Σκανδαλώδεις ελλείψεις προσωπικού στα σχολεία ειδικής αγωγής της Αργολίδας καταγγέλλει ο Γ. Γκιόλας

Ερώτηση προς την υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως κατέθεσε ο βουλευτής Αργολίδας του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Γκιόλας σχετικά με «σκανδαλώδεις ελλείψεις εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού ειδικής αγωγής σε σχολεία της Αργολίδας.

Όπως αναφέρει στην Ερώτηση:

Προς την κ. Υπουργό Παιδείας
Είναι σε όλους και όλες μας γνωστό ότι το εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό που υπηρετεί σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επιτελεί ένα ρόλο ιδιαίτερο και σαφώς διαφορετικό απότο ρόλο που επιτελεί το γενικό εκπαιδευτικό προσωπικό μιας σχολικής μονάδαςγενικής εκπαίδευσης.

Για το λόγο αυτό, και επειδή οι ανάγκες των εν λόγω μαθητών είναι συγκεκριμένες και ειδικές, η Πολιτεία έχει προνοήσει διά του νομοθετικού πλαισίου και έχει προσδιορίσει ποιες είναι οι ειδικότητες σε ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικόπροσωπικό που είναι απαραίτητες για την εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία(ν.1566/1985), καθώς και ποιο είναι το καθηκοντολόγιο και οι αρμοδιότητες αυτών (Υ.Α.27922/Γ6/08-03-2007, Β’449/2007, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).

Στην Περιφέρεια Αργολίδας, κατά το τρέχον σχολικό έτος, του οποίου μάλιστα έχουμε, μέχρι σήμερα, διανύσει χρονικά τουλάχιστον το ήμισυ, έχει προκληθεί μια κατάσταση έκρυθμη εξαιτίας των σοβαρών ελλείψεων εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού ειδικής αγωγής και αυτή έχει συντελέσει στην αναστάτωση καιανησυχία γονέων και μαθητών, καθώς και στην αγανάκτηση των εργαζομένων εκπαιδευτικών και του λοιπού εργαζομένου προσωπικού, στις σχολικές μονάδες.

Πιο συγκεκριμένα, στο ειδικό δημοτικό Ερμιονίδας που εδρεύει στο Κρανίδι, φοιτούν, κατά το τρέχον έτος, διπλάσιοι σε αριθμό μαθητές από το προηγούμενοέτος, δεκαοκτώ (18) σε αριθμό, ενώ ελλείπει παντελώς το ειδικό προσωπικό, ήτοι ένας φυσιοθεραπευτής, ένας λογοθεραπευτής, ένας ψυχολόγος, μία κοινωνική λειτουργός και ένας νοσηλευτής που κατά τα προηγούμενα σχολικά έτη ήτανπαρόντες και παρείχαν τις υπηρεσίες τους στους μαθητές με αναπηρία.

Κατά δεύτερον, στο Τμήμα Ένταξης του 3ου νηπιαγωγείου Κρανιδίου, που λειτουργεί ως ειδικό νηπιαγωγείο, στο οποίο φοιτούν τέσσερα παιδιά, εκ των οποίων το ένα τετραπληγικό, ελλείπει η νηπιαγωγός ειδικής αγωγής και ο φυσιοθεραπευτής. Πιο συγκεκριμένα, η νηπιαγωγός που εργαζόταν στο εν λόγω απουσιάζει με άδειαμητρότητας από την 1η Νοεμβρίου του 2019 και έως και σήμερα δεν έχειαναπληρωθεί.

Κατά τρίτον, στο 3ο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λύκειο Αργολίδας, που εδρεύει στα Λευκάκια και όπου για τέσσερα συναπτά σχολικά έτη εργάζονταν σε αυτό τόσο μία νοσηλεύτρια όσο και ένας φυσιοθεραπευτής, κατά το τρέχον σχολικό έτος, ελλείπουν και οι δύο αυτές ειδικότητες. Τα παιδιά αυτά, είναι, σήμερα, στο σύνολότους περισσότερα από πενήντα (50) και ο αριθμός των διδασκόντων κατώτερος τωνδέκα (10), ενώ υπάρχουν δώδεκα (12) τμήματα.

Ως εκ τούτου, οι ως άνω καθηγητές, προδήλως δεν επαρκούν ούτε στοιχειωδώς για την κάλυψη των αναγκών δώδεκα (12) τμημάτων μαθητών. Ο συνολικός αριθμός του εργαζόμενου προσωπικού στο εν λόγω σχολείο είναι, κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, δεκατέσσερα (14) άτομα, ενώ πέρυσι ήταν εικοσιτέσσερα (24) και πρόπερσι τριάντα έξι (36). Πέραν δε των ειδικών ειδικοτήτων που ελλείπουν, ελλείπουν, ακόμη, εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης και πιο συγκεκριμένα, η ειδικότητα του μαθηματικού, του φυσικού, του μουσικού και του φιλολόγου. Πρόσθετα, η εν λόγω σχολική μονάδα απολαμβάνει του προνομίου να διαθέτει εξοπλισμό φυσικοθεραπευτηρίου, ο οποίος, σήμερα, παραμένει αναξιοποίητος, ενώ περισσότερα από τα παιδιά που φοιτούν σε αυτό υποφέρουν, συχνά, από επιληπτικές κρίσεις.

Κατά τέταρτον και κραυγαλέο, στο Τμήμα Ένταξης του Γυμνασίου Κρανιδίου, όπου φοιτούν τριάντα (30) μαθητές με αναπηρίες, δεν έχει προσληφθεί καθόλου ειδικό προσωπικό. Οι μαθητές αναγκάζονται να φοιτούν στο γενικό, χωρίς, βέβαια, να απολαμβάνουν, σε αυτό, την ιδιαίτερη φροντίδα και ειδική εκπαίδευση, όπως θα έπρεπε. Δεν υπάρχει, δηλαδή, για τα παιδιά αυτά, ούτε φυσιοθεραπευτής, ούτε νοσηλευτής, ούτε κοινωνικός λειτουργός, ούτε ψυχολόγος ούτε λογοθεραπευτής και, αναμφίβολα, η ανάγκη πρόσληψης αυτών είναι κάτι παραπάνω από άμεση και επιτακτική. Πρόσθετα, δεν υφίσταται, στο εν λόγω σχολείο, ούτε μαθηματικός ούτε φιλόλογος, ειδικότητες της γενικής εκπαίδευσης που είναι, όμως, απαραίτητες για την κατάρτισηκαι των ειδικών αυτών μαθητών.

Από το σύνολο των ανωτέρω, γίνεται αντιληπτό ότι η κατάσταση της φοίτησης τωνμαθητών με αναπηρίες στην Περιφέρεια Αργολίδας, σε πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο επίπεδο εκπαίδευσης, διαγράφεται, κατά το τρέχον σχολικό έτος, ζοφερή. Χρέος κάθε σχολείου της χώρας είναι να εκπληρώνει τον παιδαγωγικό του ρόλο καισε ό,τι αφορά τα άτομα με αναπηρίες να καλύπτει τους διδασκομένους όχι μόνον γνωστικά, αλλά και κοινωνικά και συναισθηματικά, προκειμένου για τη βέλτιστηδυνατή ένταξή των ατόμων αυτών με αναπηρίες στην κοινωνία και σε κάθε πτυχή τουδημόσιου και ιδιωτικού βίου τους.

Με βάση τα ανωτέρω, ερωτάται η κ. Υπουργός:
Τι πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει για την αντιμετώπιση των ως άνωκαταφανέστατων ελλείψεων και την υποστήριξη των μαθητών με αναπηρίες και τωνοικογενειών τους, για τα οποία, η Πολιτεία, έχει – το αργότερο- από το μήναΣεπτέμβριο, κραυγαλέα αδιαφορήσει ;- Είναι στις άμεσες προθέσεις της κ. Υπουργού η ανάληψη άμεσων πρωτοβουλιών,δεδομένου ότι έχουμε διανύσει ήδη το ήμισυ του χρόνου του τρέχοντος σχολικούέτους ;

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Διαβάστε ακόμη

Τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο η πυρκαγιά στο Κρανίδι

Τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο η πυρκαγιά στο Κρανίδι Τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις μεσημεριανές ώρες της 21ης Ιουνίου στην περιοχή Μιλίντρα...

Σύγκρουση αυτοκινήτων με τραυματισμό στη Δαλαμανάρα Άργους

Τροχαίο ατύχημα έγινε στις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου 22 Ιουνίου, στο δρόμο Άργους-Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Συγκρούστηκαν 4x4 αγροτικό αυτοκίνητο το οποίο εκινείτο με κατεύθυνση...

Άργος: Απατεώνες έκαναν τους αστυνομικούς και πήραν 48.000€ – Πιάστηκε 62χρονη

Άργος: Απατεώνες έκαναν τους αστυνομικούς Εξιχνιάστηκαν έπειτα από μεθοδική έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Ασφάλειας Άργους-Μυκηνών, δύο περιπτώσεις απατών στο Άργος με συνολικό περιουσιακό όφελος 48.000...

Τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο η πυρκαγιά στο Κρανίδι

Τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο η πυρκαγιά στο Κρανίδι Τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις μεσημεριανές ώρες της 21ης Ιουνίου στην περιοχή Μιλίντρα...

Σύγκρουση αυτοκινήτων με τραυματισμό στη Δαλαμανάρα Άργους

Τροχαίο ατύχημα έγινε στις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου 22 Ιουνίου, στο δρόμο Άργους-Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Συγκρούστηκαν 4x4 αγροτικό αυτοκίνητο το οποίο εκινείτο με κατεύθυνση...

Άργος: Απατεώνες έκαναν τους αστυνομικούς και πήραν 48.000€ – Πιάστηκε 62χρονη

Άργος: Απατεώνες έκαναν τους αστυνομικούς Εξιχνιάστηκαν έπειτα από μεθοδική έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Ασφάλειας Άργους-Μυκηνών, δύο περιπτώσεις απατών στο Άργος με συνολικό περιουσιακό όφελος 48.000...

Το Μουσικό Σχολείο Αργολίδας γιόρτασε στο Ναύπλιο την Ημέρα της Μουσικής

Το Μουσικό Σχολείο Αργολίδας γιόρτασε την Παγκόσμια Ημέρα της Μουσικής την Παρασκευή 21 Ιουνίου, με μία μεγάλη συναυλία με πολλή μουσική, στο Ναύπλιο υπό...

Το Μουσικό Σχολείο Αργολίδας γιόρτασε στο Ναύπλιο την Ημέρα της Μουσικής

Το Μουσικό Σχολείο Αργολίδας γιόρτασε την Παγκόσμια Ημέρα της Μουσικής την Παρασκευή 21 Ιουνίου, με μία μεγάλη συναυλία με πολλή μουσική, στο Ναύπλιο υπό...

Πυρκαγιά στο Κρανίδι: Σπίτια έχουν υποστεί ζημιές (βίντεο)

Πυρκαγιά στο Κρανίδι - Σπίτια έχουν υποστεί ζημιές Μεγάλες διαστάσεις έχει πάρει η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 21/6...

Dinosaurs Live στο Ναύπλιο: Ρομποτικοί δεινόσαυροι σε πραγματικές διαστάσεις

DINOSAURS LIVE ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΑΠΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ Μια αξέχαστη εμπειρία, ένα συναρπαστικό ταξίδι στην ιστορία του πλανήτη...

Πρόσφατα θέματα

Πρόσφατα θέματα

Το πανηγύρι των Αγίων Αναργύρων στο Κεφαλάρι Άργους

Ο Εξωραϊστικός Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Κεφαλαρίου "Η Ζωοδόχος...

Μαθηματικά: Όταν ο δράκος μπήκε στην Τράπεζα Θεμάτων (γράφει ο Τόλης Κοΐνης)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: ΟΤΑΝ Ο ΔΡΑΚΟΣ ΜΠΗΚΕ ΣΤΗΝ «ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ»… (ΑΛΛΑ,...

Παραδοσιακό πανηγύρι στην Αγία Τριάδα Αχλαδοκάμπου

Παραδοσιακό πανηγύρι στην Αγία Τριάδα Αχλαδοκάμπου θα γίνει την...

Πανηγυρίζει ο ναός της Αγίας Τριάδας (Μέρμπακα)

Ο ιερός ναός της Αγίας Τριάδος (Μέρμπακα) πανηγυρίζει και...

Οι “Χοηφόροι” του Αισχύλου από τον Θεατρικό Όμιλο Ερμιονίδας

Οι "Χοηφόροι” του Αισχύλου από τον Θεατρικό Όμιλο Ερμιονίδας Οι...

Ιστορικά και λαογραφικά τεκμήρια της Ερμιονίδας στο Πολεμικό Μουσείο Ναυπλίου

Ιστορικά και λαογραφικά τεκμήρια της Ερμιονίδας στο Πολεμικό Μουσείο...

Τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο η πυρκαγιά στο Κρανίδι

Τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο η πυρκαγιά στο Κρανίδι Τέθηκε υπό...