Το νέο ΔΣ των ιατρών ΠΦΥ Πελοποννήσου – Πρόεδρος ο Προκόπης Κωστάκης

Ο Σύλλογος Επιστημονικού Υγειονομικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας Πελοποννήσου (ΣΕΥΠ ΠΦΥ Πελοποννήσου) διεξήγαγε σύμφωνα με το καταστατικό του στις 26/6/2020 τις αρχαιρεσίες του.

Τα αποτελέσματα ήταν τα ακόλουθα:

Εγγεγραμμένοι 37
Ψήφισαν 30 Έγκυρα 30 Λευκά 0 Άκυρα 0

Για το ΔΣ εκλέχτηκαν: Λαφαζάνος Γεώργιος, Κωστάκης Προκόπιος, Βαντή Εύα , Μούστου Χριστίνα, Μπούρης Βασίλειος

Για την ΕΕ εκλέχτηκαν: Μανιάτη Μαρία, Χρυσικού Αγγελική, Μελισσινού Ειρήνη

Για Εκπρόσωποι στην Ομοσπονδία ΠΟΣΕΥΠ ΠΦΥ εκλέχτηκαν: Λαφαζάνος Γεώργιος, Κωστάκης Προκόπιος

Στις 29/6/2020 το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Κωστάκης Προκόπιος
Γ. Γραμματέας: Λαφαζάνος Γεώργιος
Αντιπρόεδρος: Βαντή Εύα
Ταμίας: Μπούρης Βασίλειος
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μούστου Χριστίνα

Επίσης στις 29/6/2020 η Ε.Ε. συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Μανιάτη Μαρία
Γ. Γραμματέας: Χρυσικού Αγγελική
Αντιπρόεδρος: Μελισσινού Ειρήνη