Ματαιώθηκε η παρέλαση αυτοκινήτων στο Άργος – Δηλώσεις Καμπόσου

Με ΚΥΑ που υπογράφεται από 5 υπουργούς και δημοσιεύτηκε στις 26 Οκτωβρίου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, απαγορεύεται πάσης φύσεως παρέλαση την 28η Οκτωβρίου για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας προς περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Η παράβαση μπορεί να τιμωρηθεί με φυλάκιση έως δύο ετών.

Όπως είναι γνωστό, στο Άργος και άλλες πόλεις της Ελλάδας έχουν προγραμματιστεί μηχανοκίνητες παρελάσεις. Στο Άργος, ο δήμαρχος Δ. Καμπόσος ανέφερε ότι η παρέλαση ματαιώνεται.

H δήλωση του δημάρχου Άργους – Μυκηνών:

 

Η υπουργική απόφαση αναφέρει ότι αποφασίζεται:

«Αναστολή της διενέργειας των πάσης φύσεως παρελάσεων κατά την εθνική εορτή της 28ης Οκτωβρίου κατά το έτος 2020 σε όλη την Επικράτεια, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας προς περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις από 30.9.2020 και 22.10.2020 εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

Η μη συμμόρφωση επισύρει τις συνέπειες της παρ. 6 του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020».