Γιάννης Γκιόλας: O Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συμβουλεύει: «Τεστ, τεστ, τεστ»

του Γιάννη Γκιόλα, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Αργολίδας

Την ευτυχή χρονική στιγμή που διεθνή και εγχώρια μέσα κάνουνλόγο για υποχώρηση της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη του κορωνοϊού, με τη χώρα να βρίσκεται κάτω από τον παγκόσμιο μέσοόρο κρουσμάτων ανά εκατομμύριο πληθυσμού, ήτοι στα περίπου200 επιβεβαιωμένα κρούσματα έναντι των περίπου 228 τουπαγκοσμίου μέσου όρου, η ανησυχία των Ελλήνων πολιτών δίκαιαδεν υποχωρεί.

Πώς και γιατί να υποχωρήσει, άλλωστε, όταν είναι σε γνώση μαςότι σε πληθυσμό 11.000.000 κατοίκων έχουν διενεργηθεί μόλις37.344 τεστ, όπερ μας κατατάσσει στην 53η θέση παγκοσμίως, ενώμόλις μία εβδομάδα πριν βρισκόμασταν στην 50η και δεδομένου ότιμε αναλογία 3.583 τεστ ανά εκατομμύριο πληθυσμού έχουμεκατρακυλήσει ήδη από την 57η στην 66η θέση;

H ανωτέρω κατάταξη σημαίνει ότι η Ελλάδα έχει διενεργήσειδιαγνωστικά τεστ για το 0,34% του πληθυσμού της, τη χρονικήστιγμή που η Γαλλία έχει διενεργήσει για το 0,50% αυτού (333.807τεστ για πληθυσμό 66.099.000), το Βέλγιο για το 0,92% (102.151τεστ για πληθυσμό 11.046.000), η Ιταλία για το 1,60% (963.473τεστ για πληθυσμό 60.036.000), η Ισπανία για το 0,77% (355.000τεστ για πληθυσμό 46.094.000), οι Η.Π.Α. για το 0,82 % (2.693,758τεστ για πληθυσμό 328.020.000), η Πορτογαλία για το 1,62%(162.798 τεστ για πληθυσμό 10.028.000), η Σουηδία για το 0,54%(54.700 τεστ για πληθυσμό 10.23.000) και η Ελβετία για το 2,35%(190.000 τεστ για πληθυσμό 8.057.000).

Προκύπτει, με λίγα λόγια, σοβαρή απόκλιση στην ποσότητα τωνδιενεργούμενων τεστ στην Ελλάδα όχι μόνο εν συγκρίσει με χώρεςμε βαριά οικονομία και ισχυρές υποδομές, όπως η Γερμανία, αλλάκαι εν συγκρίσει με χώρες όπως η Πορτογαλία των επίσης10.023.000 κατοίκων ή το Βέλγιο των 11.46.000 κατοίκων.Ταυτόχρονα, η οδηγία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείαςπαραμένει σαφής και επιτακτική: «τεστ, τεστ, τεστ».

Πώς αλλιώς άλλωστε, προκειμένου να καταστεί κατορθωτό ναεπιστρέψουν οι πολίτες στην επαγγελματική και εργασιακή ζωήχωρίς διακινδύνευση της ατομικής ή δημόσιας συλλογικής υγείας ή χωρίς το φόβο αυτής ; Πώς θα ανασταλεί το lockdown ή σε απλάελληνικά ο αποκλεισμός της χώρας και πώς θα επανέλθουν τοανθρώπινο δυναμικό στις παραγωγικές δραστηριότητες δίχως τηγνώση του αριθμού των συνανθρώπων που νόσησαν με ή δίχωςσυμπτώματα; Η εικόνα που έχουμε σήμερα είναι θολή και ταστοιχεία απρόσφορα έως πλασματικά διαμορφώνοντας, μοιραία, μιαψευδή αίσθηση και αντίληψη της πραγματικότητας.

Επιπρόσθετα δε, στην ελλιπή γνώση μας επί της πραγματικότηταςαυτής συμβάλλει και το, ιδιαζόντως σοβαρό, ότι όσα διαγνωστικάτεστ έχουν γίνει στη χώρα αφορούν αποκλειστικά στον πληθυσμόπου νόσησε ή παρουσίασε συμπτώματα COVID 19 και στονυγειονομικό πληθυσμό. Τι γίνεται όμως με τους χώρους και τιςυποδομές όπου περισσότεροι συμπολίτες μας διαβιούν από κοινούκαι υπό οριακές συνθήκες, όπως οι φυλακές και οι καταυλισμοί;

Έως σήμερα, οι όποιες ενέργειες και παρεμβάσεις της Κυβέρνησηςέχουν υπάρξει σημειακές και εξίσου θολές. Πιο αναλυτικά, δεν έχειπαρουσιαστεί, έως σήμερα, πλήρης πρόταση για τη στρατηγικήαντιμετώπιση της πανδημίας με την ίση συμπερίληψη εργαστηρίωνδημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, τη στιγμή, μάλιστα, πουπερισσότεροι φορείς, όπως πανεπιστημιακά εργαστήρια ήερευνητικά κέντρα έχουν προσφερθεί να πραγματοποιούν τεστανίχνευσης σε δείγματα που θα έρχονται από τον ΕΟΔΥ με χαμηλόκόστος.

Μόλις προ δεκαημέρου φέρεται να εισακούσθηκαν οι παραινέσειςγια την αξιοποίηση του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας εννοώντας τηδήλωση του Προέδρου του ότι «το κτίριο στους Θρακομακεδόνεςθα γίνει το στρατηγικό εργαλείο για τον έλεγχο του κορωνοϊού»και ότι θα διενεργούνται «7.500 μοριακά τεστ την εβδομάδα». Δενυπάρχει καμία δικαιολογία ολιγωρίας ως προς αυτό, καθώς τοΚέντρο διαθέτει σημαντικό εξοπλισμό και τεχνολογία συγκεντρωτικού μοριακού ελέγχου του αίματος για ιούς με μεγάληδυναμικότητα για ταχύ και μαζικής κλίμακας έλεγχο του κορωνοϊού(περίπου 1.000 δείγματα την ημέρα).

Επίσης, μόλις προ 3ημέρου δημοσιεύθηκε η Απόφαση για τη«Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για τη λήψη δειγμάτωνβιολογικού υλικού και νοσηλευτική βοήθεια στα ύποπτα κρούσματαΚορωνοϊούκατ΄ οίκον με χρηματοδότηση από το ΕπιχειρησιακόΠρόγραμμα Μεταρρύθμισης του Δημόσιου Τομέα (ΕΠΜΔΤ)5».Ωστόσο, επειδή η βασική φιλοσοφία και στόχευση τουπρογράμματος αυτού αφορά την υλοποίηση παρεμβάσεωνσυστημικού χαρακτήρα και με προϋπόθεση την προοπτικήβιωσιμότητάς τους, προκαλείται ακόμη μεγαλύτεροςπροβληματισμός σχετικά με την παρακαταθήκη που μπορεί νααφήσει μια τέτοια παρέμβαση στο σύστημα Υγείας.

Με λίγα λόγια, ο διαγνωστικός έλεγχος διευρύνεται με εξαιρετικάδειλά βήματα και υποστηρίζεται με πενιχρά οικονομικά ποσά, ενώδεν ξεκαθαρίζεται ούτε το είδος των τεστ ούτε ο κλινικός καιεπιδημιολογικός στόχος. Ταυτόχρονα, το εξοργιστικά μεγαλύτεροποσό των τριάντα εκατομμυρίων ευρώ (€30.000.000) έχει διατεθείπρος τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα για την διενέργεια τεστανίχνευσης, χωρίς φυσικά να έχει, ακόμη και σήμερα, διατιμηθείαπό τον ΕΟΠΥΥ.

Συντηρείται, έτσι, η αισχροκέρδεια σε βάρος της ζωής και τηςασφάλειας των πολιτών της χώρας, προκειμένου οι ιδιώτες πουκοστολογούσαν έκαστο τεστ από 180 έως 350 ευρώ και τοέστελναν για ανάλυση στο Παστέρ και στο πιστοποιημένοεργαστήριο του ΕΚΠΑ να εξακολουθήσουν να ωφελούνται και οιπολίτες που δεν διαθέτουν την ανάλογη οικονομική δυνατότητα, ναστερούνται την ιατρική παρακολούθηση έως και να πεθαίνουν κατ’οίκον.

Όλες οι σκέψεις που εκθέτω δεν πηγάζουν από διάθεση στείραςαντικυβερνητικής κριτικής, αφού άλλωστε είναι διαπιστωμένες καιγνωστές σε όλους οι ελλείψεις νοσοκομειακού εξοπλισμού, ηανάγκη άμεσης ενίσχυσης του συστήματος με μόνιμους ιατρούς καινοσηλευτικό προσωπικό, ο καθορισμός της ημερήσιας αποζημίωσηςκλίνης Μ.Ε.Θ. των ιδιωτικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων στοεξοργιστικό ποσό των χιλίων εξακοσίων ευρώ (€1.600) ευρώημερησίως, καθώς, βέβαια, και η αδιαφάνεια στη διανομή τουτύπου του διόλου ευκαταφρόνητου ποσού των έντεκα εκατομμυρίων(11.000.000), ενώ, μάλιστα, έπεται «2η φάση» καμπάνιαςενημέρωσης για τον κορωνοϊό, όπως διεμήνυσε, μόλις τηνπερασμένη Παρασκευή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος από τηνΕπιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Νέα, με λίγα λόγια,και πολύ μεγαλύτερα ποσά πρόκειται, επιλεκτικά πάντοτε, νακατευθυνθούν προς τα φιλικά προς την Κυβέρνηση μέσα μαζικήςενημέρωσης.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του ιδίου του κυβερνητικούεκπροσώπου, Σ. Πέτσα, εγκρίθηκαν προγράμματα επικοινωνιακήςπροβολής 7 Περιφερειών της χώρας για το 2020 συνολικού ύψους13,5 εκατομμυρίων ευρώ. Αν σε αυτά προστεθούν και ταπρογράμματα επικοινωνίας των υπολοίπων 6 Περιφερειών και ταποσά που αφορούν την επικοινωνιακή πολιτική των ΕιδικώνΥπηρεσιών Διαχείρισης Ε.Π. των Περιφερειών και του ευρύτερουδημόσιου τομέα, τότε το ποσό μπορεί να φτάνει τα 45εκατομμύρια.

Η άποψή μου είναι ότι πρέπει να γίνει η αποτίμηση της διάδοσηςτου COVID 19Xμε τον πιο πειστικό, αξιόπιστο και ακριβή επιστημονικά τρόπο, ώστε να γνωρίζουμε πότε θα είναι, με το καλό, ο καιρός για να περιοριστούν τα μέτρα με την αποκλειστική φροντίδα και πρόνοια να διασφαλιστούν η υγεία και η επιβίωση της κοινωνίας.

 

Πηγές:

https://www.efsyn.gr/ygeia/238938ypohorise-i-ellada-ston-pagkosmio-harti-tov-koronoiov

https://worldometers.info/coronavirus/countries

https://iefimerida.gr/ellada.koronoios-ekea-xekina-7500-moriaka-test

https://tvxs.gr/news/ellada/giati-den-aksiologeitai-ethniko-kentro-aimodosias-gia-ta-test-koronaiou

https://www.epdm.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?tem=475

https://www.avgi.gr/article/10842/10939462/oi-kinetes-omades-ygeias-kai-to-kakektypo

 

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Διαβάστε ακόμη

28 Μαΐου 1918: Η μεγαλύτερη τραγωδία στην Αργολίδα, η πολύνεκρη έκρηξη στο Κεφαλάρι

Φωτογραφία από γιορτή στην Παναγία την Κεφαλαριώτισσα, πριν από το 1904.  Αν το 1918 υπήρχαν κάμερες και τηλεοπτικά κανάλια, για εβδομάδες το πρώτο θέμα στα...

Γνωριμία μικρών και μεγάλων με τον υγρότοπο Ναυπλίου-Νέας Κίου

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου), το απόγευμα του Σαββάτου 27/5 διοργανώθηκα δράση με στόχο την προβολή και προστασία του Υγρότοπου Ναυπλίου-Νέας...

Ο Αναστάσιος Δρούγκας υποψήφιος με το “Όραμα Δημιουργίας” του Δημήτρη Ορφανού

Ο Αναστάσιος Δρούγκας, αστυνομικός από Μάνεση, θα είναι υποψήφιος στις προσεχείς δημοτικές εκλογές στο Δήμο Ναυπλιέων με το “Όραμα Δημιουργίας” του Δημήτρη Ορφανού. Όπως αναφέρει...

28 Μαΐου 1918: Η μεγαλύτερη τραγωδία στην Αργολίδα, η πολύνεκρη έκρηξη στο Κεφαλάρι

Φωτογραφία από γιορτή στην Παναγία την Κεφαλαριώτισσα, πριν από το 1904.  Αν το 1918 υπήρχαν κάμερες και τηλεοπτικά κανάλια, για εβδομάδες το πρώτο θέμα στα...

Γνωριμία μικρών και μεγάλων με τον υγρότοπο Ναυπλίου-Νέας Κίου

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου), το απόγευμα του Σαββάτου 27/5 διοργανώθηκα δράση με στόχο την προβολή και προστασία του Υγρότοπου Ναυπλίου-Νέας...

Ο Αναστάσιος Δρούγκας υποψήφιος με το “Όραμα Δημιουργίας” του Δημήτρη Ορφανού

Ο Αναστάσιος Δρούγκας, αστυνομικός από Μάνεση, θα είναι υποψήφιος στις προσεχείς δημοτικές εκλογές στο Δήμο Ναυπλιέων με το “Όραμα Δημιουργίας” του Δημήτρη Ορφανού. Όπως αναφέρει...

Εκλέχθηκε βουλευτής ο Ναυπλιώτης Παύλος Χρηστίδης

  Ο Ναυπλιώτης Παύλος Χρηστίδης εκλέχθηκε βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής στο νότιο τομέα της Β' Αθήνας. Την έδρα στην Α΄ Θεσσαλονίκης αποφάσισε να κρατήσει ο...

Εκλέχθηκε βουλευτής ο Ναυπλιώτης Παύλος Χρηστίδης

  Ο Ναυπλιώτης Παύλος Χρηστίδης εκλέχθηκε βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής στο νότιο τομέα της Β' Αθήνας. Την έδρα στην Α΄ Θεσσαλονίκης αποφάσισε να κρατήσει ο...

Ο ΣΥΡΙΖΑ Ναυπλίου απαντά με σκληρή γλώσσα στον Κωστούρο

Ανακοίνωση κατά του δημάρχου Ναυπλιέων Δ. Κωστούρου, σε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα. εξέδωσε το Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ΟΜ Ναυπλίου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Ο τίτλος της...

Ο Δημήτρης Διαλιάτσης υποψήφιος με το “Όραμα Δημιουργίας” του Δημήτρη Ορφανού

Ο Δημήτρης Διαλιάτσης, συνταξιούχος του ΙΚΑ, θα είναι υποψήφιος στις προσεχείς δημοτικές εκλογές στο Δήμο Ναυπλιέων με το "Όραμα Δημιουργίας" του Δημήτρη Ορφανού. Όπως αναφέρει...

Πρόσφατα θέματα

Πρόσφατα θέματα

Ο Γιάννης Μαλτέζος στις Λίμνες, στην επέτειο για τους πεσόντες της σφαγής του 1944

Ο Γιάννης Μαλτέζος, πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου και...

Νεμέα: Πυροβολισμοί στον Δορυφορικό Σταθμό – Μία γυναίκα τραυματίστηκε

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής (28/5) στο φυλάκιο...

O Στέλιος Περράκης επίτιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θράκης – Συγχαρητήρια από τον δήμαρχο Ναυπλιέων

Θερμά συγχαρητήρια απέστειλε ο δήμαρχος Ναυπλιέων, Δημήτρης Κωστούρος, στον...

Ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο στην Αργολίδα

• Συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου 27/5, σε κοινότητα...

Ο Ανδριανός στις Λίμνες, στην επέτειο της εκτέλεσης 88 Ελλήνων από τα γερμανικά στρατεύματα

Ο βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Ανδριανός παρέστη...

Ο βουλευτής Γιώργος Γαβρήλος στο ετήσιο μνημόσυνο για τους πεσόντες των Λιμνών

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Γιώργος Γαβρήλος, παραβρέθηκε στο...

Κυριακή 28 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν – Κάποια γεγονότα σαν σήμερα

Εικόνες: Οι Ελληνίδες αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγειν και...