Αργολίδα: Εταιρεία εξαγωγής βιολογικών αγροτικών προϊόντων αναζητά υπεύθυνο/η συγκομιδής

Εταιρεία εξαγωγής βιολογικών αγροτικών προϊόντων στην Αργολίδα, αναζητά υπεύθυνο/η συγκομιδής των προϊόντων για την περίοδο Νοέμβριος 2020 – Μάρτιος 2021.

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα είναι υπεύθυνος/η για το συντονισμό και την επίβλεψη της συγκομιδής των προϊόντων, υπό την καθοδήγηση του υπεύθυνου παραγωγής.

Απαραίτητα προσόντα:

• Ικανότητες οργάνωσης και καθοδήγησης ομάδας

• Μεθοδικότητα και συνεργασιμότητα

• Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και επικοινωνία

• Άδεια οδήγησης

Επιθυμητή σχετική επαγγελματική εμπειρία

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6936169833