Η προκήρυξη για την εισαγωγή στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

1.  Ανακοινώνεται ότι εκδόθηκε η υπ΄ αριθ. πρωτ.: 2232.1/36725/2020/16-06-2019 Προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών/ σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021 (ΑΔΑ:ΕΡΝΓ4653ΠΩ-ΦΥ0).

2. Σύμφωνα με την παράγραφο 2.2 (Γνωμοδότηση Υγειονομικής Επιτροπής), οι υποψήφιοι/ες παραπέμπονται για εξέταση στις κατά τόπους ΥΕΑΝΕΘ με την ίδια διαδικασία που ισχύει για τους απογραφόμενους ναυτικούς δηλαδή με παραπεμπτικό της πλησιέστερης στον τόπο κατοικίας τους απογράφουσας αρχής (Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Ν.ΕΡ. 1ο ή Λιμενικής Αρχής). Οι δαπάνες υγειονομικής εξέτασης των υποψηφίων, βαρύνουν τους/τις ίδιους/ίδιες και οι σχετικές υποχρεώσεις τους καθορίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι γνωμοδοτήσεις των ΥΕΑΝΕΘ είναι οριστικές και ανέκκλητες.

3. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ της εν θέματι Προκηρύξεως υπάρχει Πίνακας Ενεργών Υγειονομικών Επιτροπών Απογραφομένων Ναυτικών & Εργατών Θαλάσσης (ΥΕΑΝΕΘ) κατά την ημερομηνία έκδοσης αυτής.

4. Υπενθυμίζεται ότι στους Νομούς Αργολίδας-Αρκαδίας-Κορινθίας δεν λειτουργεί ΥΕΑΝΕΘ. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι/ες που διαμένουν όμως στους ανωτέρω νομούς παραπέμπονται με παραπεμπτικό της πλησιέστερης στον τόπο κατοικίας τους απογράφουσας αρχής εφόσον προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α. Ακτινογραφία θώρακος από κρατικό νοσοκομείο συνοδευόμενη υποχρεωτικά μετά ιατρικής γνωματεύσεως,

β. μια πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία διαστάσεων 3,5 *4,5 cm ,

γ. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας,

δ. Διπλότυπο είσπραξης ΔΟΥ ποσού 41,17 € στον Α.Λ.Ε. 1450189001 ή μέσω ηλεκτρονικού παραβόλου στον κωδικό 3036[για εξέταση ΥΕΑΝΕΘ ΕΚΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ] ή  Διπλότυπο είσπραξης ΔΟΥ ποσού 31,17 € στον Α.Λ.Ε. 1450189001 ή μέσω ηλεκτρονικού παραβόλου στον κωδικό 3035[για εξέταση ΥΕΑΝΕΘ  ΠΕΙΡΑΙΑ],

ε. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου Α΄-Βεβαίωση Αναβολής Στράτευσης ή

Απολυτήριο Στρατού (εφόσον είναι κάτοχοι).

5. Επισημαίνεται ότι όσοι από τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους/ες χρησιμοποιούν γυαλιά οράσεως πρέπει απαραιτήτως να τα φέρουν μαζί τους κατά την εξέτασή τους για την οπτική οξύτητα.

6. Τελευταία προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών υποψηφίων ορίζεται η Πέμπτη 16-07-2020.

7. Για οποιαδήποτε πληροφορία τα τηλέφωνα επικοινωνίας με την Υπηρεσίας μας είναι 2752022974 και  2752027022 και email: nafplio@hcg.gr.

Ο Λιμενάρχης Πλωτάρχης Λ.Σ. ΚΟΝΤΟΣ Χ. Παναγιώτης

Πρόσφατα σχόλια