Ο Γ. Γκιόλας αναφέρει τις ελλείψεις προσωπικού στα νοσοκομεία της Αργολίδας και ζητά άμεση ενίσχυση

Ερώτηση προς τον υπουργό Υγείας Β. Κικίλια κατέθεσε ο βουλευτής Αργολίδας του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Γκιόλας με θέμα « Άμεσες ανάγκες για διορισμό: α) Διοικητικού Συμβουλίου στο Γ.Ν.Αργολίδας και β) Μονίμων ιατρών για την κάλυψη των κενών στις δύο Νοσηλευτικές Μονάδες του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας, ως και στα Κέντρα Υγείας του Νομού».

Όπως αναφέρει στην Ερώτηση:

Εν όψει των εξαιρετικών περιστάσεων στις οποίες έχει περιέλθει η χώρα από την πανδημία του Κορωνοϊού και των ολοένα αυξανομένων κρουσμάτων συνεπεία αυτού.

Ωσαύτως βρίσκεται προ των θυρών η επέκταση της διασποράς των κρουσμάτων σε όλη την περιφέρεια και ως εκ τούτου και στο νομό Αργολίδας. Επομένως είναι απολύτως και αμέσως αναγκαία η προετοιμασία όλων των υποδομών των μονάδων υγείας για να ανταπεξέλθουν με τον ταχύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο προκειμένου να αναχαιτιστεί η επέκταση του Κορωνοϊού.

Λόγω των ανωτέρω εξαιρετικών συνθηκών είναι πλέον αμέσως αναγκαία η συγκρότηση και λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας για να λάβει αποφάσεις ώστε να προετοιμάσει το Γ.Ν. Αργολίδας για την υποδοχή των ασθενών που αναμένεται να νοσήσουν από τον Κορωνοϊό.

Ο διορισμός των νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου, αρμοδιότητα την οποία δύναται να ασκήσει αποκλειστικά ο Υπουργός Υγείας δεν έχει γίνει μέχρι και σήμερα.

Παρατύπως, ως μη υπαγόμενο στην αρμοδιότητα και τα δικαιώματα των Διοικητών ζητήθηκε από την κα Διοικήτρια η παραίτηση των υφισταμένων μελών, τα οποία παρ’ όλα αυτά και την επιτυχή τετραετή θητεία τους έχουν δηλώσει ότι θέτουν την παραίτηση τους στην διάθεση του Υπουργού.

Επειδή από την ανάληψη των καθηκόντων της κας Διοικήτριας δεν έχει συγκληθεί, έστω το υπάρχον Δ.Σ., για να γίνει ενημέρωση αυτής και του κ.Υποδιοικητή επί των πεπραγμένων και κυρίως των υπό εξέλιξη έργων και των αναγκών των δύο Νοσηλευτικών Μονάδων Αργους και Ναυπλίου και ειδικότερα για την υποδοχή και θεραπεία όσων πρόκειται να προσβληθούν από τον Κορωνοϊό.

Ήδη από μακρού χρονικού διαστήματος υπερβαίνοντος το έτος υφίστανται πολλές κενές θέσεις ιατρικού προσωπικού στο Γ.Ν. Αργολίδας. Για την κάλυψη των κενών τούτων και στις δύο Νοσηλευτικές Μονάδες έχει προ καιρού προκηρυχθεί η κάλυψη των θέσεων, πλην όμως, πέραν δύο συγκεκριμένων θέσεων για την κάλυψη των οποίων οι προκηρυχθέντες διαγωνισμοί απέβησαν άκαρποι, οι προσλήψεις δεν έχουν ολοκληρωθεί, παρ’ ότι έχει μεσολαβήσει μεγάλο χρονικό διάστημα, με συνέπεια τούτων να προκαλείται τεράστιο πρόβλημα στην επαρκή κάλυψη και λειτουργία των εν λόγω Μονάδων.

Ειδικότερα οι διορισμοί μονίμων ιατρών που δεν έχουν ολοκληρωθεί, ήσαν κατά μονάδα οι εξής:

A. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΓΟΥΣ

1. Τρεις (3) θέσεις ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ., αποκλειστικά για τη στελέχωση του ΤΕΠ, επιπλέον των προβλεπόμενων θέσεων του Οργανισμού και συγκεκριμένα (1) Παθολογίας ΕΑ, (1) Χειρουργικής ΕΒ, (1) Καρδιολογίας ΕΒ (Γ4α/Γ.Π./77848/15-10-2018 απόφαση του Υπουργείου Υγείας.

2. Δύο (2) μόνιμες θέσεις ιατρών και συγκεκριμένα (1) Χειρουργικής ΕΒ, (1)Καρδιολογίας ΕΒ (Γ4α/Γ.Π./25794/3-4-2018 απόφαση του Υπουργείου Υγείας, η οποία τροποποιήθηκε με την αρ. Γ4α/Γ.Π./30595/23-4-2018 απόφαση).

3. Έξι (6) μόνιμες θέσεις ιατρών και συγκεκριμένα (1) Χειρουργικής ΕΒ, (1)Καρδιολογίας ΕΒ, (1) Ακτινοδιαγνωστικής ΕΒ, (1) Αναισθησιολογίας ΕΒ, (1)Ιατρικής Βιοπαθολογίας ΕΒ, (1) Αιματολογίας ή Βιοπαθολογίας ή ΠαθολογίαςΕΒ (Γ4α/Γ.Π.36305/17/5/2019 απόφαση του Υπουργείου Υγείας).

Β.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

1. Μία (1) θέση Χειρουργικής ΕΒ (Γ4α/Γ.Π./60735/09-08-2018).

2. Πέντε (5) μόνιμες θέσεις ιατρών και συγκεκριμένα (1) ΠαθολογικήςΟγκολογίας, (1) Χειρουργικής ΕΒ, (1) Ακτινοδιαγνωστικής ΕΒ, (1)Αναισθησιολογίας ΕΒ, (1) ΙατρικήςΒιοπαθολογίαςΕΒ (Γ4α/Γ.Π.36305/17/5/2019 απόφαση του Υπουργείου Υγείας). Επίσης δεν έχουν επαναπροκηρυχθεί δυο (2) θέσεις και συγκεκριμένα (1) Παθολογίας και (1)Ψυχιατρικής, οι οποίες είχαν προκηρυχθεί με τις Γ4α/Γ.Π./25794/3-4-2018 και Γ4α/Γ.Π./21989/16-03- 2018 αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας αντίστοιχα, αλλά οι διαγωνισμοί απέβησαν άκαρποι.

Επιπλέον ενόψει επαρκούς υπολοίπου στον προϋπολογισμό του Γ.Ν.Α.(Ν.Μ. Ναυπλίου) για το οικονομικό έτος 2020 ζητήθηκε από τον αναπληρωτή Διοικητή κ. Γεώργιο Φαράντο η έγκριση για την πρόσληψη τριών ιατρών με ειδικότητα των δύο Παθολογίας και ενός Γυναικολογίας – Μαιευτικής και για τρειςμήνες. Πλην όμως μέχρι και σήμερα δεν έχει δοθεί η απαραίτητη έγκριση επί των από 08/01/2020 και με αριθμ. Πρωτ. 86-87 εγγράφων της Ν.Μ. Ναυπλίου προς την αρμόδια 6η Υ.Π.Ε.

Επιπροσθέτως και ειδικώς στην Παθολογική Κλινική της Ν.Μ. Ναυπλίου οι ελλείψεις είναι τεράστιες και ανυπέρβλητες με συνέπεια να τίθεται εν κινδύνω η ίδια η ύπαρξη και λειτουργία αυτής, μάλιστα δε για το λόγω αυτό ζητήθηκε η πρόσληψη των 2 παθολόγων με τρίμηνες συμβάσεις.

Έτσι η Παθολογική Κλινική του Ναυπλίου αυτή τη στιγμή δεν διαθέτει ιατρό.

Οι ανάγκες καλύπτονται, εμβαλωματικά, με προσωρινές μετακινήσεις ολίγων μηνώνή και ημερών, που λήγουν και παρατείνονται, ιατρών διατιθεμένων από τα Κ.Υ. ή και τη Ν.Μ. Αργους περιστασιακά, με συνέπεια, το φαινόμενο της υποστελέχωσης να συμπαρασύρει ως αλυσίδα τα Κ.Υ. αλλά και τη Ν.Μ. του Αργους.

Επιπλέον σε δύο κωμοπόλεις του απομακρυσμένου Δήμου Ερμιονίδας και συγκεκριμένα στο Πόρτο Χέλι και την Κοιλάδα υφίστανται δύο αγροτικά ιατρεία σε που στεγάζονται σε κτήρια εφοδιασμένα με τον απαραίτητο εξοπλισμό, τα οποία έχουν δημιουργηθεί με τη συνδρομή του οικείου Δήμου αλλά και χορηγίες ιδιωτών δύο αγροτικά ιατρεία.

Παρά την ύπαρξη των δύο πιο πάνω ιατρείων εξακολουθούν να υφίστανται μεγάλες ελλείψεις στο Κ.Υ. Κρανιδίου που αδυνατεί να καλύψει με πληρότητα τις ανάγκες Υγείας σε τοπικό επίπεδο, οι οποίες είναι πολλαπλάσιες των αναγκών των μονίμων κατοίκων λόγω της προσέλευσης πλήθους επισκεπτών και τουριστών, καθώς και πολιτών με δευτερεύουσες κατοικίες. Εν τούτοις δεν έχουν μέχρι τώρα προκηρυχθεί οι δύο θέσεις αγροτικών ιατρών.

Επειδή η επέκταση του Κορωνοϊού είναι αναμενόμενη, λόγω της πανδημίας που έχει λάβει, να πλήξει όλη τη περιφέρεια και το Νομό Αργολίδας οι ανωτέρω προσλήψεις είναι απολύτως και άμεσα αναγκαίες να γίνουν σε συντομότατο χρόνο ώστε να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες του Γ.Ν. Αργολίδας για την αναχαίτιση της εξάπλωσης των κρουσμάτων από τον Κορωνοϊό, η ως άνω όμως κάλυψη θα θωρακίσει το Νοσοκομείο για την εξασφάλιση της Υγείας στους πολίτες της περιοχής.

Με βάση τα ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Γιατί δεν προβαίνει στον άμεσο διορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας;

2. Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί για να αντιμετωπισθούν οι ελλείψεις σε ιατρούς που υφίστανται στις δύο Νοσηλευτικές Μονάδες του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας και των Κέντρων Υγείας του Νομού;

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Διαβάστε ακόμη

Λίμνες Άργους: Μνημόσυνο για τους 88 σφαγιασθέντες στην Κατοχή

Μνημόσυνο υπέρ των 88 αμάχων (ανάμεσα τους γυναίκες και παιδιά) που σφαγιάσθηκαν στο μαρτυρικό χωριό των Λιμνών πραγματοποιήθηκε σήμερα στο ιερό ναό Ζωοδόχου Πηγής...

Το παρθεναγωγείο των αδελφών Ουρσουλινών στο Ναύπλιο

Το παρθεναγωγείο των αδελφών Ουρσουλινών στο Ναύπλιο Η καλή κοινωνία του Ναυπλίου, ανέκαθεν επιθυμούσε την κατάλληλη διαπαιδαγώγηση των κοριτσιών. Ιδιωτικά παρθεναγωγεία βρίσκουμε ήδη από τον...

Η παράσταση “Lemon” στο Άργος το Σάββατο 25 Μαΐου

Η παράσταση "Lemon" στο Άργος το Σάββατο 25 Μαΐου Το Lemon ταξιδεύει στο Άργος και γιορτάζει 6 χρόνια παραστάσεων! Μουσείο Μελισσοκομικής Tέχνης «Άξιον Εστί» Σάββατο 25 Μαΐου   Το...

Λίμνες Άργους: Μνημόσυνο για τους 88 σφαγιασθέντες στην Κατοχή

Μνημόσυνο υπέρ των 88 αμάχων (ανάμεσα τους γυναίκες και παιδιά) που σφαγιάσθηκαν στο μαρτυρικό χωριό των Λιμνών πραγματοποιήθηκε σήμερα στο ιερό ναό Ζωοδόχου Πηγής...

Το παρθεναγωγείο των αδελφών Ουρσουλινών στο Ναύπλιο

Το παρθεναγωγείο των αδελφών Ουρσουλινών στο Ναύπλιο Η καλή κοινωνία του Ναυπλίου, ανέκαθεν επιθυμούσε την κατάλληλη διαπαιδαγώγηση των κοριτσιών. Ιδιωτικά παρθεναγωγεία βρίσκουμε ήδη από τον...

Η παράσταση “Lemon” στο Άργος το Σάββατο 25 Μαΐου

Η παράσταση "Lemon" στο Άργος το Σάββατο 25 Μαΐου Το Lemon ταξιδεύει στο Άργος και γιορτάζει 6 χρόνια παραστάσεων! Μουσείο Μελισσοκομικής Tέχνης «Άξιον Εστί» Σάββατο 25 Μαΐου   Το...

Δηλώσεις του υπουργού Μ. Βορίδη μετά τη συνάντηση με τον δήμαρχο Ναυπλιέων Δ. Ορφανό

Βορίδη συνάντηση με δήμαρχο Ναυπλιέων Συνάντηση με τον υπουργό Επικρατείας Μάκη Βορίδη είχε το πρωί της Παρασκευής 24/5 ο δήμαρχος Ναυπλιέων Δημήτρης Ορφανός, στο...

Δηλώσεις του υπουργού Μ. Βορίδη μετά τη συνάντηση με τον δήμαρχο Ναυπλιέων Δ. Ορφανό

Βορίδη συνάντηση με δήμαρχο Ναυπλιέων Συνάντηση με τον υπουργό Επικρατείας Μάκη Βορίδη είχε το πρωί της Παρασκευής 24/5 ο δήμαρχος Ναυπλιέων Δημήτρης Ορφανός, στο...

Τα αποτελέσματα στις εκλογές της ΕΛΜΕ Αργολίδας

Τα αποτελέσματα στις εκλογές της ΕΛΜΕ Αργολίδας Την Πέμπτη 23 Μαΐου έγιναν οι εκλογές στην Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΕΛΜΕ) Αργολίδας για την ανάδειξη αντιπροσώπων...

Ανακοίνωση του ΚΚΕ για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το Άργος

ΚΚΕ για εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το Άργος ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Τ.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΚΚΕ Η παρουσία του πρωθυπουργού στηνπόλη του Άργους, σηματοδοτείτην από την ίδια την...

Πρόσφατα θέματα

Πρόσφατα θέματα

ΣΥΡΙΖΑ: Ομιλία του Διονύση Τεμπονέρα στο Άργος

ΣΥΡΙΖΑ: Ομιλία του Διονύση Τεμπονέρα στο Άργος Η Οργάνωση Μελών...

Ζητείται κυρία για τον καθαρισμό οικίας στην πόλη του Άργους

Ζητείται κυρία για τον καθαρισμό οικίας στην πόλη του...

ΚΚΕ: Περιοδεία της Δήμητρας Σταματέλου στα νοσοκομεία Άργους, Ναυπλίου

ΚΚΕ Σταματέλου νοσοκομεία Άργους Ναυπλίου Περιοδεία στα δύο νοσοκομεία του...

Λίμνες Άργους: Μνημόσυνο για τους 88 σφαγιασθέντες στην Κατοχή

Μνημόσυνο υπέρ των 88 αμάχων (ανάμεσα τους γυναίκες και...

Εκδηλώσεις μνήμης στο Άργος για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου

Άργος για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου Διήμερο εκδηλώσεων...

26 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν – Κάποια γεγονότα σαν σήμερα

26 Μαΐου: γεγονότα σαν σήμερα Εικόνες: Κυβέλη, το εξώφυλλο της...

Φωτιά σε αυτοκίνητο στο Άργος

Φωτιά ξέσπασε σε ΙΧ αυτοκίνητο το οποίο το απόγευμα...