Θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης σε ιατρείο στο Άργος

Περιγραφή: Αφορά θέση εργασίας για στελέχωση ιδιωτικού ιατρείου στην πόλη του Άργους. Στις αρμοδιότητες της υπαλλήλου περιλαμβάνονται η γραμματειακή υποστήριξη και η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου, η διευθέτηση των ραντεβού, η βασική λογιστική οργάνωση του ιατρείου, η υποδοχή, η εξυπηρέτηση και  η παροχή βασικής νοσηλευτικής φροντίδας των ασθενών.

Απαραίτητα Προσόντα: Ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών ,Συνέπεια , Επαγγελματισμός, Ήθος, Συνεργασία, Ικανότητα επικοινωνίας. Πτυχίο Νοσηλευτικής ή Μαιευτικής θα θεωρηθεί σημαντικό, επιπλέον  προσόν.

Οι ενδιαφερόμενες καλούνται να αποστείλουν βιογραφικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση : [email protected] ή να επικοινωνήσουν με το τηλέφωνο 6948696111.

Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

 

Πρόσφατα σχόλια