Λαϊκή Συσπείρωση Ναυπλίου: Προϋπολογισμός του 2020 – στο ίδιο έργο θεατές…

Ανακοίνωση της Λαϊκής Συσπείρωσης Ναυπλίου

Την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου, σε μια χωρίς ουσιαστικό διάλογο ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  εγκρίθηκε ο    προϋπολογισμός. Χαρακτηριστικό είναι ότι η συνεδρίαση είχε διάρκεια μόλις 40 λεπτά.  Ο Δήμαρχος στην τοποθέτησή του μίλησε για υλοποίηση μεγάλων έργων που όμως στην πλειοψηφία τους δεν είναι καινούρια. Η σύνταξη μελέτης εφαρμογής στήριξης πρανών Αρβανιτιάς έχει ξεκινήσει το 2014,  η μελέτη αποκατάστασης του Τριανόν το 2016, η μελέτη ανάπλασης της Αιγίου το 2015, η μελέτη για τον Ψαρομαχαλά το 2015, ο κυκλικός κόμβος στο λιμάνι συζητείται από  το 2018. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι τα έργα αυτά που περιλαμβάνει ο προϋπολογισμός δεν προγραμματίζονται σύμφωνα με τα προβλήματα και τις ανάγκες του δήμου και των πολιτών αλλά κύρια  είναι τα επιλέξιμα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα ή τις κατευθύνσεις χρηματοδότησης της κεντρικής κυβέρνησης. Οπροϋπολογισμός που πρότεινε ο Δήμαρχος συντηρεί την υπάρχουσα κατάσταση, στηρίζεται στην φορολογία του δημότη και στοχεύει στη λογική «κόστος – όφελος».

Επομένως  ο προϋπολογισμός όπως και το τεχνικό πρόγραμμα για το 2020   καθώς και οι δηλώσεις του αποτελούν ένα στημένο σκηνικό εντυπωσιασμού.

Στην ίδια λογική ήταν και η τοποθέτηση του κ Αναγνωσταρά που ενώ καταψήφισε δεν διαφοροποιήθηκε στην ουσία, ενώ η παράταξη του κ. Σαλεσιώτη τον ψήφισε στην οικονομική επιτροπή.

Η τοποθέτηση της Λαϊκης Συσπείρωσης

Ο Δήμος Ναυπλίου ως τοπική διοίκηση έχει μετατραπεί  σε φορολογικό μηχανισμό στο πλάι του Κράτους και αυτό αποτυπώνεται και στον προϋπολογισμό του 2020.

Η δημοτική αρχή ακολουθώντας πιστά την πολιτική των κυβερνήσεων,αποδέχεται  την περιστολή της κρατικής χρηματοδότησης, υλοποιεί την πολιτική επιβολής φόρων, των ελαστικών σχέσεων εργασίας, της εμπορευματοποίησης, της  διασύνδεσης των τοπικών οργάνων με τις επιχειρήσεις.Τα έσοδα από φόρους και τέλη ξεπερνάνε το ποσό των 12.000.000 ευρώ ενώ η κρατική χρηματοδότηση παρέχει  μόλις 6.000.000 ευρώ. Τα χρήματα δηλαδή που πληρώνουν οι δημότες για τη λειτουργία του δήμου είναι υπερδιπλάσια από τα χρήματα που δίνει το κράτος.

Το λογικό λοιπόν θα ήταννα περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό και στο τεχνικό πρόγραμμα έργα με κριτήριο τις ανάγκες των δημοτών και όχι την επιχειρηματική κερδοφορία. Αντίθετα βλέπουμε μια κατασπατάληση χρημάτων σε κάθε είδους εργολαβίες, σε ενοίκια,  σε πανάκριβες εκδηλώσεις, φιέστες, (π.χ 150.000 ευρώ στοίχισε ο χριστουγεννιάτικος στολισμός του2019 εργολαβία σε ιδιώτες), σε μελέτες που δεν  γίνονται από τις υπηρεσίες του Δήμου αλλά  από ιδιωτικά μελετητικά γραφεία, που τις πιο πολλές φορές δεν είναι αναγκαίες. Χρηματοδοτήσεις προς την εκκλησία (Ευαγγελίστρια, Αγιος Νικόλαος). Τα επιλέξιμα έργα από τα ευρωενωσιακά προγράμματαείναι τα περισσότερα έργα βιτρίνας, αποσπασματικά, με ελάχιστο έως καθόλου όφελος για τους δημότες.

Ο τρόπος που συντάσσεται ο προϋπολογισμός οδηγεί σε συνεχείς τροποποιήσεις που δείχνει την ανυπαρξία στοχοθεσίας, τη έλλειψη προγραμματισμού και σχεδιασμού στην  υλοποίηση έργων, της αδυναμίας ιεράρχησης των αναγκών και  της δημιουργίας αδιεξόδων στα υφιστάμενα προβλήματα, όπως της διαχείρισης των απορριμμάτων, την προστασία του περιβάλλοντος, την οδική ασφάλεια, την διαχείριση  των χρεών της ΔΕΥΑΝ και τόσα άλλα.

 

Ο ισχυρισμός του Δήμαρχου ότι δεν έγιναν προτάσεις είναι αναληθής.

Οι προτάσεις που έχουμε κάνει στα Δημοτικά Συμβούλια

  • Στο Δημοτικό Συμβούλιο -24-10-2019 προτείναμε για τα μέτρα πυροπροστασίας των σχολείων να αποφύγουμε τον εθνικό δανεισμό από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και να διεκδικήσουμε χρήματα από το Υπουργείο Εσωτερικών και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση του έργου, διαφορετικά η δαπάνη να καλυφθεί από ίδιους πόρους. Η εκπόνηση των μελετών και η σύνταξη τευχών δημοπράτησης να γίνει από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, μειώνοντας το κόστος.
  • Στο Δημοτικό Συμβούλιο – 29-12-2019 προτείναμε η ανάπλαση της οδού Αιγίου να ενταχθεί σε ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό ανάπτυξης και λειτουργίας της πόλης που να περιλαμβάνει κυκλοφοριακή μελέτη για οχήματα και ποδήλατα, πράσινο , πλατείες κλπ ειδάλλως πρόκειται για ένα πανάκριβο μεμονωμένο έργο βιτρίνας, αποσυνδεδεμένο από τον ιστό της πόλης.
  • Στο Δημοτικό Συμβούλιο – 29-12-2019 για την υλοποίηση μέτρων ασφαλείας στον Ι.Ν Αγ.Νικολάου: Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν δεν λύνουν το υφιστάμενο πρόβλημα, γιατί προβλέπεται κατά αυτό τον τρόπο μια μόνιμη κατάσταση με απρόβλεπτο οικονομικό βάρος. Προτείναμε να γίνουν εργασίες άρσης επικινδυνότητας τμημάτων του ναού και προστασίας του από τα καιρικά φαινόμενα,  όπως πρότεινε η Εφορία Αρχαιοτήτων  Αργολίδας και η Πολεοδομία.
  • Στο Δημοτικό Συμβούλιο – 21-1-2020 για το τεχνικό πρόγραμμα του 2020 . Προτείναμε την αναγκαιότητα ανέγερσης σχολικών μονάδων για να μην αναγκάζονται τα παιδιά να κάνουν μάθημα σε λυόμενα ή σε νοικιαζόμενα αμφιβόλου καταλληλότητας κτίρια. Προτείναμε την ανέγερση βρεφικών σταθμών γιατί οι ήδη υπάρχοντες δεν επαρκούν. Προτείναμε να ενταχθούν έργα που αφορούν στον προσεισμικό έλεγχο (σε τρεις φάσεις) των δημόσιων κτιρίων γιατί η χώρα μας είναι ιδιαίτερα σεισμογενής.
  • Στο Δημοτικό Συμβούλιο – 11-2-2020 προτείναμε την επέκταση της μείωσης αλλά και την πλήρη απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη σε ορισμένες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες που δεν περιλαμβάνονται στην εισήγηση της οικονομικής επιτροπής.Σε αντιστάθμισμα προτείναμε αυξημένο συντελεστή τελών σε μεγαλοεπιχειρήσεις, βιομηχανίες, τράπεζες.

 

Για όλα αυτά τα παραπάνω ο προϋπολογισμός σχεδόν δεν αναφέρει κουβέντα.

Ο Δήμαρχος που δεν θέλει  να ακούσει άλλη άποψη, προσπάθησε με συκοφαντίες, διαστρεβλώσεις και ειρωνείες να αντιμετωπίσει τις προτάσεις μας.

Η συμπεριφορά του απέναντι σε συμβούλους εκλεγμένους από το λαό, δεν συνάδει με το επιτρεπτό μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Καταψηφίσαμε τον προϋπολογισμό γιατί  έχει βαθιά αντιλαϊκό χαρακτήρα, ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις επιδιώξεις του ασφυκτικού δημοσιονομικού πλαισίου και δεν μπορεί να καλύψει τις λαϊκές ανάγκες.

Η Λαϊκή Συσπείρωση μέσα κι έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο δεν θα σταματήσει να απαιτεί χρηματοδότηση από το κράτος όλων των αναγκαίων

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Διαβάστε ακόμη

Το Δρέπανο πενθεί για το θάνατο του πρώην κοινοτάρχη Δημητρίου Λαμπρόπουλου

Το Δρέπανο πενθεί για το θάνατο του πρώην προέδρου της Κοινότητας Δημητρίου Λαμπρόπουλου ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών. Η κηδεία...

Ο Σταύρος Σμυρλής κολύμπησε από το Κιβέρι στο Ναύπλιο και έστειλε μήνυμα κατά του καπνίσματος

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος, το πρωί της Κυριακής 4 Ιουνίου ο δημοτικός υπάλληλος Ναυπλίου Σταύρος Σμυρλής έστειλε το δικό του...

Τρίτη θέση στην Ελλάδα για την Προεθνική ομάδα Κ-16 της Αργολίδας – Συγχαρητήρια από την ΕΠΣΑ

Ανακοίνωση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αργολίδας Ο πρόεδρος και το ΔΣ της ΕΠΣ Αργολίδας θέλουν να συγχαρούν τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο του συγκροτήματος...

Το Δρέπανο πενθεί για το θάνατο του πρώην κοινοτάρχη Δημητρίου Λαμπρόπουλου

Το Δρέπανο πενθεί για το θάνατο του πρώην προέδρου της Κοινότητας Δημητρίου Λαμπρόπουλου ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών. Η κηδεία...

Ο Σταύρος Σμυρλής κολύμπησε από το Κιβέρι στο Ναύπλιο και έστειλε μήνυμα κατά του καπνίσματος

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος, το πρωί της Κυριακής 4 Ιουνίου ο δημοτικός υπάλληλος Ναυπλίου Σταύρος Σμυρλής έστειλε το δικό του...

Τρίτη θέση στην Ελλάδα για την Προεθνική ομάδα Κ-16 της Αργολίδας – Συγχαρητήρια από την ΕΠΣΑ

Ανακοίνωση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αργολίδας Ο πρόεδρος και το ΔΣ της ΕΠΣ Αργολίδας θέλουν να συγχαρούν τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο του συγκροτήματος...

Δεν κατάφεραν να κλέψουν χρήματα από το ΑΤΜ στην πλατεία της Νέας Κίου

Απόπειρα κλοπής από το ΑΤΜ της Εθνικής Τράπεζας στην πλατεία της Νέας Κίου έγινε στις 4 τα ξημερώματα του Σαββάτου 3 Ιουνίου. Οι δράστες οι...

Δεν κατάφεραν να κλέψουν χρήματα από το ΑΤΜ στην πλατεία της Νέας Κίου

Απόπειρα κλοπής από το ΑΤΜ της Εθνικής Τράπεζας στην πλατεία της Νέας Κίου έγινε στις 4 τα ξημερώματα του Σαββάτου 3 Ιουνίου. Οι δράστες οι...

Η Βιοκαρπός Α.Ε στο Μαλαντρένι Αργολίδας, αναζητά Εργάτες Παραγωγής

Η Βιοκαρπός Α.Ε., μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες παραγωγής, συσκευασίας και εμπορίας βιολογικών φρούτων και λαχανικών, αναζητά για την Μονάδα Παραγωγής της στο Μαλαντρένι...

Ερωτήματα για τη γέφυρα του Ερασίνου (του Νίκου Κοντού)

Γράφει ο Νίκος Κοντός, δημοτικός σύμβουλος Άργους-Μυκηνών Ένα ιδιαίτερο σημείο αναφοράς της εγκατάστασης των Μικρασιατών προσφύγων στην νέα πατρίδα σβήνει με την συνδρομή της Περιφέρειας...

Πρόσφατα θέματα

Πρόσφατα θέματα

Δευτέρα 5 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν – Κάποια γεγονότα σαν σήμερα

Εικόνες: Oδυσσέας Ανδρούτσος, ο Πόλεμος των έξι ημερών, η...

Η Βιοκαρπός Α.Ε. στο Μαλαντρένι Αργολίδας, αναζητά Υπεύθυνο του Τμήματος Πωλήσεων

Η Βιοκαρπός Α.Ε., μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες παραγωγής,...

Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ο.Μ. Άργους-Μυκηνών του ΣΥΡΙΖΑ

Ανακοίνωση της Ο.Μ. Άργους-Μυκηνών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Συντρόφισσες και σύντροφοι, στις 25...