Ανακοίνωση της διοικήτριας του Νοσοκομείου Αργολίδας για τα επισκεπτήρια

Ανακοίνωση της διοικήτριας του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας Μαρίας Σαρίδη

Αναστέλλεται το επισκεπτήριο και όπου κρίνεται αναγκαίο, να υπάρχει ένας συνοδός, θα δίδεται ειδική άδεια από τον διευθυντή του τμήματος.

Δεν επιτρέπεται η παραμονή στο Νοσοκομείο συνοδών που παρουσιάζουν οποιοδήποτε σύμπτωμα ενδεικτικό λοίμωξης ανώτερου αναπνευστικού (πυρετό, δεκατική κίνηση, βήχα, φαρυγγαλγία, ρινι8κή καταρροή, κ.λ.π.).

Ο συνοδός θα πρέπει να είναι ενήμερος για την εφαρμογή των προφυλάξεων επαφής και απολύμανσης χεριών.

Την εφαρμογή και τήρηση των ανωτέρω θα επιβλέπει ο προϊστάμενος ή υπεύθυνος νοσηλευτής του τμήματος, συνεπικουρία με την υπηρεσία φύλαξης.