Α. Πουλάς: Να ληφθούν μέτρα στήριξης των αλιέων της Αργολίδας και όλης της χώρας

Μέτρα στήριξης της αλιείας στην Αργολίδα αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα ζητά ο βουλευτής Αργολίδας Ανδρέας Πουλάς με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή.

Ειδικότερα ο κ. Πουλάς απευθύνει την ερώτησή του στους Υπουργούς Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τονίζοντας τη δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει και οι αλιείς της χώρας λόγω της εξάπλωσης του κορωνοϊού και ζητά μέτρα οικονομικής στήριξης, ανακούφισης και διευκόλυνσης τους προκειμένου να μπορέσουν να επιβιώσουν.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Η εξάπλωση της πανδημίας του Covid-19 στη χώρα μας έχει δυσμένεις οικονομικές επιπτώσεις για πολλούς επαγγελματικούς κλάδους και πλήττει το εισόδημα πολλών επαγγελματιών και  παραγωγικών κλάδων του πρωτογενούς τομέα, όπως είναι οι αλιείς.

Παρότι οι κεντρικές αγορές ιχθύων παραμένουν προς το παρόν ανοιχτές προκειμένου να διατηρηθεί σχετική ομαλότητα στην προμήθεια της αγοράς, η διακίνηση των αλιευτικών προϊόντων έχει ελαχιστοποιηθεί, καθώς μεταξύ άλλων, η λιανική  ζήτηση έχει μειωθεί αισθητά λόγω του περιορισμού των μετακινήσεων των καταναλωτών,  της αναστολής λειτουργίας των χώρων εστίασης και της  πλήρους αναστολής κάθε τουριστικής κίνησης. Την δυσχερή οικονομική κατάσταση των αλιέων επιτείνει και η καταστροφή των ευπαθών αλιευτικών αποθεμάτων τους λόγω της έλλειψης ζήτησης.

Είναι προφανές ότι οι οικονομικές συνέπειες της αντιμετώπισης της πανδημίας έχουν προσθέσει επιπλέον ζητήματα, στα διαχρονικά προβλήματα των αλιέων και ιδίως των παράκτιων αλιέων, τα οποία εξέθεσαν πρόσφατα στον κ.Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και για τα οποία είναι ενήμεροι οι υπηρεσιακοί παράγοντες του υπουργείου (πχ. καταβολή αποζημιώσεων από τις ζημιές που προκαλούν τα κητώδη,  κατοχύρωση του επαγγέλματος με συγκεκριμένα κριτήρια, βιντζότρατεςκλπ).

Ειδικότερα, στο Ν. Αργολίδας αρκετοί κάτοικοι ασχολούνται με την αλιεία, κυρίως την παράκτια αλλά και τη μέση αλιεία και στηρίζουν το οικογενειακό τους εισόδημα σε αυτή. Πρόκειται κυρίως, για ατομικές ή οικογενειακές επιχειρήσεις με μικρά ή μεσαία σκάφη, που συμβάλλουν  στην τοπική οικονομία και στο τουριστικό προϊόν του Νομού, όπου ως γνωστόν η τουριστική κίνηση διαρκεί όλο το χρόνο. Στην παρούσα χρονική στιγμή οι δυσμενείς επιπτώσεις της εξάπλωσης του Covid-19 έχουν ήδη αποτυπωθεί στα εισοδήματα τους. Δεδομένου του ότι οι οικονομικές επιπτώσεις στην οικονομία λόγω πανδημίας ενδεχομένως να είναι μόνο στην αρχή, με άγνωστο χρόνο λήξης των μέτρων περιορισμού, υπάρχει ανάγκη να προβλεφθούν συγκεκριμένα μέτρα υποστήριξης και του κλάδου των παράκτιων αλιέων, που στηρίζουν τις τοπικές οικονομίες και των οποίων οι οικονομικές υποχρεώσεις δεν έχουν σταματήσει να είναι απαιτητές.

Η κυβέρνηση αναγνωρίζοντας την αλιεία ως πληττόμενη δραστηριότητα λόγω κορωνοϊού, ενέταξε τον ΚΑΔ 03.11 της θαλάσσιας αλιείας στις επιχειρήσεις που εντάσσονται στο πλαίσιο προστασίας.

Επιπλέον ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης είχε στις 7 Απριλίου τηλεδιάσκεψη με  τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου του, προκειμένου να διερευνηθούν οι δυνατότητες αξιοποίησης υποστηρικτικών μέτρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑΛΘ 2014-2020) στους αλιείς που πλήττονται από τις επιπτώσεις της πανδημίας. Ας σημειωθεί ότι το πρόγραμμα αυτό προσθέτει ακόμα 100 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών του COVID-19 στους αλιείς, πλέον των  150 εκατομμυρίων, που διέθεσε στο ΥΠΑΑΤ το Υπουργείο Οικονομικών για την ενίσχυση του συνόλου των παραγωγών του πρωτογενούς τομέα. Ακόμα όμως, δεν έχουν υπάρξει ανακοινώσεις σχετικά με την εξειδίκευση των μέτρων ανακούφισης και στήριξης των αλιέων, επιτείνοντας την αγωνία τους για την οικονομική επιβίωση των ίδιων και των οικογενειών τους.

• Δεδομένου του ότι στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που ζούμε είναι απαραίτητη η στήριξη του εισοδήματος όλων των επαγγελματικών κλάδων της χώρας, προκειμένου οι πολίτες να έχουν μία αξιοπρεπή διαβίωση

• Δεδομένου του ότι προβλέπεται η συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) για την καταβολή αποζημιώσεων σε αλιείς και για απώλειες εισοδήματος οφειλόμενες σε κρίση στον τομέα της δημόσιας υγείας

• Δεδομένου του ότι υπάρχει η δυνατότητα ενεργοποίησης του Ευρωπαϊκού Κανονισμού DeMinimis.

• Δεδομένου του ότι πέραν των μέτρων άμεσης οικονομικής στήριξης των παράκτιων αλιέων είναι επιπλέον δυνατή 1ονη αξιοποίηση μέσω του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ  ευρωπαικών προγραμμάτων εκπαίδευσης / επαγγελματικής κατάρτισης τους με τη μορφή επιδοτούμενων σεμιναρίων, στα πρότυπα των επιδοτούμενων προγραμμάτων τηλεκατάρτισης που προβλέπονται για τους επιστήμονες, αλλά και 2ονη δυνατότητα προώθησης της  διάθεσης των προϊόντων τους στην εσωτερική αγορά (νοσοκομεία, Στρατό, ιδρύματα) κατ’ αποκλειστικότητα, μέτρο που δικαιολογείται από τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και ανωτέρας βίας που προκλήθηκαν σε εθνικό επίπεδο, λόγω της απρόβλεπτης και επείγουσας ανάγκης αντιμετώπισης της πανδημίας.

Ερωτάσθε κ.Υπουργοί:

1- Με ποια μέτρα και με βάση ποιο χρονοδιάγραμμα σκοπεύετε να εξειδικεύσετε τους τρόπους οικονομικής στήριξης προς τους  παράκτιους αλιείς;

2- Με ποιον τρόπο τελικά, προτίθεστε να αξιοποιήσετε τη συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) για την καταβολή αποζημιώσεων στους παράκτιους αλιείς για τις απώλειες του εισοδήματος τους, που οφείλονται στην πανδημία του COVID-19 και με ποια συγκεκριμένα κριτήρια θα τις προσδιορίσετε;

3- Είναι στις προθέσεις σας η ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού De Minimis για την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος;

4- Σκοπεύετε να λάβετε πρόσθετα μέτρα ανακούφισης ή διευκόλυνσης καταβολής των υποχρεώσεων  των αλιέων προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τις τράπεζες;

5- Υπάρχει η δυνατότητα να προβλεφθεί η διανομή των αλιευτικών αποθεμάτων των αλιέων και ιδίως των παράκτιων αλιέων στα νοσοκομεία, στον στρατό και σε επιχορηγούμενα από τον κρατικό προϋπολογισμό ιδρύματα ώστε  να στηριχθούν οι εγχώριοι αλιείς, επιπρόσθετα τυχόν άλλων μέτρων λάβετε, πρόβλεψη που είναι εύλογη και δίκαιη λόγω των έκτακτων συνθηκών ανωτέρας βίας που η πανδημία προκαλεί σε εθνικό επίπεδο;

6- Υπάρχει η δυνατότητα πρόβλεψης επιδοτούμενων προγραμμάτων κατάρτισης / εκπαίδευσης των αλιέων,  στο πρότυπο των επιδοτούμενων προγραμμάτων για τους επιστήμονες;

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Διαβάστε ακόμη

Έχασε τη ζωή της στη θάλασσα του Κιβερίου η Αργίτισσα Σοφία Ουλή-Τζανάκη

Θλίψη επικρατεί στο Άργος για το θάνατο της Σοφίας Ουλή-Τζανάκη. Η 78χρονη, η οποία επί χρόνια ήταν υπεύθυνη στο Υποθηκοφυλακείο Άργους, έχασε τη ζωή...

Η συνέντευξη του δημάρχου Άργους-Μυκηνών Γιάννη Μαλτέζου στην ΕΡΤ

Φιλοξενούμενος στην εκπομπή της ΕΡΤ News "Τα εν Δήμω", με τον Τάκη Σαράντη και τη Μαρία Μαγκλάρα, ήταν το βράδυ της Τετάρτης 17/7 ο...

Η νέα Διοικούσα Επιτροπή του Πανναυπλιακού – Οι πρώτες κινήσεις της

Ανακοινώθηκε η νέα Διοικούσα Επιτροπή του Πανναυπλιακού-Ηρακλή. Την αποτελούν οι: Νίκος Βερβεσός, Ηλίας Τσούρνος, Κυριάκος Καλύβας, Βαγγέλης Δαγλής, Ανδριανός Τρίγκας, Γιώργος Μερμίγκης, Βαγγέλης Μπακάλης, Βαλάντης...

Έχασε τη ζωή της στη θάλασσα του Κιβερίου η Αργίτισσα Σοφία Ουλή-Τζανάκη

Θλίψη επικρατεί στο Άργος για το θάνατο της Σοφίας Ουλή-Τζανάκη. Η 78χρονη, η οποία επί χρόνια ήταν υπεύθυνη στο Υποθηκοφυλακείο Άργους, έχασε τη ζωή...

Η συνέντευξη του δημάρχου Άργους-Μυκηνών Γιάννη Μαλτέζου στην ΕΡΤ

Φιλοξενούμενος στην εκπομπή της ΕΡΤ News "Τα εν Δήμω", με τον Τάκη Σαράντη και τη Μαρία Μαγκλάρα, ήταν το βράδυ της Τετάρτης 17/7 ο...

Η νέα Διοικούσα Επιτροπή του Πανναυπλιακού – Οι πρώτες κινήσεις της

Ανακοινώθηκε η νέα Διοικούσα Επιτροπή του Πανναυπλιακού-Ηρακλή. Την αποτελούν οι: Νίκος Βερβεσός, Ηλίας Τσούρνος, Κυριάκος Καλύβας, Βαγγέλης Δαγλής, Ανδριανός Τρίγκας, Γιώργος Μερμίγκης, Βαγγέλης Μπακάλης, Βαλάντης...

Σύσκεψη Μαλτέζου-Ορφανού για να επιλυθούν διαφωνίες των Δήμων Άργους και Ναυπλίου

Σύσκεψη Μαλτέζου-Ορφανού για να επιλυθούν διαφωνίες των Δήμων Άργους και Ναυπλίου Κοινό δελτίο τύπου Δήμου Άργους-Μυκηνών και Δήμου Ναυπλιέων Προβλήματα, παρεξηγήσεις και ασυνεννοησία συσσωρευμένα εδώ...

Σύσκεψη Μαλτέζου-Ορφανού για να επιλυθούν διαφωνίες των Δήμων Άργους και Ναυπλίου

Σύσκεψη Μαλτέζου-Ορφανού για να επιλυθούν διαφωνίες των Δήμων Άργους και Ναυπλίου Κοινό δελτίο τύπου Δήμου Άργους-Μυκηνών και Δήμου Ναυπλιέων Προβλήματα, παρεξηγήσεις και ασυνεννοησία συσσωρευμένα εδώ...

Θάνατος λουόμενου στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Μύλων-Κιβερίου – Η ανακοίνωση του Λιμενικού

Θάνατος λουόμενου στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Μύλων-Κιβερίου Ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος Τις απογευματινές ώρες της Τετάρτης 17 Ιουλίου, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Ναυπλίου ότι ένας 70χρονος...

Άργος: Τι λέει ο Γιάννης Μαλτέζος για τις εργασίες καλλωπισμού στο λόφο Ασπίδος

Άργος: εργασίες καλλωπισμού στο λόφο Ασπίδος Στις εργασίες καθαριότητας και καλλωπισμού που γίνονται τις τον τελευταίο ενάμιση μήνα στο λόφο Ασπίδος στο Άργος, αναφέρεται ο...

Πρόσφατα θέματα

Πρόσφατα θέματα

Πρόστιμο 10.000 ευρώ σε σούπερ μάρκετ στο Άργος

Με απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας,...

Η συνέντευξη του δημάρχου Άργους-Μυκηνών Γιάννη Μαλτέζου στην ΕΡΤ

Φιλοξενούμενος στην εκπομπή της ΕΡΤ News "Τα εν Δήμω",...

Η νέα Διοικούσα Επιτροπή του Πανναυπλιακού – Οι πρώτες κινήσεις της

Ανακοινώθηκε η νέα Διοικούσα Επιτροπή του Πανναυπλιακού-Ηρακλή. Την αποτελούν...

Σύσκεψη Μαλτέζου-Ορφανού για να επιλυθούν διαφωνίες των Δήμων Άργους και Ναυπλίου

Σύσκεψη Μαλτέζου-Ορφανού για να επιλυθούν διαφωνίες των Δήμων Άργους...

Θάνατος λουόμενου στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Μύλων-Κιβερίου – Η ανακοίνωση του Λιμενικού

Θάνατος λουόμενου στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Μύλων-Κιβερίου Ανακοίνωση του Λιμενικού...