Γιατί ο Δήμος Άργους – Μυκηνών κατάργησε το Κοινωνικό Φαρμακείο – Ιατρείο

 

Στις 20 Ιουνίου, το απερχόμενο Δημοτικό Συμβούλιο Άργους – Μυκηνών αποφάσισε ομόφωνα να καταργήσει την κοινωνική δομή του δημοτικού κοινωνικού ιατρείου και φαρμακείου έπειτα από 7 χρόνια λειτουργίας (ή έστω, υπολειτουργίας).

 

Στις 10 Σεπτεμβρίου, δημοσιεύτηκε στη «Διαύγεια» η απόφαση και οι λόγοι για την παύση της λειτουργίας. Όπως φαίνεται, δεν υπήρχε κανένας λόγος να λειτουργεί, τόσο από πλευράς νοσηλευτικής όσο και φαρμακευτικής περίθαλψης.

 

Όπως αναφέρεται, δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης και λειτουργίας του Κοινωνικού Ιατρείου – Φαρμακείου. Οι εγγεγραμμένοι σε αυτό έχουν μειωθεί, καθώς ο νόμος του 2016 τους εξασφαλίζει δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Επιπλέον, επειδή ο χώρος στέγασης του Κοινωνικού Φαρμακείου ήταν ακατάλληλος ήταν επιβεβλημένο να σταματήσει άμεσα η λειτουργία για λόγους δημόσιας ασφάλειας και υγείας. «H περαιτέρω λειτουργία του εγκυμονεί κινδύνους με νομικές συνέπειες για το Δήμο και τους Δημότες του» ανέφερε ο αντιδήμαρχος Δ. Κρίγγος.

 

Όπως είπε στην εισήγησή του:

 

«Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4368/2016 (άρθρο 33) “Υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων”, ανασφάλιστοι και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως προσδιορίζονται στην παράγραφο 2, έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης στις Δημόσιες Δομές Υγείας και δικαιούνται νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

 

Η νοσηλευτική περίθαλψη παρέχεται μέσω των Νοσοκομείων του ν.δ. 2592/1953 (Α’254),των εποπτευόμενων και επιχορηγούμενων από το Υπουργείο Υγείας ΝΠΙΔ, των Μονάδων Ψυχικής Υγείας του ν.2716/1999 (Α’96),των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, των εποπτευόμενων και επιχορηγούμενων από Υπ. Παιδείας , Έρευνας και Θρησκευμάτων Νοσοκομείων, των Δημοτικών Ιατρείων καθώς και μέσω των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ιδρυμάτων αποκατάστασης και κοινωνικής φροντίδας.

 

Η φαρμακευτική περίθαλψη παρέχεται από τα συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτικά φαρμακεία. Φάρμακα Υψηλού κόστους που εμπίπτουν στο πλαίσιο της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.3816/2010 (Α’6), παρέχονται αποκλειστικά από τα φαρμακεία των Νοσοκομείων του ΕΟΠΥΥ.

 

Κατόπιν συζητήσεως με τον Ιατρικό Σύλλογο Αργολίδος και τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Αργολίδος, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης και λειτουργίας του Κοινωνικού Ιατρείου – Φαρμακείου.

 

Οι εγγεγραμμένοι σε αυτό έχουν μειωθεί, καθώς ο νόμος τους εξασφαλίζει δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

 

Επιπροσθέτως, ο χώρος στέγασης του κοινωνικού Φαρμακείου είναι πλέον ακατάλληλος για την φύλαξη των φαρμάκων, καθώς πλέον στον ίδιο χώρο συστεγάζονται και οι προνοιακές υπηρεσίες (με έντονη επισκεψιμότητα από πλήθος κόσμου) και η μέχρι τώρα λειτουργία του κοινωνικού Φαρμακείου είναι χωρίς κανένα έλεγχο από αρμόδιο και λειτουργεί με την αρωγή του Ερυθρού Σταυρού και μόνο, χωρίς εγγραφές εισερχομένων και εξερχομένων φαρμάκων και χωρίς ποιοτικό έλεγχο αυτών, με μόνη ταξινόμηση ανά ημερομηνία λήξης. Σύμφωνα με τα λεγόμενα των εθελοντριών του Ερυθρού Σταυρού, ένας εθελοντής φαρμακοποιός ελέγχει μια φορά το μήνα τα φάρμακα και τη διανομή των φαρμάκων την πραγματοποιούν οι ίδιες εμπειρικά.

 

Ως εκ τούτου η λειτουργία του κοινωνικού φαρμακείου και με τη σύμφωνη γνώμη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αργολίδος είναι αναγκαίο να σταματήσει άμεσα για λόγους δημόσιας ασφάλειας και υγείας.

 

Ο Σύλλογος Φαρμακοποιών πρότεινε την στήριξη και καθοδήγησή του για την καταστροφή των φαρμάκων, βάσει των κανονισμών και νόμων του Υπουργείου Υγείας.

 

Γι’ αυτούς τους λόγους, θεωρώ πως το κοινωνικό Ιατρείο – Φαρμακείο ΟΦΕΙΛΕΙ να σταματήσει να λειτουργεί ΑΜΕΣΑ και να καταργηθεί ως κοινωνική δομή του Δήμου καθώς η περαιτέρω λειτουργία του εγκυμονεί κινδύνους με νομικές συνέπειες για το Δήμο και τους Δημότες του.»

 

 

Σχολιάστε...

Γράψτε το σχόλιό σας
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Πρόσφατα σχόλια