«Αφύλακτη, ημιτελής, χωρίς πιστοποίηση, επικίνδυνη για τα παιδιά η παιδική χαρά Νέας Κίου»

Στην έλλειψη ασφάλειας στην παιδική χαρά της Νέας Κίου αναφέρεται η ανεξάρτητη παράταξη του Τοπικού Συμβουλίου «Πρώτα η Κίος:

«Τα συχνά ατυχήματα αλλά και άλλου είδους προβλήματα δείχνουν την ανάγκη τήρησης των προδιαγραφών ασφαλείας και πιστοποίησης άρα νομιμης λειτουργίας των Παιδικών Χαρών. Η Πολιτεία λοιπόν απαιτεί από τους Δήμους να τηρούν αυστηρά τα παραπάνω προκειμένου τα παιδιά να ψυχαγωγούνται σε περιβάλλον ασφαλές από κάθε άποψη.

Στην Νέα Κίο από το 2014 λειτουργεί χώρος που σαν παιδική χαρά αναφέρεται από τη Δημοτική αρχή, χωρίς να ικανοποιεί καμία από τις απαιτήσεις του νόμου. Αφύλακτος, ημιτελής, παράνομος δηλαδή χωρίς την σχετική πιστοποίηση, επικίνδυνος για τα παιδιά».

 

Για την απαράδεκτη αυτή κατάσταση, οι τοπικοί σύμβουλοι της παράταξης «Πρώτα η Κίος» Κώστας Χρυσικός και Τρύφωνας Σπανός ζήτησαν εκτάκτως συζήτηση στο Τοπικό Συμβούλιο της 17/9/2019,που δεν έγινε αποδεκτή αλλά θα συζητηθεί σε έκτακτο συμβούλιο την Δευτέρα 23/9 (7.30 το απόγευμα).

Όπως αναφέρουν στο αίτημά τους:

Παρακαλούμε όπως στο πλαίσιο της αρμοδιότητας σας ελέγξετε την νομιμότητα και τις συνθήκες λειτουργίας του χώρου εγκατάστασης οργάνων Παιδικής Χαράς στο παραλιακό πάρκο της Νέας Κίου και μας γνωρίσετε το αποτέλεσμα του ελέγχου σας.

 

Επιθυμούμε να σας κάνουμε γνωστό ότι ο χώρος λειτουργεί από το έτος 2014 τουλάχιστον, χωρίς να ικανοποιεί καμία από τις προϋποθέσεις που ο νόμος επιβάλλει.

Ο Δήμος Άργους με την υπ΄αριθ. 202/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου χαρακτηρίζει την «Παιδική Χαρά» ως ακατάλληλη, την θεωρεί σφραγισμένη χωρίς όμως στην πράξη να αποκλείει την πρόσβαση σε αυτή, μεταθέτει την ευθύνη της χρήσης των οργάνων, άρα και για ο,τιδήποτε συμβεί, στους γονείς και συνοδούς των παιδιών που συγκεντρώνονται στο χώρο τεχνηέντως δε και στο Τοπικό Συμβούλιο Νέας Κίου και τοποθέτησε σχετική πινακίδα (που σας επισυνάπτουμε) στο χώρο θεωρώντας ότι απαλλάσσεται της όποιας ευθύνης.

Σε ένα χώρο εντελώς ανοιχτό που συχνάζει ο οιοσδήποτε, με ακαθαρσίες από ζώα, επικίνδυνο δηλαδή. Στις κατά καιρούς παρεμβάσεις μας η απάντηση της Δημοτικής αρχής ήταν ότι δεν υφίσταται Επιτροπή για να πιστοποιήσει την Παιδική Χαρά κάτι που βέβαια ήταν και είναι ανακριβές.

Όμως η με αριθ.πρωτ. 195251/22-10-2018 απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου την οποία επισυνάπτουμε αποδεικνύει ότι τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2018 (όπως και προγενέστερα) υφίσταται Επιτροπή άρα και την αναλήθεια των μέχρι πρότινος ισχυρισμών της Δημοτικής αρχής περί μη σύστασης της ανωτέρω Επιτροπής και την εξ’ αυτού αδυναμία πιστοποίησης της Παιδικής Χαράς στη Νέα Κίο.

Το ζήτημα της παράνομης λειτουργίας του χώρου έχει ιδιαίτερη σημασία όταν Πρόεδρος της αρμόδιας Επιτροπής ήταν στο παρελθόν και είναι από τον Οκτώβριο 2018 ο πριν αλλά και μετά τις δημοτικές εκλογές Αντιδήμαρχος του Δήμου κ. Νικόλαος Γκαβούνος.

Την επικινδυνότητα των εγκαταστάσεων και του χώρου συνολικά, έχουμε ως πολίτες επισημάνει από την εγκατάσταση και έναρξη λειτουργίας του προφορικά και με έγγραφο στο Τοπικό Συμβούλιο και τον Δήμαρχο Άργους (εγγρ. Αριθ. 14580/26-5-2015 που επισυνάπτεται) συνοδευόμενο με 170 υπογραφές πολιτών της Νέας Κίου με μόνο αποτέλεσμα την έκδοση της αναφερόμένης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Τώρα ως Παράταξη του Τοπικού Συμβουλίου της Νέας Κίου και στο πλαίσιο της υποχρέωσης μας και από τον νόμο για την εξασφάλιση της ασφάλειας και κανονικής λειτουργίας των Παιδικών Χαρών της πόλης (Κλεισθένης, άρθρο 84 παρ. Ζ), ζητάμε την άμεση παρέμβασή σας και τακτοποίηση της επί 5 χρόνια υφιστάμενης κατάστασης ήτοι:
την άμεση ολοκλήρωση των έργων (υπό την προϋπόθεση ότι ο χώρος πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου για τις παιδικές χαρές) και πιστοποίηση της Παιδικής Χαράς, ή το σφράγισμα της και τον αποκλεισμό πρόσβασης σε αυτή αναλαμβάνοντας και τη σχετική ευθύνη έναντι των πολιτών για την μη ολοκλήρωση του έργου όταν μάλιστα ο Δήμος Άργους έχει από το 2018 επιχορηγηθεί με το ποσό των 217.992 ευρώ και για την αναβάθμιση και βελτίωση των παιδικών χαρών.

Σε διαφορετική περίπτωση και προκειμένου να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών, θα είμαστε αναγκασμένοι να προσφύγουμε στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

 

Για την Παράταξη «Πρώτα η Κίος»
οι σύμβουλοι
Κωνσταντίνος Χρυσικός
Τρύφωνας Σπανός

 

 

spot_img
spot_img