Αιτήσεις για το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Ναυπλίου

 

Από τον Δημοτικό Οργανισμό Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Ναυπλιέων (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν.) ανακοινώνεται ότι συνεχίζεται η λειτουργία του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2014-2020».

 

Το ΚΗΦΗ Ναυπλίου βρίσκεται στην οδό 25ns Μαρτίου 55 (τηλέφωνο: 2752099424 – φαξ: 2752099423).

 

Το Κ.Η.Φ.Η. είναι ανοιχτή δομή φιλοξενίας και φροντίδας ηλικιωμένων ατόμων μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (άνοια, κινητικά προβλήματα, νόσος Parkinson, νοητικά ή ψυχικά προβλήματα κ.α), των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον δυσκολεύεται ν’ ανταποκριθεί στη φροντίδα τους (λόγω εργασίας, κοινωνικού ή οικονομικού προβλήματος ή προβλημάτων υγείας) και οι οποίοι κατοικούν στον Δήμο Ναυπλιέων.

 

Οι υπηρεσίες είναι δωρεάν και προσφέρονται καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή, από 7 πμ – 3 μμ.

 

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση είναι:

 

Για τους άμεσα ωφελούμενους (ηλικιωμένους):

Αντίγραφο εκκαθαριστικού τελευταίου έτους.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Αντίγραφο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
Γνωμάτευση θεράποντος ιατρού από την οποία να προκύπτει αν είναι πλήρως, μερικώς ή μη αυτοεξυπηρετούμενος (κινητικά – νοητικά – ψυχικά).
Υπεύθυνη Δήλωση περί μη λήψης υπηρεσιών από άλλη δομή.

 

Για τους έμμεσα ωφελούμενους (όσους έχουν επιφορτιστεί με τη φροντίδα των ηλικιωμένων):

Αντίγραφο εκκαθαριστικού τελευταίου έτους.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Αντίγραφο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
Αν ανήκουν στην ομάδα ΑΜΕΑ ή σε οικογένεια με μέλη ΑΜΕΑ απαιτείται βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής όπου θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας.
Αν είναι εργαζόμενοι, απαιτείται βεβαίωση εργοδότη από την οποία προκύπτει το είδος απασχόλησης (πλήρης ή μερικής, αορίστου ή ορισμένου χρόνου)
Αν είναι αυτοαπασχολούμενοι, απαιτείται αντίγραφο της δήλωσης έναρξης επιτηδεύματος στη ΔΟΥ και υπεύθυνη δήλωση περί μη διακοπής της άσκησης επιτηδεύματος
Αν είναι αγρότης απαιτείται βεβαίωση ασφάλισης από τον ΟΓΑ ή βεβαίωση ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές
Αν είναι άνεργοι, απαιτείται αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ και επίσημο αντίγραφο Βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.
Εάν λαμβάνει ή έχει λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ, και παραμένει άνεργος, απαιτείται επίσημο αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης επιδότησης του Ο.Α.Ε.Δ.
Υπεύθυνη Δήλωση ότι έχουν επιφορτιστεί με τη φροντίδα των ηλικιωμένων και περί μη λήψης υπηρεσιών από άλλη δομή.

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 20/9 έως 20/10/2019. Ακολούθως θα γίνει η αξιολόγηση και η μοριοδότησή τους. Όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικώς. Αιτήσεις μπορεί να γίνουν καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.

 

 

Σχολιάστε...

Γράψτε το σχόλιό σας
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Πρόσφατα σχόλια