Τα 10 θέματα στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπλιέων

Την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου (2 μμ) θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπλιέων για τη λήψη απόφασης για τα ακόλουθα θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο Επί εισήγησης για παραλαβή της «Γεωφυσικής Μελέτης και Έρευνας» του υποέργου «Μελέτες κτιρίου ΤΡΙΑΝΟΝ» ΑΑ 2 της πράξης «Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του Τριανόν», με Κωδικό ΟΠΣ 5001983 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014¬2020».

ΘΕΜΑ 2ο Επί εισήγησης για έγκριση παράτασης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού & Χωροταξικού Σχεδιασμού Δημοτικής Ενότητας Μιδέας Δήμου Ναυπλιέων – Σύνταξη ΓΠΣ / ΣΧΟΟΑΠ».

ΘΕΜΑ 3ο Επί εισήγησης για παράταση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού & Χωροταξικού Σχεδιασμού Δημοτικής Ενότητας Ασίνης Δήμου Ναυπλιέων – Σύνταξη ΓΠΣ / ΣΧΟΟΑΠ».

ΘΕΜΑ 4ο Περί έγκρισης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος.

ΘΕΜΑ 5ο Περί εισηγήσεως για τη χορήγηση άδειας διέλευσης εργοταξιακών οχημάτων της εταιρείας « Ν.Λ Μαστοράκος Α.Ε » από την οδό Σταϊκοπούλου έως την πλατεία Συντάγματος.

ΘΕΜΑ 6ο Περί έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, κατόπιν εισηγητικών αποφάσεων.

ΘΕΜΑ 7ο Περί καθορισμού τέλους αρδεύσεως για τη γεώτρηση στη θέση Κακάλου Κ.Ανυφίου.

ΘΕΜΑ 8ο Περί υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας βράβευσης ακτών κολύμβησης στο πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες» για το έτος 2021.

ΘΕΜΑ 9ο Περί ορισμού εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση Πρωτοβάθμιων συμβουλίων Επιθεώρησης Θεάτρων-κινηματογράφων Ν. Αργολίδας έτους 2021.

ΘΕΜΑ 10ο Περί ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.

Σχολιάστε...

Γράψτε το σχόλιό σας
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Πρόσφατα σχόλια