη έκπληξη επιφύλαξαν τα...

Ανακοινώθηκαν οι 35 υποψήφιοι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 15/4 η καταμέτρηση των ψήφων των...

Άργος: Παλιοί συμμαθητές ξανανταμώνουν

Άργος: Παλιοί συμμαθητές ξανανταμώνουν Παλιοί συμμαθητές από το Δημοτικό Σχολείο...

Κάλεσμα του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ-ΕΦΚΑ Αργολίδας στην απεργιακή κινητοποίηση

Ανακοίνωση-κάλεσμα του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ-ΕΦΚΑ Αργολίδας Συναδέλφισσες – συνάδελφοι συνταξιούχοι Για...

Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Αμαλίας στο Ναύπλιο

Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Αμαλίας στο Ναύπλιο Διακοπή κυκλοφορίας πάσης...

Αυτόματο απινιδωτή τοποθέτησε ο Σύλλογος Γονέων 6ου Δημοτικού Άργους

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 6ου Δημοτικού Σχολείου...