Ερώτηση Γκιόλα στη Βουλή για την κεραία δίπλα στο 3ο Δημοτικό Άργους

Eρώτηση προς τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων κατέθεσε ο βουλευτής Αργολίδας του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Γκιόλας με θέμα την  «ανάγκη άμεσης απομάκρυνσης κεραίας κινητής τηλεφωνίας που έχει εγκατασταθεί πλησίον του 3ου Δημοτικού Σχολείου Άργους».

Όπως αναφέρει στην Ερώτηση:

Η Διεύθυνση του 3ου Δημοτικού Σχολείου Άργους, έχει προσφάτως, κατά το τρέχονχρονικό   διάστημα,   γνωστοποιήσει,   με   εμφατικό   τρόπο,   στις   πολιτειακές   αρχές,κεντρικές και τοπικές, την εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας πολύ κοντά στοκτίριο και στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Σχολείου.

Οι   επιπτώσεις   στην   ανθρώπινη   και   στη   δημόσια υγεία   από   την   ακτινοβολία   τωνκεραιών   κινητής   τηλεφωνίας   είναι   σαφείς   και   παραδεδεγμένες   από   πλευράς   της επιστημονικής   κοινότητας.   Εξίσου   παραδεδεγμένη   και   σαφής   είναι,   όμως,   και   ηβούληση   των   εταιρειών   τηλεπικοινωνίας   να  πετύχουν  τη  μεγαλύτερη  δυνατήπληθυσμιακή κάλυψη και να ικανοποιήσουν την αυξανόμενη ζήτηση για μεταφοράδεδομένων (ήχου, εικόνας, βίντεο, ίντερνετ) από τους χρήστες κινητών τηλεφώνων,το οποίο αυξάνει συνεχώς τον αριθμό των κεραιών.

Στο πλαίσιο αυτό, δεν συνιστά σπάνιο φαινόμενο πολλές από αυτές να λειτουργούνπαράνομα, κι αυτό αποδεικνύεται, μεταξύ άλλων, από συχνές καταγγελίες πολιτών,όπως αποτυπώνονται στην  πλούσια σχετική  νομολογία  των εθνικών δικαστηρίων, σχετικά   διαβήματα   προς   το   Συνήγορο   του   Πολίτη,   καθώς   και   από   αποφάσειςαπομάκρυνσης που έχουν, ουκ ολίγες φορές, ληφθεί από τη Διοίκηση.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και πιο ειδικά, σύμφωνα  με την παρ.  3  τουάρθρου  35  του  ν.4635/2019,  σε  περίπτωση εγκατάστασης κατασκευής κεραίας σεαπόσταση   μέχρι   300   μέτρων   από   την   περίμετρο   κτιριακών   εγκαταστάσεωνβρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων, τα όρια έκθεσηςτου κοινού απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των τιμών, που καθορίζονται σταάρθρα   2-4  της  κ.υ.α.  53571/3839/6.9.2000  ή  στην  εκάστοτε   ισχύουσα   αντίστοιχηκοινή   απόφαση   των   Υπουργών   Ανάπτυξης,   Περιβάλλοντος,   Χωροταξίας   καιΔημόσιων   Εργων,   Υγείας   και   Κοινωνικής   Αλληλεγγύης   και   Μεταφορών   καιΕπικοινωνιών.

Καθίσταται, εκ των ανωτέρω, πρόδηλο ότι ο συντακτικός νομοθέτης έχει προβεί σταοφειλόμενα  για   την  προστασία  και   τη   διασφάλιση  της   ανθρώπινης  και   δημόσιαςυγείας, καθώς και ότι αξιολογεί ως χρήζοντες ιδιαίτερης προστασίας εγκαταστάσειςαπό την ακτινοβολία των κεραιών, τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, τα σχολεία, ταγηροκομεία και τα νοσοκομεία. Ταυτόχρονα δε, εισάγει στην εθνική έννομη τάξη τηναπαγόρευση της υπέρβασης των ορίων έκθεσης του κοινού σε τιμές ανώτερες του60%.

Για τους λόγους αυτούς, είναι επιβεβλημένο να διαπιστωθεί ότι η εν λόγω κεραία,που έχει εγκατασταθεί πλησίον του 3ου Δημοτικού Σχολείου Άργους είναι παράνομη.Πρόσθετα δε, είναι κρίσιμο να διακριβωθεί κατά πόσον έχει γίνει μελέτη επιπτώσεωνηλεκτρομαγνητικών πεδίων, εφόσον αυτή γειτνιάζει με το, προστατευόμενο ειδικάαπό το νόμο, δημοτικό σχολείο.

Η Διεύθυνση του 3ου Δημοτικού Σχολείου Άργους, με ιδιαίτερη ευαισθησία, στοργήκαι με αυξημένο αίσθημα ευθύνης προς τα νέα παιδιά που φοιτούν σε αυτό, έχει ,ήδη,έρθει σε επαφή με το Συνήγορο του Πολίτη, έχει, ήδη, απευθύνει ερωτήματα προς την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και έχει ,ήδη, καλέσει σεσυνάντηση τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών του Δημοτικού σχολείου για νατους   ενημερώσει   και   για   να   σταθούν   αρωγοί   στο   κρίσιμο   αυτό   ζήτημα   για   τηνασφάλεια και υγεία των παιδιών τους και για την εκπαίδευσή τους σε ένα υγιές καικαθαρό περιβάλλον.

Ήδη   η   σχετική   πρωτοβουλία   απέδωσε   άμεσα   καρπούς   και  συγκροτήθηκε   ευρείαΕπιτροπή Αγώνα κατά της εγκατάστασης της εν λόγω κεραίας.

Στο ίδιο πνεύμα και με όμοιο, ως  προς το δυναμισμό  και την αποφασιστικότητα,τρόπο, οφείλει και η Πολιτεία, εννοώντας τα αρμόδια κρατικά όργανα, να αναλάβουντις ευθύνες τους για την προστασία της νεαρής ηλικίας των μαθητών.

Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται ο κ. και η κ. Υπουργός:

Έχει ελεγχθεί εάν η εγκατάσταση της κεραίας κινητής τηλεφωνίας, που είναιεγκατεστημένη εγγύς του 3ου Δημοτικού Σχολείου Άργους, πληροί τους απαραίτητους όρους νομιμότητας; Τι μέτρα προτίθεστε να λάβετε για την άμεσηαπομάκρυνσή της;

Έχει εκπονηθεί μελέτη επιπτώσεων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων για τησυγκεκριμένη εγκατάσταση; Kαι εάν ναι, ποιο είναι το πόρισμά της;

Σε τι χρόνους πρόκειται η Διεύθυνση του 3ου Δημοτικού Σχολείου Άργους και οιγονείς των μαθητών να λάβουν μια υπεύθυνη απάντηση που θα γνωστοποιεί τηναλήθεια και θα δεσμεύεται για τη λήψη μέτρων σχετικά με αυτή;

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Διαβάστε ακόμη

Για ποια καταστήματα του Ναυπλίου θα ισχύσει η αργία του Αγίου Πνεύματος

καταστήματα Ναυπλίου αργία Αγίου Πνεύματος Ο Εμπορικός και Επιχειρηματικός Σύλλογος Ναυπλίου ενημερώνει ότι τα εμπορικά καταστήματα την Δευτέρα 24 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, θα...

Νέα επιμορφωτικά σεμινάρια από το Επιμελητήριο Αργολίδας

Νέα επιμορφωτικά σεμινάρια από το Επιμελητήριο Αργολίδας  Το Επιμελητήριο Αργολίδας στο πλαίσιο της συνεχούς επιμόρφωσης και αναβάθμισης δεξιοτήτων των επιχειρήσεων - μελών του, διοργανώνει δύο...

Άργος: Τι ζήτησε ο δήμαρχος από τους καταστηματάρχες για τους κοινόχρηστους χώρους

Άργος: Τι ζήτησε ο δήμαρχος από τους καταστηματάρχες Παρουσία αρκετών επιχειρηματιών της πόλης του Άργους, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 17/6 στην αίθουσα ‘’Μέγας Αλέξανδρος’’,...

Για ποια καταστήματα του Ναυπλίου θα ισχύσει η αργία του Αγίου Πνεύματος

καταστήματα Ναυπλίου αργία Αγίου Πνεύματος Ο Εμπορικός και Επιχειρηματικός Σύλλογος Ναυπλίου ενημερώνει ότι τα εμπορικά καταστήματα την Δευτέρα 24 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, θα...

Νέα επιμορφωτικά σεμινάρια από το Επιμελητήριο Αργολίδας

Νέα επιμορφωτικά σεμινάρια από το Επιμελητήριο Αργολίδας  Το Επιμελητήριο Αργολίδας στο πλαίσιο της συνεχούς επιμόρφωσης και αναβάθμισης δεξιοτήτων των επιχειρήσεων - μελών του, διοργανώνει δύο...

Άργος: Τι ζήτησε ο δήμαρχος από τους καταστηματάρχες για τους κοινόχρηστους χώρους

Άργος: Τι ζήτησε ο δήμαρχος από τους καταστηματάρχες Παρουσία αρκετών επιχειρηματιών της πόλης του Άργους, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 17/6 στην αίθουσα ‘’Μέγας Αλέξανδρος’’,...

Λεόντιος ο μυροβλύτης, o Άγιος από το Άργος • 68 χρόνια δεν βγήκε από τη μονή

Λεόντιος ο μυροβλύτης, o Άγιος από το Άργος Τοιχογραφία του Οσίου Λεοντίου από την Ι.Μ. Κουτλουμουσίου Στις 18 Ιουνίου η Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του Οσίου...

Λεόντιος ο μυροβλύτης, o Άγιος από το Άργος • 68 χρόνια δεν βγήκε από τη μονή

Λεόντιος ο μυροβλύτης, o Άγιος από το Άργος Τοιχογραφία του Οσίου Λεοντίου από την Ι.Μ. Κουτλουμουσίου Στις 18 Ιουνίου η Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του Οσίου...

17-18 Ιουνίου 1981: ΜΑΤ, δακρυγόνα, πυροβολισμοί στα κεφάλια λόγω Παναργειακού

πυροβολισμοί στα κεφάλια λόγω Παναργειακού... του Γιώργου Νικολόπουλου 43 χρόνια συμπληρώνονται από τη μεγαλύτερη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που έγινε ποτέ στην Αργολίδα. Επτά χιλιάδες Αργείτες βγήκαν στους...

Ανακοίνωση του Δ. Παπαδημόπουλου (“Ναυπλία Ενωμένη”) για το δάνειο του Δήμου

Ο Δ. Παπαδημόπουλος για το δάνειο του Δήμου Ανακοίνωση του Δημήτρη Παπαδημόπουλου, επικεφαλής ης δημοτικής πράταξης "Ναυπλία Ενωμένη" ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ • ΑΝΑΤΑΡΑΞΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ...

Πρόσφατα θέματα

Πρόσφατα θέματα

Συνεργασία του Αγροτικού Σωφρονιστικού Καταστήματος Τίρυνθας με ελβετικό οργανισμό

Συνεργασία του Αγροτικού Σωφρονιστικού Καταστήματος Τίρυνθας Η νέα συνεργασία του...

Διακοπή υδροδότησης σε Τολό, Ασίνη, Τσέλου

  Από τη Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπλίου ανακοινώνεται ότι αύριο Τρίτη 18...

Για ποια καταστήματα του Ναυπλίου θα ισχύσει η αργία του Αγίου Πνεύματος

καταστήματα Ναυπλίου αργία Αγίου Πνεύματος Ο Εμπορικός και Επιχειρηματικός Σύλλογος...

Νέα επιμορφωτικά σεμινάρια από το Επιμελητήριο Αργολίδας

Νέα επιμορφωτικά σεμινάρια από το Επιμελητήριο Αργολίδας  Το Επιμελητήριο Αργολίδας...

Το 1ο Σύστημα Προσκόπων Άργους τίμησε τη μνήμη των προσκόπων του Αϊδινίου

Την Κυριακή 16 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στην Προσκοπική Λέσχη του...

Άργος: Τι ζήτησε ο δήμαρχος από τους καταστηματάρχες για τους κοινόχρηστους χώρους

Άργος: Τι ζήτησε ο δήμαρχος από τους καταστηματάρχες Παρουσία αρκετών...

Διεθνής διάκριση για την Αργεία πανεπιστημιακή Ελίνα Μουσταΐρα

Απόγευμα Δευτέρας 17 Ιουνίου, η Αργεία στην καταγωγή, καθηγήτρια...