Νέος αναζητά εργασία σε ξενοδοχείο της Αργολίδας

Νέος με προϋπηρεσία στην υποδοχή ξενοδοχείου, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, καλή γνώση της γαλλικής, πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ και ευρωπαϊκό δίπλωμα πρώτων βοηθειών, αναζητά εργασία σε ξενοδοχείο στην περιοχή της Αργολίδας.

Τηλ.: 6981899253