Γιάννης Γκιόλας: O Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συμβουλεύει: «Τεστ, τεστ, τεστ»

του Γιάννη Γκιόλα, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Αργολίδας

Την ευτυχή χρονική στιγμή που διεθνή και εγχώρια μέσα κάνουνλόγο για υποχώρηση της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη του κορωνοϊού, με τη χώρα να βρίσκεται κάτω από τον παγκόσμιο μέσοόρο κρουσμάτων ανά εκατομμύριο πληθυσμού, ήτοι στα περίπου200 επιβεβαιωμένα κρούσματα έναντι των περίπου 228 τουπαγκοσμίου μέσου όρου, η ανησυχία των Ελλήνων πολιτών δίκαιαδεν υποχωρεί.

Πώς και γιατί να υποχωρήσει, άλλωστε, όταν είναι σε γνώση μαςότι σε πληθυσμό 11.000.000 κατοίκων έχουν διενεργηθεί μόλις37.344 τεστ, όπερ μας κατατάσσει στην 53η θέση παγκοσμίως, ενώμόλις μία εβδομάδα πριν βρισκόμασταν στην 50η και δεδομένου ότιμε αναλογία 3.583 τεστ ανά εκατομμύριο πληθυσμού έχουμεκατρακυλήσει ήδη από την 57η στην 66η θέση;

H ανωτέρω κατάταξη σημαίνει ότι η Ελλάδα έχει διενεργήσειδιαγνωστικά τεστ για το 0,34% του πληθυσμού της, τη χρονικήστιγμή που η Γαλλία έχει διενεργήσει για το 0,50% αυτού (333.807τεστ για πληθυσμό 66.099.000), το Βέλγιο για το 0,92% (102.151τεστ για πληθυσμό 11.046.000), η Ιταλία για το 1,60% (963.473τεστ για πληθυσμό 60.036.000), η Ισπανία για το 0,77% (355.000τεστ για πληθυσμό 46.094.000), οι Η.Π.Α. για το 0,82 % (2.693,758τεστ για πληθυσμό 328.020.000), η Πορτογαλία για το 1,62%(162.798 τεστ για πληθυσμό 10.028.000), η Σουηδία για το 0,54%(54.700 τεστ για πληθυσμό 10.23.000) και η Ελβετία για το 2,35%(190.000 τεστ για πληθυσμό 8.057.000).

Προκύπτει, με λίγα λόγια, σοβαρή απόκλιση στην ποσότητα τωνδιενεργούμενων τεστ στην Ελλάδα όχι μόνο εν συγκρίσει με χώρεςμε βαριά οικονομία και ισχυρές υποδομές, όπως η Γερμανία, αλλάκαι εν συγκρίσει με χώρες όπως η Πορτογαλία των επίσης10.023.000 κατοίκων ή το Βέλγιο των 11.46.000 κατοίκων.Ταυτόχρονα, η οδηγία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείαςπαραμένει σαφής και επιτακτική: «τεστ, τεστ, τεστ».

Πώς αλλιώς άλλωστε, προκειμένου να καταστεί κατορθωτό ναεπιστρέψουν οι πολίτες στην επαγγελματική και εργασιακή ζωήχωρίς διακινδύνευση της ατομικής ή δημόσιας συλλογικής υγείας ή χωρίς το φόβο αυτής ; Πώς θα ανασταλεί το lockdown ή σε απλάελληνικά ο αποκλεισμός της χώρας και πώς θα επανέλθουν τοανθρώπινο δυναμικό στις παραγωγικές δραστηριότητες δίχως τηγνώση του αριθμού των συνανθρώπων που νόσησαν με ή δίχωςσυμπτώματα; Η εικόνα που έχουμε σήμερα είναι θολή και ταστοιχεία απρόσφορα έως πλασματικά διαμορφώνοντας, μοιραία, μιαψευδή αίσθηση και αντίληψη της πραγματικότητας.

Επιπρόσθετα δε, στην ελλιπή γνώση μας επί της πραγματικότηταςαυτής συμβάλλει και το, ιδιαζόντως σοβαρό, ότι όσα διαγνωστικάτεστ έχουν γίνει στη χώρα αφορούν αποκλειστικά στον πληθυσμόπου νόσησε ή παρουσίασε συμπτώματα COVID 19 και στονυγειονομικό πληθυσμό. Τι γίνεται όμως με τους χώρους και τιςυποδομές όπου περισσότεροι συμπολίτες μας διαβιούν από κοινούκαι υπό οριακές συνθήκες, όπως οι φυλακές και οι καταυλισμοί;

Έως σήμερα, οι όποιες ενέργειες και παρεμβάσεις της Κυβέρνησηςέχουν υπάρξει σημειακές και εξίσου θολές. Πιο αναλυτικά, δεν έχειπαρουσιαστεί, έως σήμερα, πλήρης πρόταση για τη στρατηγικήαντιμετώπιση της πανδημίας με την ίση συμπερίληψη εργαστηρίωνδημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, τη στιγμή, μάλιστα, πουπερισσότεροι φορείς, όπως πανεπιστημιακά εργαστήρια ήερευνητικά κέντρα έχουν προσφερθεί να πραγματοποιούν τεστανίχνευσης σε δείγματα που θα έρχονται από τον ΕΟΔΥ με χαμηλόκόστος.

Μόλις προ δεκαημέρου φέρεται να εισακούσθηκαν οι παραινέσειςγια την αξιοποίηση του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας εννοώντας τηδήλωση του Προέδρου του ότι «το κτίριο στους Θρακομακεδόνεςθα γίνει το στρατηγικό εργαλείο για τον έλεγχο του κορωνοϊού»και ότι θα διενεργούνται «7.500 μοριακά τεστ την εβδομάδα». Δενυπάρχει καμία δικαιολογία ολιγωρίας ως προς αυτό, καθώς τοΚέντρο διαθέτει σημαντικό εξοπλισμό και τεχνολογία συγκεντρωτικού μοριακού ελέγχου του αίματος για ιούς με μεγάληδυναμικότητα για ταχύ και μαζικής κλίμακας έλεγχο του κορωνοϊού(περίπου 1.000 δείγματα την ημέρα).

Επίσης, μόλις προ 3ημέρου δημοσιεύθηκε η Απόφαση για τη«Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για τη λήψη δειγμάτωνβιολογικού υλικού και νοσηλευτική βοήθεια στα ύποπτα κρούσματαΚορωνοϊούκατ΄ οίκον με χρηματοδότηση από το ΕπιχειρησιακόΠρόγραμμα Μεταρρύθμισης του Δημόσιου Τομέα (ΕΠΜΔΤ)5».Ωστόσο, επειδή η βασική φιλοσοφία και στόχευση τουπρογράμματος αυτού αφορά την υλοποίηση παρεμβάσεωνσυστημικού χαρακτήρα και με προϋπόθεση την προοπτικήβιωσιμότητάς τους, προκαλείται ακόμη μεγαλύτεροςπροβληματισμός σχετικά με την παρακαταθήκη που μπορεί νααφήσει μια τέτοια παρέμβαση στο σύστημα Υγείας.

Με λίγα λόγια, ο διαγνωστικός έλεγχος διευρύνεται με εξαιρετικάδειλά βήματα και υποστηρίζεται με πενιχρά οικονομικά ποσά, ενώδεν ξεκαθαρίζεται ούτε το είδος των τεστ ούτε ο κλινικός καιεπιδημιολογικός στόχος. Ταυτόχρονα, το εξοργιστικά μεγαλύτεροποσό των τριάντα εκατομμυρίων ευρώ (€30.000.000) έχει διατεθείπρος τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα για την διενέργεια τεστανίχνευσης, χωρίς φυσικά να έχει, ακόμη και σήμερα, διατιμηθείαπό τον ΕΟΠΥΥ.

Συντηρείται, έτσι, η αισχροκέρδεια σε βάρος της ζωής και τηςασφάλειας των πολιτών της χώρας, προκειμένου οι ιδιώτες πουκοστολογούσαν έκαστο τεστ από 180 έως 350 ευρώ και τοέστελναν για ανάλυση στο Παστέρ και στο πιστοποιημένοεργαστήριο του ΕΚΠΑ να εξακολουθήσουν να ωφελούνται και οιπολίτες που δεν διαθέτουν την ανάλογη οικονομική δυνατότητα, ναστερούνται την ιατρική παρακολούθηση έως και να πεθαίνουν κατ’οίκον.

Όλες οι σκέψεις που εκθέτω δεν πηγάζουν από διάθεση στείραςαντικυβερνητικής κριτικής, αφού άλλωστε είναι διαπιστωμένες καιγνωστές σε όλους οι ελλείψεις νοσοκομειακού εξοπλισμού, ηανάγκη άμεσης ενίσχυσης του συστήματος με μόνιμους ιατρούς καινοσηλευτικό προσωπικό, ο καθορισμός της ημερήσιας αποζημίωσηςκλίνης Μ.Ε.Θ. των ιδιωτικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων στοεξοργιστικό ποσό των χιλίων εξακοσίων ευρώ (€1.600) ευρώημερησίως, καθώς, βέβαια, και η αδιαφάνεια στη διανομή τουτύπου του διόλου ευκαταφρόνητου ποσού των έντεκα εκατομμυρίων(11.000.000), ενώ, μάλιστα, έπεται «2η φάση» καμπάνιαςενημέρωσης για τον κορωνοϊό, όπως διεμήνυσε, μόλις τηνπερασμένη Παρασκευή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος από τηνΕπιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Νέα, με λίγα λόγια,και πολύ μεγαλύτερα ποσά πρόκειται, επιλεκτικά πάντοτε, νακατευθυνθούν προς τα φιλικά προς την Κυβέρνηση μέσα μαζικήςενημέρωσης.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του ιδίου του κυβερνητικούεκπροσώπου, Σ. Πέτσα, εγκρίθηκαν προγράμματα επικοινωνιακήςπροβολής 7 Περιφερειών της χώρας για το 2020 συνολικού ύψους13,5 εκατομμυρίων ευρώ. Αν σε αυτά προστεθούν και ταπρογράμματα επικοινωνίας των υπολοίπων 6 Περιφερειών και ταποσά που αφορούν την επικοινωνιακή πολιτική των ΕιδικώνΥπηρεσιών Διαχείρισης Ε.Π. των Περιφερειών και του ευρύτερουδημόσιου τομέα, τότε το ποσό μπορεί να φτάνει τα 45εκατομμύρια.

Η άποψή μου είναι ότι πρέπει να γίνει η αποτίμηση της διάδοσηςτου COVID 19Xμε τον πιο πειστικό, αξιόπιστο και ακριβή επιστημονικά τρόπο, ώστε να γνωρίζουμε πότε θα είναι, με το καλό, ο καιρός για να περιοριστούν τα μέτρα με την αποκλειστική φροντίδα και πρόνοια να διασφαλιστούν η υγεία και η επιβίωση της κοινωνίας.

 

Πηγές:

https://www.efsyn.gr/ygeia/238938ypohorise-i-ellada-ston-pagkosmio-harti-tov-koronoiov

https://worldometers.info/coronavirus/countries

https://iefimerida.gr/ellada.koronoios-ekea-xekina-7500-moriaka-test

https://tvxs.gr/news/ellada/giati-den-aksiologeitai-ethniko-kentro-aimodosias-gia-ta-test-koronaiou

https://www.epdm.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?tem=475

https://www.avgi.gr/article/10842/10939462/oi-kinetes-omades-ygeias-kai-to-kakektypo

 

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Διαβάστε ακόμη

Η επίσκεψη του Στέφανου Κασσελάκη στο Δρέπανο Αργολίδας

Η επίσκεψη Κασσελάκη στο Δρέπανο Αργολίδας Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης, συνοδευόμενος από τον σύζυγό του Τάιλερ Μάκμπεθ, και έχοντας μαζί και τη σκυλίτσα...

Με γκολ στο 89′, ο Παναργειακός πήρε τη νίκη στη Μύκονο

Μύκονος-Παναργειακός 0-1 Μεγάλη εκτός έδρας νίκη πέτυχε ο Παναργειακός για την 25η αγωνιστική στον 3ο όμιλο της Γ΄Εθνικής, σε αγώνα ο οποίος ξεκίνησε στις 11.30...

Άργος: Χτύπησε τη γυναίκα του με σίδερο και την περιέλουσε με χλωρίνη

χτύπησε τη γυναίκα με σίδερο έριξε βενζίνη Αστυνομικοί του τμήματος Τρίπολης, συνέλαβαν το απόγευμα της 1ης Μαρτίου στο Άργος έναν άνδρα 34 ετών τον οποίο κατήγγειλε η...

Η επίσκεψη του Στέφανου Κασσελάκη στο Δρέπανο Αργολίδας

Η επίσκεψη Κασσελάκη στο Δρέπανο Αργολίδας Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης, συνοδευόμενος από τον σύζυγό του Τάιλερ Μάκμπεθ, και έχοντας μαζί και τη σκυλίτσα...

Με γκολ στο 89′, ο Παναργειακός πήρε τη νίκη στη Μύκονο

Μύκονος-Παναργειακός 0-1 Μεγάλη εκτός έδρας νίκη πέτυχε ο Παναργειακός για την 25η αγωνιστική στον 3ο όμιλο της Γ΄Εθνικής, σε αγώνα ο οποίος ξεκίνησε στις 11.30...

Άργος: Χτύπησε τη γυναίκα του με σίδερο και την περιέλουσε με χλωρίνη

χτύπησε τη γυναίκα με σίδερο έριξε βενζίνη Αστυνομικοί του τμήματος Τρίπολης, συνέλαβαν το απόγευμα της 1ης Μαρτίου στο Άργος έναν άνδρα 34 ετών τον οποίο κατήγγειλε η...

Ο αποκριάτικος χορός του Συλλόγου Ποντίων Αργολίδας “Παναγία Σουμελά”

Στις 25 Φεβρουαρίου ο Σύλλογος Ποντίων Αργολίδας "Παναγία Σουμελά" σε ένα άκρως γιορτινό και εύθυμο κλίμα άνοιξε το Τριώδιο. χορός του Συλλόγου Ποντίων Αργολίδας Το...

Ο αποκριάτικος χορός του Συλλόγου Ποντίων Αργολίδας “Παναγία Σουμελά”

Στις 25 Φεβρουαρίου ο Σύλλογος Ποντίων Αργολίδας "Παναγία Σουμελά" σε ένα άκρως γιορτινό και εύθυμο κλίμα άνοιξε το Τριώδιο. χορός του Συλλόγου Ποντίων Αργολίδας Το...

Ίδρυση τμήματος μαθητείας Ξυλουργών στον ΟΑΕΔ Αργολίδας

Τμήμα ξυλουργών στον ΟΑΕΔ Αργολίδας Ανακοίνωση από τον Σύνδεσμο Ξυλουργών Αργολίδας Με χαρά ανακοινώνουμε την ίδρυση του Τμήματος Μαθητείας Ξυλουργών στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργασίας (ΟΑΕΔ) Αργολίδας,...

To ποίημα που έγραψε ο Όσκαρ Ουάιλντ όταν επισκέφθηκε το Αρχαίο Θέατρο Άργους

Όσκαρ Ουάιλντ Θέατρο Άργους Ο Όσκαρ Ουάιλντ, ο κορυφαίος Ιρλανδός μυθιστοριογράφος, ποιητής, δραματουργός και κριτικός (1854-1900), γνωστός ελληνολάτρης (άλλωστε γνώριζε πολύ καλά την αρχαία ελληνική...

Πρόσφατα θέματα

Πρόσφατα θέματα

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο Μένιος Φουρθιώτης έπειτα από μήνυση του πατέρα τού Νίκου Κοκλώνη

Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη ο παρουσιαστής Μένιος Φουρθιώτης. Η σύλληψή...

Η επίσκεψη του Στέφανου Κασσελάκη στο Δρέπανο Αργολίδας

Η επίσκεψη Κασσελάκη στο Δρέπανο Αργολίδας Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ...

Ανακοίνωση της Λαϊκής Συσπείρωσης Άργους-Μυκηνών για τη Λογοδοσία της δημοτικής αρχής

Ανακοίνωση της Λαϊκής Συσπείρωσης Άργους-Μυκηνών Στις 29/02 πραγματοποιήθηκε το πρώτο...

Με γκολ στο 89′, ο Παναργειακός πήρε τη νίκη στη Μύκονο

Μύκονος-Παναργειακός 0-1 Μεγάλη εκτός έδρας νίκη πέτυχε ο Παναργειακός για...

Ο Γιώργος Γαβρήλος συναντήθηκε με τον Σύλλογο Λογιστών-Φοροτεχνικών Αργολίδας

Ο βουλευτής Αργολίδας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Γιώργος Γαβρήλος, συναντήθηκε με τον...

Άργος: Χτύπησε τη γυναίκα του με σίδερο και την περιέλουσε με χλωρίνη

χτύπησε τη γυναίκα με σίδερο έριξε βενζίνη Αστυνομικοί του τμήματος...

3 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν – Κάποια γεγονότα σαν σήμερα

3 Μαρτίου: γεγονότα σαν σήμερα Εικόνες: Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης στη...