Κανονικά θα λειτουργήσει τον Ιούλιο ο νέος βρεφονηπιακός παιδικός σταθμός Ν. Κίου

Ο νέος βρεφονηπιακός – παιδικός σταθμός της Νέας Κίου τον Ιούλιο θα λειτουργήσει κανονικά.

Ο βρεφονηπιακός – παιδικός σταθμός λειτουργεί με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”(ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ) 2014-2020 του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) 2014-2020 που τα υλοποιεί η ΚΕΔΑΜ.

Πρόσφατα σχόλια