Οι τρεις τρόποι για να δηλώσετε τη μετάβαση σε συνεργείο αυτοκινήτων

Όπως ενημερώνει η Ενιαία Ομοσπονδία Βιοτεχνών Επισκευαστών Αυτοκινήτων Μηχανημάτων Μοτοσυκλετών (ΕΟΒΕΑΜΜ) η μετάβαση από και προς τα συνεργεία επισκευων κατά τη διάρκεια της καραντίνας γίνεται αρκεί να δηλωθεί με έναν από τους παρακάτω 3 τρόπους:

1. Αποστολή SMS στο 13033 αιτιολογίας εξόδου (2):
Παράδειγμα: 2 (κενό) ονοματεπώνυμο, οδός, αριθμός, πόλη.

2. Βεβαίωση τύπου Β (κατ’ εξαίρεση μετακίνησης πολιτών):
Συμπλήρωση φόρμας και επιλογή: (Β2) Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης, όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή τους

3. Χειρόγραφη βεβαίωση: Αναγραφή λόγου μετακίνησης (2) Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης, όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή τους:
«Μετάβαση σε συνεργείο και αναγραφή της διεύθυνσης του συνεργείου»