Κουίζ: Βρείτε την ορθογραφία χωριών της Αργολίδας

του Γιώργου Νικολόπουλου

 

Πολλές φορές ακόμα και οι πινακίδες στους δρόμους, οι οποίες αναφέρονται στα χωριά της Αργολίδας είναι λανθασμένες. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση όπου στην ίδια ταμπέλα, υπήρχε η λέξη «Μιδέα» δύο φορές, τη μία με «γιώτα» και την άλλη με «ήτα»…

 

Στον τοπικό τύπο πάλι, ο καθένας γράφει κάποια χωριά βάζοντας όσα «λάμδα» θέλει: «Πυργέλα» ή «Πυργέλλα»; «Πουλακίδα» ή «Πουλλακίδα»;

 

Στο κουίζ που ακολουθεί, καλείστε να επιλέξετε την ορθογραφία 15 χωριών, έτσι όπως καταγράφονται στο Υπουργείο Εσωτερικών και την «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».