Δύο θέσεις πρακτικής άσκησης ΤΕΙ – ΙΕΚ σε υπηρεσία στην Αργολίδα

 

Δύο θέσεις πρακτικής άσκησης (μία για φοιτητέςς ΤΕΙ και μία για καταρτιζόμενους ΙΕΚ) αποφασίστηκαν για τη Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών στο νομό Αργολίδας (Ναύπλιο).

 

Ο φοιτητής Τ.Ε.Ι. που μπορεί να πραγματοποιήσει προαιρετική πρακτική άσκηση διάρκειας ενός εξαμήνου, και ο καταρτιζόμενος Ι.Ε.Κ. (Δημόσιου & Ιδιωτικού), πρακτική άσκηση διάρκειας 960 ωρών, για το έτος 2019.

 

Η αίτηση για φοιτητές ΤΕΙ

 

Η αίτηση για καταρτιζόμενους ΙΕΚ

 

Η απόφαση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ