Ξεκίνησε η υπογραφή συμβάσεων δημοσίων έργων LEADER της Ανατ. Πελοποννήσου

 

Από τη Μονεμβασιά ξεκίνησε σήμερα η υπογραφή των συμβάσεων υλοποίησης των έργων δημοσίου χαρακτήρα στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD 2014-2020 «Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας και Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας», ο αριθμός των οποίων ανέρχεται σε 54 και η συνολική δημόσια δαπάνη αυτών έχει ύψος 6.862.323 ευρώ.

 

Συγκεκριμένα, σήμερα 29 Οκτωβρίου, υπεγράφησαν μεταξύ του δημάρχου Μονεμβασίας Ηρακλή Τριχείλη και του προέδρου της ΕΔΠ LEADER/CLLD και Διευθύνοντος Συμβούλου της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε. Σπύρου Φλώρου, οι συμβάσεις για τα ενταγμένα έργα του Δήμου Μονεμβασίας «Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Αγγελώνας Δήμου Μονεμβασίας» συνολικού προϋπολογισμού 111.168 €, «Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Μεταμόρφωσης» συνολικού προϋπολογισμού 105.000 €, «Διαμόρφωση παράλιου κοινόχρηστου χώρου σε πλατεία στην Πλύτρα Δήμου Μονεμβασίας» συνολικού προϋπολογισμού 463.005 € και «Κατασκευή οροφής υπάρχοντος υπογείου (Α.Α. 168/1996) και προσθήκη καθ’ ύψος ισογείου κτιρίου με χρήση Πνευματικού Κέντρου Συκέας» προϋπολογισμού 280.991 €.

 

Παρών κατά τη διαδικασία υπογραφής των συμβάσεων ήταν και ο γενικός διευθυντής της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάρνωνα Μαρίνης Μπερέτσος.