Η “μπερδεμένη” απάντηση της ΕΕΤΤ για τα 8,5 χρόνια λειτουργίας της κεραίας στο 3ο Δημοτικό Άργους

Έπειτα από παρέμβαση των τριών βουλευτών Αργολίδας προς το Υπουργείο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την κεραία της Vodafone δίπλα στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Άργους, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) αναφέρει το λόγο που ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας της.

Η ΕΕΤΤ λέει (αν καταλαβαίνουμε καλά από το ασύντακτο και μπερδεμένο κείμενο) πως στις 17-2-2020 ανακάλεσε την άδεια που είχε δώσει στις 23-9-2011. Έξι μήνες πριν, τo Mάρτιο του 2011 υπήρξε απόφαση της Δ’ ΕΠΚΑ (Αρχαιολογίας Αργολίδας) σύμφωνα με την οποία δεν εγκρίνονταν οι περιβαλλοντικοί όροι για την εγκατάσταση της κεραίας. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου είχε αποφασίσει να μη δοθεί έγκριση λειτουργίας αλλά η ΕΕΤΤ όταν έδωσε την άδεια δεν είχε την κατάλληλη ενημέρωση γι’ αυτό… Kαι μάλλον δεν την έλαβε ποτέ!

Όπως και να έχει το θέμα, 8,5 χρόνια εκατοντάδες μαθητές που πέρασαν από το σχολείο έχοντας λίγα μέτρα από τα κεφάλια τουςε την κεραία. Από αβλεψία (;) κάποιων “υπευθύνων” τόσα χρόνια η κεραία λειτουργούσε κανονικά, καλά καμουφλαρισμένη…

Δείτε την απάντηση της ΕΕΤΤ, στην παράγραφο όπου εξηγείται ο λόγος που λειτουργούσε παράνομα η κεραία:

Βάσει των ανωτέρω η υπηρεσία μας με την υπ’ αριθμ. 35001/17-02-2020 προχώρησε σε ανάκληση της υπ’ αριθμ. 6751/Φ610/23/9/2011 απόφασή της διά της οποίας είχε χορηγηθεί στην Εταιρεία «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών   Άδεια κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη θέση ΔΥΤΙΚΟ ΑΡΓΟΣ (1101128) επί της οδού Φορονέως 355 Δ. Άργους- Μυκηνών Π.Ε. Αργολίδος, λόγω της προγενέστερης Απόφασης ανάκλησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, σύμφωνα με την οποία κατά το χρόνο έκδοσής της δεν είχε τεθεί υπόψη της Υπηρεσίας η υπ’ αριθμ. Φ5Β/1380/4-3-2011 απόφαση της Δ’ ΕΠΚΑ, σύμφωνα με την οποία δεν εγκρίνονται οι περιβαλλοντικοί όροι για την εγκατάσταση του ανωτέρω σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας».

 

Διαβάστε ολόκληρη την απάντηση της Ε.Ε.Τ.Τ. στους βουλευτές Αργολίδας, στην ερώτηση που είχαν καταθέσει σχετικά με την παράνομη τοποθέτηση κεραιών κοντά στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Άργους:

«Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 35 του Ν. 4635/2019 σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευής κεραίας σε απόσταση μέχρι 300 μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων, τα όρια έκθεσης του κοινού απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των τιμών που καθορίζονται στα άρθρα 2 – 4 της υπ’ αριθμ. 53571/3839/6.9.2000 κοινής Υπουργικής Απόφασης ή στην εκάστοτε ισχύουσα αντίστοιχη κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Επίσης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 35 του ν. 4635/2019 που διέπει την αδειοδότηση κατασκευών κεραιών στην ξηρά, δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε κτιριακές εγκαταστάσεις βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων.

Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το Άρθρο 5 παρ. 1 της ΚΥΑ 53571/3839/2000 (ΦΕΚ 1105/Β/6-9-2000) η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) είναι αρμόδια για την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ακτινοβολία και τα σχετικά μέτρα προφύλαξης, εξετάζει – και εγκρίνει ή απορρίπτει – τις υποβληθείσες μελέτες ραδιοεκπομπών, διενεργεί επιτόπιους ελέγχους και κάνει μετρήσεις που αφορούν την τήρηση των ανωτέρω ορίων. Τα αποτελέσματα των ελέγχων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΕΕΑΕ. Επίσης αρμόδιος φορέας για τη διενέργεια ελέγχων αναφορικά με την τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας συμπεριλαμβανομένων των Δηλώσεων υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις είναι η οικεία Περιφέρεια.

Τέλος, σας επισημαίνουμε ότι η αρμοδιότητα της Υπηρεσίας μας προς αδειοδότηση των εν λόγω κατασκευών κεραιών ασκείται δεσμίως και όχι κατά διακριτική ευχέρεια, και ως εκ τούτου εφόσον πληρούνται οι εκ του Νόμου προϋποθέσεις η ΕΕΤΤ είναι υποχρεωμένη να προχωρά στην αδειοδότησητου εκάστοτε σταθμού βάσης κινητής επικοινωνίας, χωρίς να δικαιούται εκ του Νόμου να εξαιρέσει κάποιες κεραίες από αυτή τη διαδικασία αδειοδότησης.

Η δε ανάκληση για τις ήδη αδειοδοτημένες κατασκευές κεραιών μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με τις προϋποθέσεις του υφιστάμενου Κανονισμού Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην ξηρά υπ’ αρ. 661/2/19-7-2012 Απόφαση της ΕΕΤΤ (ΦΕΚ 2529/Β/17-9-2012). Πιο συγκεκριμένα όταν ανακληθεί η χορηγηθείσα έγκριση ή θετική γνωμάτευση άλλης υπηρεσίας ή όταν υπάρχει τουλάχιστον μία αιτιολογημένη οριστική απόρριψη της μελέτης ή της αίτησης που έχει υποβλήθεί προς έγκριση σε αρμόδια υπηρεσία και αποτελεί προαπαιτούμενο για την εγκατάσταση και λειτουργία της κατασκευής κεραίας.

Βάσει των ανωτέρω η υπηρεσία μας με την υπ’ αριθμ. 35001/17-02-2020 προχώρησε σε ανάκληση της υπ’ αριθμ. 6751/Φ610/23/9/2011 απόφασή της διά της οποίας είχε χορηγηθεί στην Εταιρεία «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών   Άδεια κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη θέση ΔΥΤΙΚΟ ΑΡΓΟΣ (1101128) επί της οδού Φορονέως 355 Δ. Άργους- Μυκηνών Π.Ε. Αργολίδος, λόγω της προγενέστερης Απόφασης ανάκλησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, σύμφωνα με την οποία κατά το χρόνο έκδοσής της δεν είχε τεθεί υπόψη της Υπηρεσίας η υπ’ αριθμ. Φ5Β/1380/4-3-2011 απόφαση της Δ’ ΕΠΚΑ, σύμφωνα με την οποία δεν εγκρίνονται οι περιβαλλοντικοί όροι για την εγκατάσταση του ανωτέρω σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας».

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Διαβάστε ακόμη

Η γέφυρα του Ερασίνου στη Ν. Κίο: ευκαιρία ανάδειξης νέου πνεύματος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (του Γ. Κόνδη)

Η γέφυρα του Ερασίνου ποταμού στη Ν.Κίο: ευκαιρία ανάδειξης νέου πνεύματος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Με το εύστοχο σύνθημα «ένα μέλλον για το παρελθόν μας», οι...

Τα έθιμα του Κλήδονα στην Αργολίδα: Τρεις τρόποι για να μάθουν ποιον θα παντρευτούν…

Τα έθιμα του Κλήδονα στην Αργολίδα του Γιώργου Νικολόπουλου Ο Κλήδονας ήταν ένα λαϊκό έθιμο με ρίζες στην αρχαιότητα το οποίο έσβησε πριν από μερικές δεκαετίες....

Το Λύκειο Ελληνίδων Άργους διαψεύδει δημοσίευμα τοπικού σάιτ

Το Λύκειο Ελληνίδων Άργους διαψεύδει δημοσίευμα Η πρόεδρος Ευτυχία Δημοπούλου και το Δ.Σ. του παραρτήματος Άργους του Λυκείου των Ελληνίδων διαψεύδουν δημοσίευμα τοπικής ιστοσελίδας. Το ψευδές...

Η γέφυρα του Ερασίνου στη Ν. Κίο: ευκαιρία ανάδειξης νέου πνεύματος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (του Γ. Κόνδη)

Η γέφυρα του Ερασίνου ποταμού στη Ν.Κίο: ευκαιρία ανάδειξης νέου πνεύματος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Με το εύστοχο σύνθημα «ένα μέλλον για το παρελθόν μας», οι...

Τα έθιμα του Κλήδονα στην Αργολίδα: Τρεις τρόποι για να μάθουν ποιον θα παντρευτούν…

Τα έθιμα του Κλήδονα στην Αργολίδα του Γιώργου Νικολόπουλου Ο Κλήδονας ήταν ένα λαϊκό έθιμο με ρίζες στην αρχαιότητα το οποίο έσβησε πριν από μερικές δεκαετίες....

Το Λύκειο Ελληνίδων Άργους διαψεύδει δημοσίευμα τοπικού σάιτ

Το Λύκειο Ελληνίδων Άργους διαψεύδει δημοσίευμα Η πρόεδρος Ευτυχία Δημοπούλου και το Δ.Σ. του παραρτήματος Άργους του Λυκείου των Ελληνίδων διαψεύδουν δημοσίευμα τοπικής ιστοσελίδας. Το ψευδές...

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στις Κοκκινάδες του Δήμου Επιδαύρου

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε ηπυρκαγιά στις Κοκκινάδες του Δήμου Επιδαύρου στην Αργολίδα. Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή της Πυροσβεστική στη 1.23μμ. https://twitter.com/pyrosvestiki/status/1804822568580346140 Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από...

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στις Κοκκινάδες του Δήμου Επιδαύρου

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε ηπυρκαγιά στις Κοκκινάδες του Δήμου Επιδαύρου στην Αργολίδα. Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή της Πυροσβεστική στη 1.23μμ. https://twitter.com/pyrosvestiki/status/1804822568580346140 Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από...

Τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο η πυρκαγιά στο Κρανίδι

Τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο η πυρκαγιά στο Κρανίδι Τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις μεσημεριανές ώρες της 21ης Ιουνίου στην περιοχή Μιλίντρα...

Άργος: Απατεώνες έκαναν τους αστυνομικούς και πήραν 48.000€ – Πιάστηκε 62χρονη

Άργος: Απατεώνες έκαναν τους αστυνομικούς Εξιχνιάστηκαν έπειτα από μεθοδική έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Ασφάλειας Άργους-Μυκηνών, δύο περιπτώσεις απατών στο Άργος με συνολικό περιουσιακό όφελος 48.000...

Πρόσφατα θέματα

Πρόσφατα θέματα

Τα έθιμα του Κλήδονα στην Αργολίδα: Τρεις τρόποι για να μάθουν ποιον θα παντρευτούν…

Τα έθιμα του Κλήδονα στην Αργολίδα του Γιώργου Νικολόπουλου Ο Κλήδονας...

Το Λύκειο Ελληνίδων Άργους διαψεύδει δημοσίευμα τοπικού σάιτ

Το Λύκειο Ελληνίδων Άργους διαψεύδει δημοσίευμα Η πρόεδρος Ευτυχία Δημοπούλου...

ΚΚΕ Αργολίδας: Ζωτική ανάγκη για έργα συντήρησης στο φράγμα του Αναβάλου

Ανακοίνωση της Τ.Ε. Αργολίδας του ΚΚΕ Δεν  έχουν περάσει πολλές...

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στις Κοκκινάδες του Δήμου Επιδαύρου

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε ηπυρκαγιά στις Κοκκινάδες του Δήμου...

Το πανηγύρι των Αγίων Αναργύρων στο Κεφαλάρι Άργους

Ο Εξωραϊστικός Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Κεφαλαρίου "Η Ζωοδόχος...

Μαθηματικά: Όταν ο δράκος μπήκε στην Τράπεζα Θεμάτων (γράφει ο Τόλης Κοΐνης)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: ΟΤΑΝ Ο ΔΡΑΚΟΣ ΜΠΗΚΕ ΣΤΗΝ «ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ»… (ΑΛΛΑ,...