Ο Παναγιώτης Μπούκουρης διορίστηκε γενικός γραμματέας του Δήμου Ναυπλιέων

 

Ο δικηγόρος, πρώην πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπλιέων, Παναγιώτης Μπούουρης διορίστηκε με απόφαση του δημάρχου Δημήτρη Κωστούρο γενικός γραμματέας του Δήμου. 

 

Όπως αναφέρει η απόφαση που δημοσιεύτηκε στη “Διαύγεια” τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου:

 

“Διορίζουμε τον Παναγιώτη Μπούκουρη του Ευαγγέλου ,στη θέση του (μετακλητού) Γενικού Γραμματέα του Δήμου Ναυπλιέων. Ο Γενικός Γραμματέας απολύεται με απόφαση του Δημάρχου, που δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Επίσης παύει να ασκεί τα καθήκοντά του και απολύεται αυτοδικαίως όταν ο Δήμαρχος απωλέσει την ιδιότητα του για οποιονδήποτε λόγο.
Η παρούσα απόφαση θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από την υπογραφή της, για όλες τις συνέπειες.”

 

Στις τελευταίες εκλογές ο κ. Μπούκουρης, αν και συμμετείχε, δεν κατάφερε να επανεκλεγεί.