Το Λιμεναρχείο Ναυπλίου δίνει οδηγίες στους αλιείς για το λεονταρόψαρο

Ενημέρωση προς τους αλιείς κάνει το Λιμεναρχείο Ναυπλίου σχετικά με την αλίευση του λεονταρόψαρου:

● Το είδος λεονταρόψαρο (“pterois miles”) είναι ένα ξενικό τροπικό ψάρι με προέλευση τον Ινδικό Ωκεανό / ερυθρά θαλασσα. Ανήκει στην οικογένεια scorpaenidae, της οποίας τα αλιεύματα ειναι κατάλληλα προς βρώση.

● Η μεταχείριση κατά τη διαδικασία εξαλιευσης του από τους αλιείς απαιτεί όμως ιδιαίτερη προσοχή, ιδιαιτερα στις ακάνθους (ραχιαίες και εδρικές) oi oποιες ειναι άκρως δηλητηριώδεις και μπορεί να προκαλέσουν πολύ οδυνηρό τραύμα, το οποίο σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να ειναι και θανατηφόρο. Αντίδοτο του δηλητηρίου του λεονταρόψαρου ειναι αυτό του ειδους “synanceisa ssp”, και είναι πολύ αποτελεσματικό στην ουδετεροποίηση της δράσης του.

● Δεν ανήκει σε κάποια από τις οικογένειες των οποίων απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά ή η διάθεση τους υπό όρους.

● Από τα ανωτέρω συνάγεται οτι τα άτομα του συγκεκριμενου είδους μπορούν να εξαλιεύονται χωρίς να κατάσχονται ή να καταστρέφονται.

● Για στατιστικούς λόγους, παρακαλούνται οι αλιείς και λοιποί πολίτες να γνωστοποιούν στην υπηρεσία μας και στην οικεία περιφερειακή ενότητα/τμήμα αλιείας οποιαδήποτε περίπτωση εντοπισμού του προκειμένου να καταγράφεται.