Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ η ανάπλαση τμημάτων του Ψαρομαχαλά Ναυπλίου

 

Επιτυχής ήταν η έκβαση για το Δήμο Ναυπλιέων όσον αφορά την «Ανάπλαση τμημάτων περιοχής Ψαρομαχαλά». Ο έλεγχος ήταν θετικός και πραγματοποιήθηκε η ένταξη του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» – ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

Η δράση έχει συνολική δημόσια δαπάνη 1.162.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

 

Οι παρεμβάσεις στην περιοχή των οδών Φωτομαρά, Παπανικολάου, των καθέτων και της πλατείας του Αγίου Σπυρίδωνα, είναι κρίσιμες για την ολοκλήρωση ενός συνολικού δικτύου παρεμβάσεων στην Παλιά Πόλη, η οποία αποτελεί ισχυρό στοιχείο της Ταυτότητας του Ναυπλίου ως προορισμού. Το έργο ανάπλασης αφορά στην πεζοδρόμηση και αναβάθμιση της περιοχής μελέτης, η οποία προβλέπει επισκευές, ανακατασκευές, βελτίωση των πεζών διαδρομών (στις οδούς Παπανικολάου, Φωτομάρα και παρόδων) που θα συμβάλλουν στην ανάδειξη των αρχαίων κρηνών, στην ενίσχυση της επισκεψιμότητας της περιοχής και την καλύτερη λειτουργική σύνδεσή της με την παλιά πόλη.

 

Η προτεινόμενη Πράξη συμβάλλει στη στρατηγική της λειτουργικής ενοποίησης της παλαιάς με τη νέα πόλη του Ναυπλίου, ιδιαίτερα δε στην ανάδειξη υποβαθμισμένων και ταυτόχρονα παραδοσιακών τμημάτων της παλιάς πόλης.

 

Πιο συγκεκριμένα, συμβάλλει στην προστασία, δικτύωση και προβολή του πολιτιστικού αποθέματος, την προώθηση και προβολή της διαχρονικής ιστορικότητας της περιοχής παρέμβασης καθώς και στη βελτίωση του Αστικού Περιβάλλοντος, με στοχευμένες και εμβληματικές δράσεις για την αναζωογόνηση του αστικού ιστού, και την ενίσχυση της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. Ειδικότερα, συμβάλει στον εξορθολογισμό των έντονων χρήσεων και των υπερκορεσμένων δραστηριοτήτων του τουρισμού, της ψυχαγωγίας και του εμπορίου οι οποίες έχουν ως παρενέργειες την έντονη κυκλοφορική συμφόρηση και την έντονη ανάγκη για στάθμευση, την ακουστική, οπτική και ατμοσφαιρική ρύπανση.