Σχέδιο 10 σημείων των «Νέων Δρόμων» για την τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Την πρόταση για σύσταση μόνιμης διαπαραταξιακής – γνωμοδοτικής επιτροπής, με γεωγραφική αντιπροσώπευση και εκπροσώπηση των τουριστικών φορέων για την τουριστική προβολή και ανάπτυξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου την οποία κατέθεσε ο επικεφαλής της παράταξης «ΝΕΟΙ ΔΡΟΜΟΙ για την Πελοπόννησο», Γιώργος Δέδες, υιοθέτησε το Περιφερειακό Συμβούλιο κατά την κατεπείγουσα συνεδρίαση του με θέμα την έγκριση του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής, τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020.

Η πρόταση για τη σύσταση της εν λόγω επιτροπής αποτελεί κεντρικό άξονα του Σχεδίου Δέκα Σημείων για την ενδυνάμωση του τουριστικού προϊόντος της Πελοποννήσου που κατέθεσε η παράταξη των «ΝΕΩΝ ΔΡΟΜΩΝ» στο Περιφερειακό Συμβούλιο, σχέδιο το οποίο ενσωματώθηκε στο Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής που εισηγήθηκε η Περιφερειακή Αρχή και υπερψηφίστηκε από το Συμβούλιο.

Ο Γιώργος Δέδες στην αρχή της τοποθέτησής του, αναφέρθηκε κριτικά στην εισήγηση της πλειοψηφίας και αφού την χαρακτήρισε ως διαχειριστική συνέχεια της προηγούμενης πολιτικής, χωρίς να υπάρξει απολογισμός και αξιολόγηση αυτής, επισήμανε ότι στερείται καινοτομιών στο σχεδιασμό και νέων δράσεων στην εφαρμογή της.

«Ένα τόσο σοβαρό ζήτημα που εντάσσεται στις θεσμικές υποχρεώσεις και αρμοδιότητες της Περιφέρειας, όπως αυτό της τουριστικής προβολής και ανάπτυξης της Πελοποννήσου, δε μπορεί να απασχολεί “επετειακά”, μία φορά το χρόνο το Περιφερειακό Συμβούλιο και μάλιστα με τη μορφή του κατεπείγοντος κάτω από την πίεση ασφυκτικών χρονοδιαγραμμάτων χρηματοδότησης», τόνισε κατά την τοποθέτησή του ο Γιώργος Δέδες. Αντίθετα, πρόσθεσε πως πρέπει να αποτελεί αντικείμενο συνεχούς συζήτησης, δράσεων και παρεμβάσεων, ώστε να μπορεί η στρατηγική της Περιφέρειας να αναπροσαρμόζεται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες τάσεις της εγχώριας και διεθνούς τουριστικής αγοράς. Υπογράμμισε επιπρόσθετα την ανάγκη σε αυτή την προσπάθεια να ενσωματωθούν και να συμβάλλουν, πέρα από το διοικητικό και αυτοδιοικητικό δυναμικό της Περιφέρειας, οι κατάλληλοι φορείς και οργανισμοί από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Στις παρεμβάσεις τους οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι των «ΝΕΩΝ ΔΡΟΜΩΝ» Τζένη Δημητρακοπούλου, Γιώργος Πουλοκέφαλος, Χρήστος Καρούζος και Τάσος Μποζίκης  επέκριναν την εισήγηση της Περιφερειακής Αρχής ως «ελλειμματική» και επισήμαναν πως απαιτείται αξιολόγηση και αποτίμηση των εννέα προηγούμενων ετών στον τομέα της τουριστικής πολιτικής της Περιφέρειας, διαδικασία αναγκαία ώστε να προκύψει ο νέος σχεδιασμός του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής, με τις απαιτούμενες  δράσεις και παρεμβάσεις τροποποίησης μέσα σε καθορισμένο χρονικό ορίζοντα, μέχρι τον Ιούνιο του 2020.

Χρήστος Καρούζος

Σε αυτή την αδήριτη ανάγκη έρχεται να δώσει απάντηση το Σχέδιο Δέκα Σημείων που κατέθεσαν οι «ΝΕΟΙ ΔΡΟΜΟΙ για την Πελοπόννησο» και η πρόταση για τη σύσταση μόνιμης διαπαραταξιακής – γνωμοδοτικής επιτροπής με ευρύτερη συμμετοχή, στοιχεία που θα διασφαλίζουν τη μονιμότητα της ενασχόλησης, τη δυνατότητα αναπροσαρμογών, την εξειδικευμένη κατάρτιση και των στοχευμένων παρεμβάσεων στην κατεύθυνση  περαιτέρω ανάπτυξης του πελοποννησιακού τουριστικού προϊόντος.

 

Το Σχέδιο Δέκα Σημείων συνίσταται στα ακόλουθα:

  1. Άμεση συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής με διαπαραταξιακή συμμετοχή και εκπροσώπηση των φορέων του τουρισμού, της παραγωγής και του πολιτισμού στο σχεδιασμό, την ιεράρχηση και την εφαρμογή του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Μέσα σε διάστημα έξι μηνών από τη συγκρότησή της να εισηγηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο: α) τον απολογισμό και την αποτίμηση των εννέα προηγούμενων ετών και β) τη νέα πρόταση για την τουριστική προβολή.
  2. Σύνδεση του τουρισμού με τον αγροδιατροφικό τομέα και το καλάθι προϊόντων της Πελοποννήσου, με την ανάδειξη τοπικών Συμφώνων Ποιότητας που θα επεκτείνεται εκτός από τον αγροτοδιατροφικό τομέα, στον πολιτισμό, το φυσικό περιβάλλον, την εκπαίδευση, τις υποδομές και τις μεταφορές.
  3. Ανασχεδιασμός και εξειδίκευση, τόσο ως προς τα πεδία του τουρισμού (εσωτερικού, εξωτερικού, θεματικού κ.λπ.) όσο και προς τη γεωγραφική διαφοροποίηση που πρέπει να υπάρξει ανά Περιφερειακή Ενότητα.
  4. Δεσπόζουσα θέση στο Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής οφείλουν να αποκτήσουν οι πρωτοβουλίες εορτασμού για τα διακόσια χρόνια από την εθνεγερσία και την απελευθέρωση, καθώς η Πελοπόννησος – χώρος πολλών ιστορικών μαχών και συγκρούσεων από την έναρξη έως το νικηφόρο τέλος της Επανάστασης – είναι το προνομιακό πεδίο για τη διεθνή προβολή των Ιστορικών Δρόμων του Αγώνα και της Ελευθερίας.
  5. Συνεργασία και συνέργειες με τον απόδημο Ελληνισμό για προώθηση και προβολή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και τη δικτύωσή μας με την ελληνική κοινότητα.
  6. Ταυτόχρονα με την αξιοποίηση των υπαρχουσών δομών σήμερα, στην ηλεκτρονική εποχή, ως μέγιστης σημασίας αναγκαιότητα προβάλλει η δημιουργία βάσεων δεδομένων με όλες τις δημόσιες και ιδιωτικές υποδομές, κέντρων ηλεκτρονικής και διαδικτυακής πληροφόρησης και η δημιουργία και προβολή της πολιτιστικής ατζέντας / ημερολογίου της Πελοποννήσου.
  7. Η προώθηση με πρωτοβουλίες της Περιφερειακής ηγεσίας του ανασχεδιασμού ειδικού τοπικού, χωροταξικού σχεδίου για τον τουρισμό ως βασική απάντηση στην έλλειψη μακροχρόνιου σχεδιασμού.
  8. Δημιουργία μίας μόνιμης σχέσης αλληλοτροφοδότησης με φορείς – συμβούλους του Δημοσίου, όπως με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τη Δ.Ε.Θ., τον επίσημο εκθεσιακό σύμβουλο του κράτους για τη χάραξη της εκθεσιακής πολιτικής, το Enterprise Greece, τον Οργανισμό Εξαγωγών και άλλων φορέων. Ταυτόχρονα, πρέπει να στελεχωθεί με διαγωνιστική διαδικασία εξειδικευμένος φορέας – σύμβουλος για τη διαρκή υποστήριξη των υπηρεσιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
  9. Ενίσχυση της υπάρχουσας διοικητικής δομής με κατάλληλο προσωπικό με ταυτόχρονη ενσωμάτωση των περιφερειακών υπηρεσιών τουρισμού στη διοικητική δομή της Περιφέρειας.
  10. Διαρκής θεσμική επιμόρφωση των διοικητικών αλλά και των αυτοδιοικητικών στελεχών για τη σύνδεσή τους με τις σύγχρονες γνώσεις και τάσεις της τουριστικής αγοράς.
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Διαβάστε ακόμη

Εγκαινιάστηκε η έκθεση ζωγραφικής του Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου Άργους

έκθεση ζωγραφικής του Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου Άργους Με την παρουσία πλήθους κόσμου έγιναν το βράδυ της Παρασκευής 14/6 τα εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής των μαθητών του...

Καταγγελία 19χρονης από τη Νέα Κίο: Τη βίαζαν τα ξαδέρφια της από την ηλικία των 5 ετών

Νέα Κίος: Βίαζαν την ξαδέρφη τους Μια σοκαριστική καταγγελία έκανε ένα 19χρονο κορίτσι από τη Νέα Κίο του Δήμου Άργους Μυκήνων: Όπως καταγγέλλει,  δύο ξάδερφοί...

Υπερψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου Ναυπλιέων

Εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός 2024 του Δήμου Ναυπλιέων Σε ειδική συνεδρίαση η οποία έγινε το απόγευμα της Παρασκευής 14 Ιουνίου, ψηφίστηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο...

Εγκαινιάστηκε η έκθεση ζωγραφικής του Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου Άργους

έκθεση ζωγραφικής του Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου Άργους Με την παρουσία πλήθους κόσμου έγιναν το βράδυ της Παρασκευής 14/6 τα εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής των μαθητών του...

Καταγγελία 19χρονης από τη Νέα Κίο: Τη βίαζαν τα ξαδέρφια της από την ηλικία των 5 ετών

Νέα Κίος: Βίαζαν την ξαδέρφη τους Μια σοκαριστική καταγγελία έκανε ένα 19χρονο κορίτσι από τη Νέα Κίο του Δήμου Άργους Μυκήνων: Όπως καταγγέλλει,  δύο ξάδερφοί...

Υπερψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου Ναυπλιέων

Εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός 2024 του Δήμου Ναυπλιέων Σε ειδική συνεδρίαση η οποία έγινε το απόγευμα της Παρασκευής 14 Ιουνίου, ψηφίστηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο...

Θλίψη στο Άργος για τον Γιώργο Στ. Παραβάντη – Έχασε τη ζωή του ενώ κολυμπούσε

Άργος θάνατος Γιώργο Παραβάντη Θλίψη επικρατεί στην κοινωνία του Άργους για το θάνατο του Γιώργου Στυλ. Παραβάντη ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία...

Θλίψη στο Άργος για τον Γιώργο Στ. Παραβάντη – Έχασε τη ζωή του ενώ κολυμπούσε

Άργος θάνατος Γιώργο Παραβάντη Θλίψη επικρατεί στην κοινωνία του Άργους για το θάνατο του Γιώργου Στυλ. Παραβάντη ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία...

Προφυλακίστηκαν για απόπειρα ανθρωποκτονίας στο Ναύπλιο

Προφυλακίστηκαν για απόπειρα ανθρωποκτονίας στο Ναύπλιο Με τη σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα κρίθηκαν προφυλακιστέοι οι δύο κατηγορούμενοι για τον άγριο ξυλοδαρμό του 50χρονου Δημήτρη...

Νεκρός 71χρονος ενώ κολυμπούσε στην Κάντια Ναυπλίου

Ένας 71χρονος έχασε τη ζωή του το μεσημέρι της Πέμπτης 13 ιουνίου, ενώ κολυμπούσε στην Κάντια, στην Αργολίδα. Ο άτυχος άνδρας ανασύρθηκε από λουόμενους χωρίς...

Πρόσφατα θέματα

Πρόσφατα θέματα

Κρητικό γλέντι με Γιώργο και Νίκο Στρατάκη στο Κιβέρι από το “Άνθεμα”

Ο Σύλλογος "Άνθεμα" διοργανώνει και καλεί όλους σε ένα...

Άργος: Μια εκδήλωση τιμής για τον Δημήτριο Κ. Βαρδουνιώτη

Άργος: Δημήτριο Κ. Βαρδουνιώτη (Κυριακή 16-6-2024, 19:30, Αίθουσα «Μ. Αλέξανδρος»,...

Εγκαινιάστηκε η έκθεση ζωγραφικής του Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου Άργους

έκθεση ζωγραφικής του Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου Άργους Με την παρουσία πλήθους...

Προσεχώς: Χώρος με μόνιμες θέσεις πάρκινγκ στο Άργος

Προσεχώς δημιουργείται χώρος με μόνιμες θέσεις πάρκινγκ, στο Άργος,...

Καταγγελία 19χρονης από τη Νέα Κίο: Τη βίαζαν τα ξαδέρφια της από την ηλικία των 5 ετών

Νέα Κίος: Βίαζαν την ξαδέρφη τους Μια σοκαριστική καταγγελία έκανε...

Γιατί συναντήθηκαν 12 δήμαρχοι στην Επίδαυρο…

Γιατί συναντήθηκαν 12 δήμαρχοι στην Επίδαυρο... Την κοινή τους βούληση...