12 σπουδαστές του Δ.ΙΕΚ Άργους στη Ρουμανία μέσω του προγράμματος Erasmus+

Δώδεκα σπουδαστές και σπουδάστριες του τμήματος “Βοηθός Εργοθεραπείας” του Δ.ΙΕΚ Άργους θα ταξιδέψουν μέσω του προγράμματος Erasmus+, την επόμενη σχολική χρονιά στο Βουκουρέστι για να υλοποιήσουν εκπαιδευτικές επισκέψεις και πρακτική άσκηση σε εξειδικευμένους φορείς εργοθεραπείας.

Εγκρίθηκε το σχέδιο μαθησιακής κινητικότητας ΚΑ1, Τομέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Erasmus+ 2020, για την ειδικότητα του Δ.ΙΕΚ Άργους “Βοηθός Εργοθεραπείας”. Το σχέδιο έχει τίτλο: “Νέες τεχνικές στην Εργοθεραπεία για την φροντίδα ενηλίκων και ανηλίκων ΑΜΕΑ”. Υπεύθυνος φορέας αξιολόγησης και έγκρισης είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ), που είναι και ο εθνικός εκπρόσωπος (National Agent, NA) της χώρας για προγράμματα κινητικότητας.

Δώδεκα σπουδαστές/στριες του Δ.ΙΕΚ Άργους θα ταξιδέψουν την επόμενη σχολική χρονιά στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας για να υλοποιήσουν εκπαιδευτικές επισκέψεις και πρακτική άσκηση σε εξειδικευμένους φορείς εργοθεραπείας. Η υλοποίηση τελεί υπό την επανέγκριση των δράσεων κινητικότητας από το Υπουργείο Παιδείας σχετικά με τους περιορισμούς λόγω της πρόσφατης υγειονομικής κρίσης.

Η διεύθυνση του Δ.ΙΕΚ θα λάβει υπόψη της τις συστάσεις και προτάσεις της εθνικής αρχής για προσαρμογή του σχεδίου στις νέες υγειονομικές συνθήκες.

Με την έγκριση του παρόντος σχεδίου το Δ.ΙΕΚ Άργους συνεχίζει για δεύτερη χρονιά την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων δίνοντας την ευκαιρία σε σπουδαστές/στριες να γνωρίσουν πρακτικές και προοπτικές του επαγγελματικού τους τομέα σε διεθνές επίπεδο, ενώ παράλληλα ενισχύει την εξωστρέφειά του.

Πρόσφατα σχόλια