Αναβαθμίζεται το σύστημα «ΚΟΙΤΙΔΑ» του Δήμου Ναυπλιέων

Το σύστημα ΚΟΙΤΙΔΑ υλοποιήθηκε από το Δήμο Ναυπλιέων φιλοδοξώντας να αποτελέσει μια διεπιστημονικά άρτια αποτύπωση του ιστορικού κέντρου του Ναυπλίου.

Προκειμένου το περιεχόμενο του συστήματος ΚΟΙΤΙΔΑ να καταστεί ξανά πλήρως λειτουργικό, προσβάσιμο και αξιοποιήσιμο, απαιτείται η μετάπτωσή του σε σύγχρονη διαδικτυακή πλατφόρμα διαχείρισης περιεχομένου (Content Management System), συνδεδεμένης με σύνολο νέων βιβλιοθηκών λογισμικού (διαχείρισης χαρτογραφικού υποβάθρου, διανυσματικών επιπέδων, διασύνδεσης με μέσα κοινωνικής δικτύωσης).

Ο Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ. (Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Περιβάλλοντος Αθλητισμού και Τουρισμού) του Δήμου Ναυπλιέων αναλαμβάνει την αναβάθμιση του ΚΟΙΤΙΔΑ.

Στο υπό έγκριση σχέδιο προυπολογισμού του Οργανισμού υπάρχει η χρηματοδότηση για τη δημιουργία της νέας πλατφόρμας που θα την φιλοξενήσει.

Το νέο ΚΟΙΤΙΔΑ θα είναι διαθέσιμο και πλήρως λειτουργικό θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις των χρηστών και στις αυξημένες δυνατότητες των συσκευών και των προγραμμάτων περιήγησης και η πρόσβαση από τις σύγχρονες συσκευές δεν θα γίνεται αποσπασματικά αλλά με μεγάλη ευκολία.

Το πρωτογενές υλικό το οποίο περιλαμβάνεται στο σύστημα ΚΟΙΤΙΔΑ απαριθμεί:

  • Πλέον των 2.300 φωτογραφιών και cartespostales και χαρακτικών, 2.000 κείμενα και δημοσιεύσεις (δελτία ιστορικών μελετών, πολεοδομικές άδειες, κλπ.)
  • Αρχιτεκτονική τεκμηρίωση για το σύνολο των κτηρίων του Ιστορικού Κέντρου σε διάφορες περιόδους της ιστορίας καθώς και
  • Μέρος του περιεχομένου των έργων: o ΝΑΥΠΛΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ» στα πλαίσια της Επιχείρησης Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης (Ε.Π.Α.), 1982-1984
  • Ναύπλιο-Ολοκληρωμένο πρόγραμμα προστασίας της παλιάς πόλης Δήμος Ναυπλίου 1994