Γκιόλας – Νοτοπούλου: Πότε θα πάρουν τη σύνταξή τους οι ασφαλισμένοι στο Υπ. Τουρισμού;

Κραυγή αγωνίας για χιλιάδες ασφαλισμένους του Υπουργείου Τουρισμού που υπηρετούσαν στις  Δημόσιες Σχολές Τουριστικής εκπαίδευσης: Εκκρεμεί η διεκπεραίωση  των συντάξεών τους παρά τις θριαμβολογίες της Κυβέρνησης.

H κύρια σύνταξη, η επικουρική σύνταξη και τo εφάπαξ τα τρία «αγκάθια» που ταλαιπωρούν τους ασφαλισμένους στο Υπουργείο Τουρισμού με καθυστερήσεις που φτάνουν και τα 5 έτη.

Διαβάστε ολόκληρη την ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής Αργολίδας του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Γκιόλας με την συνυπογράφουσα Τομεάρχη Τουρισμού της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα  Νοτοπούλου προς τους υπουργούς Toυρισμού & Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:

ΘΕΜΑ: «Mεγάλες καθυστερήσεις στην διεκπεραίωση εκκρεμών συντάξεων των ασφαλισμένων του Υπουργείου Τουρισμού και πρώην εργαζομένων εκπαιδευτικών, διοικητικών υπαλλήλων, τεχνικών, των ΔημοσίωνΕκπαιδευτηρίων Τουριστικής Εκπαίδευσης»

Οι Δημόσιες Σχολές Τουριστικής εκπαίδευσης συμβάλλουν τα μέγιστα στην περιφερειακή τουριστική ανάπτυξη της χώρας καιστην ενδυνάμωση των παραγόμενων υπηρεσιών και προϊόντων τουκλάδου, τα οποία συνεισφέρουν προνομιακά τόσο στην εθνική οικονομία με συνολική συμμετοχή 20,8% στο ΑΕΠ, 21,7% όσο και στην απασχόληση με 946.200 εργαζόμενους στον Τουρισμό.

Σε επίπεδο χώρας λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Τουρισμού, οι ακόλουθες εκπαιδευτικές μονάδες:

* Τριτοβάθμια εκπαίδευση: δύο (2) Ανώτερες Σχολές, στη Ρόδοκαι στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης

* οκτώ (8) Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, στην Ανάβυσσο Αττικής, την Περαία Θεσσαλονίκης, το ΗράκλειοΚρήτης, τη Ρόδο, το Άργος, την Κέρκυρα, το Γαλαξίδι και την Αλεξανδρούπολη.

*πέντε (5) Σχολές Ξεναγών, στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Κέρκυρα, το Ρέθυμνο και τη Ρόδο.

Οι εργαζόμενοι στα εν λόγω εκπαιδευτικά ιδρύματα, εκπαιδευτικοί, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, είναι ασφαλισμένοι στο Υπουργείο Τουρισμού. Σύμφωνα με διαμαρτυρίες που έχουνπεριέλθει σε γνώση μας, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα αναφορικά με τη λήψη της σύνταξής τους από αυτό, παρά τογεγονός ότι αυτοί έχουν άμεσα προβεί σε όλες τις ενέργειες για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων εγγράφων και την υποβολή τωναιτήσεων λήψης των συντάξεων που δικαιούνται.

Οι καθυστερήσεις οφείλονται κυρίως στο αρμόδιο τμήμασυντάξεων των πρώην εργαζομένων στα Δημόσια Εκπαιδευτήρια Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού.

Παραθέτουμε χαρακτηριστικές περιπτώσεις καθυστερήσεων:

* Υπάρχει μια πρώτη κατηγορία ασφαλισμένων που περισσότερο από 3 έτη αναμένουν την κύρια σύνταξή τους, ενώ λαμβάνουν μόνο την προσωρινή και προσπαθούν να ζήσουν με αυτή.

* Υπάρχει, μια δεύτερη κατηγορία ασφαλισμένων που έχει αιτηθεί από το Υπουργείο Τουρισμού την ορισμένη και προβλεπόμενη από το νόμο λίστα δικαιολογητικών εγγράφων που εκδίδονται από αυτό και κατατίθενται στο Επικουρικό Ταμείο των εν λόγω ασφαλισμένων, προκειμένου να λάβουν την επικουρική τους σύνταξης με καθυστέρηση μεγαλύτερη ακόμα και των 5 ετών.

* Υπάρχει μια τρίτη κατηγορία ασφαλισμένων, οι οποίοι για χρόνο που έχει υπερβεί τα 7 έτη από την αρχική τους αίτηση, αναμένουν τη λήψη της εφάπαξ παροχής που δικαιούνται.

*Υπάρχουν τέλος κραυγαλέες περιπτώσεις με καθυστερήσεις έως και 5 ετών, αιτήσεων για τη λήψη εφάπαξ αιτία χηρείας, με αποτέλεσμα οικογένειες με ανήλικα ή προστατευόμεναμέλη (φοιτητές, σπουδαστές) να στερούνται όλα αυτά ταχρόνια την πολύτιμη αυτή οικονομική βοήθημα πουδικαιούνται από θανόν μέλος της οικογενείας.

Τα φαινόμενα καθυστερήσεων στη λήψη των συνταξιοδοτικών παροχών που δικαιούνται οι πρώην εργαζόμενοι στα Δημόσια Εκπαιδευτήρια Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού Υπουργείου, ξεπερνούν ακόμη και τους συνήθεις, αργούς χρόνους καταβολής που ισχύουν γενικά για τις συντάξεις και οφείλονται κυρίως στην έλλειψη προσωπικού και στην παράλειψη των υπηρεσιών να εξετάσουν τις αιτήσεις συντάξεων, εντός των προβλεπόμενων από το νόμο προθεσμιών.

Επειδή η αντιμετώπιση των εκκρεμών συντάξεων των πρώην εργαζομένων στα Δημόσια Εκπαιδευτήρια Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού, δεν μπορεί να γίνει χωρίς προσλήψεις έμπειρου και εκπαιδευμένου προσωπικού που θα δει τα λάθη, τις ελλείψεις, θα επικοινωνήσει με τον ασφαλισμένο, θα ζητήσεισυγκεκριμένα δικαιολογητικά ώστε να ολοκληρωθεί η επεξεργασίαόλων των εκκρεμών φακέλων.

Επειδή οι εν λόγω παραλείψεις και καθυστερήσεις έχουν ως αποτέλεσμα οι άνθρωποι αυτοί να στερούνται βασικά αγαθά καιείναι αναγκασμένοι να εξαρτούν τα προς το ζην από οικογενειακά και φιλικά πρόσωπα για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Επειδή το ανωτέρω θέμα θεωρούμε ότι υποτιμά κατάφωρα όχι μόνο την προσωπικότητα των πρώην εργαζομένων στα Δημόσια Εκπαιδευτήρια Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού, ως ασφαλισμένων πολιτών της χώρας που δεν απολαύουν του συνταγματικού δικαιώματός τους, αλλά και το ίδιο το λειτούργημα που επιτέλεσαν, κατά τη διάρκεια των περασμένων δεκαετιών και την προσφορά τους στην ποιοτική επαύξηση των υπηρεσιών στο τουριστικό προϊόν της χώρας.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Πόσοι είναι οι εκκρεμείς διοικητικοί φάκελοι πρώην εργαζομένων στα Δημόσια Εκπαιδευτήρια ΤουριστικήςΕκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού που βρίσκονται εις χείρας των υπηρεσιών του Υπουργείου σας και αναλυτικά πόσοιεξ αυτών αφορούν σε:
α. Λήψη δικαιολογητικών εγγράφων για την αίτηση της επικουρικής και του εφάπαξ,
β. Λήψη κύριας σύνταξης και
γ. Λήψη εφάπαξ παροχής

2. Γιατί σημειώνονται οι καθυστερήσεις αυτές και δεν γίνεται αντ’ αυτών, επίσπευση των εν λόγω διοικητικών φακέλων;

3. Σε τι χρόνους πρόκειται να ολοκληρωθούν οι ανωτέρωδιοικητικές εκκρεμότητες και αναλυτικά: α. Σε τι χρόνους οιεφάπαξ παροχές; β. σε τι χρόνους οι κύριες συντάξεις; και γ. Σε τι χρόνους η λήψη δικαιολογητικών εγγράφων για την αίτηση λήψης των επικουρικών συντάξεων;

4. Σκοπεύετε να λάβετε ουσιαστικές πρωτοβουλίες που θα δώσουνπραγματικά λύση στο θέμα των εκκρεμών συντάξεων και εάν ναι, ποιές συγκεκριμένα;

5. Ποιό είναι το ποσοστό των υπαλλήλων που απασχολούνται στο τμήμα έκδοσης των συντάξεων πρώην εργαζομένων στα Δημόσια Εκπαιδευτήρια Τουριστικής Εκπαίδευσης τουΥπουργείου Τουρισμού επί του συνόλου των εργαζομένων στο Υπουργείο σας;

6. Προτίθεστε να ενισχύσετε το συγκεκριμένο τμήμα συντάξεωντων πρώην εργαζομένων στα Δημόσια Εκπαιδευτήρια Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού με περισσότερο, έμπειρο και εκπαιδευμένο προσωπικό;

Oι ερωτώντες Βουλευτές: Κατερίνα Νοτοπούλου, Γιάννης Γκιόλας

 

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Διαβάστε ακόμη

Διακοπή ηλεκτροδότησης σε 6 χωριά της Αργολίδας το πρωί της Κυριακής

Ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει ότι την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου, από τις 8πμ έως τις 10πμ, θα γίνει διακοπή ηλεκτροδότησης στα ακόλουθα χωριά της Αργολίδας: Κουτσοπόδι, Στέρνα,...

Tο πρόγραμμα των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στο Δήμο Ναυπλιέων

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στο Δήμο Ναυπλιέων. Η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου του Δήµου Ναυπλιέων, έχει προγραµµατιστεί για την Κυριακή 11 Δεκεµβρίου,...

Αγανάκτηση για τον ξυλοδαρμό του διαιτητή της ΕΠΣ Αργολίδας – Έμεινε για αρκετά λεπτά αναίσθητος

Αγανάκτηση επικρατεί στην ποδοσφαιρική Αργολίδα για το περιστατικό που συνέβη στο γήπεδο των Μεθάνων το απόγευμα της Τετάρτης 7/12: Μετά το τέλος του αγώνα ανάμεσα...

Διακοπή ηλεκτροδότησης σε 6 χωριά της Αργολίδας το πρωί της Κυριακής

Ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει ότι την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου, από τις 8πμ έως τις 10πμ, θα γίνει διακοπή ηλεκτροδότησης στα ακόλουθα χωριά της Αργολίδας: Κουτσοπόδι, Στέρνα,...

Tο πρόγραμμα των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στο Δήμο Ναυπλιέων

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στο Δήμο Ναυπλιέων. Η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου του Δήµου Ναυπλιέων, έχει προγραµµατιστεί για την Κυριακή 11 Δεκεµβρίου,...

Αγανάκτηση για τον ξυλοδαρμό του διαιτητή της ΕΠΣ Αργολίδας – Έμεινε για αρκετά λεπτά αναίσθητος

Αγανάκτηση επικρατεί στην ποδοσφαιρική Αργολίδα για το περιστατικό που συνέβη στο γήπεδο των Μεθάνων το απόγευμα της Τετάρτης 7/12: Μετά το τέλος του αγώνα ανάμεσα...

Ο Δημήτρης Καρούντζος υποψήφιος με το “Όραμα Δημιουργίας” του Δημήτρη Ορφανού

Ένας άνθρωπος με εμπειρία στα αυτοδιοικητικά του Ναυπλίου συμπεριλαμβάνεται στην παράταξη "Όραμα Δημιουργίας" του Δημήτρη Ορφανού και θα είναι υποψήφιος στις προσεχείς εκλογές: Πρόκειται...

Πρώτο βραβείο σε φεστιβάλ στη Βραζιλία για τον 15χρονο Αργείτη Θάνο Κορομπόκη

Μια μεγάλη διεθνή διάκριση απέσπασε η γνωστή ταινία του 15χρονου Αργείτη Θάνου Κορομπόκη με τον τίτλο "It’s me": Το βίντεο που πριν από ένα χρόνο...

Άργος: Τα αποκαλυπτήρια του μνημείου για Έλληνες Εβραίους, Πόντιους, Μικρασιάτες

Τα αποκαλυπτήρια μνημείου, αφιερωμένου στους Έλληνες θύματα του Εβραϊκού Ολοκαυτώματος, της Γενοκτονίας των Ποντίων και της Μικρασιατικής Καταστροφής, έγιναν την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου, στην...

Πρόσφατα θέματα

Πρόσφατα θέματα

Μουντιάλ: Δημοσιογράφος πέθανε την ώρα του αγώνα – “Πιστεύω ότι τον σκότωσαν” λέει ο αδελφός του

Ο Aμερικανός δημοσιογράφος Γκραντ Γουόλ κατέρρευσε χθες Παρασκευή, ενώ...

Σάββατο 10 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν – Κάποια γεγονότα σαν σήμερα

Εικόνες: Ο Χαρίλαος Τρικούπης στη Βουλή, η απονομή του...

Ο Ανδρουλάκης διέγραψε την Εύα Καϊλή μετά την εμπλοκή της σε σκάνδαλο διαφθοράς

Πηγή: www.efsyn.gr Ραγδαίες οι εξελίξεις στο εσωτερικό της παράταξης, καθώς...

Ευχαριστήριο του Φώτη Δαμούλου για την επιτυχία της περιφερειακής έκθεσης “Πελοπόννησος Expo”

Ευχαριστήρια επιστολή του Φώτη Δαμούλου, προέδρου του Επιμελητηρίου Αργολίδας Αγαπητές...

Διακοπή ηλεκτροδότησης σε 6 χωριά της Αργολίδας το πρωί της Κυριακής

Ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει ότι την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου, από...

Tο πρόγραμμα των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στο Δήμο Ναυπλιέων

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στο Δήμο Ναυπλιέων....